Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

1. Popravek kontnega plana za banke, stran 458.

POPRAVEK
V kontnem planu za banke, objavljenem z odlokom o kontnem planu bank in drugih finančnih organizacij, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 33-1432/91-I z dne 28. XII. 1991 se izvršijo naslednji popravki:
---------------------------------------------------------------------------
Skupina
Oziroma
konto
---------------------------------------------------------------------------
026   V nazivu se beseda »pravi« nadomesti z besedo »pravic«.
1001  V nazivu se beseda »predhodni« nadomesti z besedo »prehodni«.
1003  V nazivu se beseda »predhodni« nadomesti z besedo »prehodni«.
111   V nazivu se kratica »SKD« nadomesti s kratico »SDK«.
1561  V nazivu se beseda »od« nadomesti z besedo »do«.
17   V nazivu se številka »1978« nadomesti s številko »1798«.
250   Na koncu naziva se dodajo besedi »do gospodarstva«.
2590  V nazivu se črtata besedi »in plačil«, za besedo »kratkoročnega« pa
    doda beseda »deviznega«.
2591  V nazivu se črtata besedi »in plačil«.
26   V nazivu se beseda »garancija« nadomesti z besedo »garancij«.
2901  V nazivu se črtajo besede: »potrošniških« in »danih prebivalstvu«.
2902  V nazivu se črtajo besede: »potrošniških« in »danih prebivalstvu«.
3409  V nazivu se beseda »ali« nadomesti z besedo »do«.
4848  V nazivu se črta beseda »do«.
4878  V nazivu se črta beseda »do«.
4888  V nazivu se črta beseda »do«.
5001  Beseda »izvor« se v nazivu nadomesti z besedo »izvoz«.
525   Številka »5252« se v nazivu nadomesti s številko »5251«.
701   V nazivu se črta beseda »drugih«.
7010  V nazivu se črta beseda »drugih«.
7011  V nazivu se črta beseda »drugih«.
768   Beseda »državah« se v nazivu nadomesti z besedo »devizah«.
7841  V nazivu se beseda »gospodarstva« nadomesti z besedo »javnega
    sektorja«.
83   V nazivu se črta beseda »imenskih«.
93   V nazivu se črta beseda »imenskih«.
931   Za kontom 931 se doda analitično konto:
    »9310« – Dolgoročne obveznosti iz izdanih obveznic na prinosnika«.
9500  V nazivu se beseda »do« nadomesti z besedo »od«.
---------------------------------------------------------------------------
Uredništvo