Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

89. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Kubo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 207.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Kubo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
1. člen
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Kubo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, podpisan v New Yorku, dne 22. septembra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem prevodu glasi:
AGREEMENT
between the Republic of Slovenia and the Republic of Cuba regarding the establishment of diplomatic relations
The Republic of Slovenia and the Republic of Cuba, guided by a desire to strenghten and develop relations between the two countries in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, have agreed as follows:
Article 1
Slovenia and Cuba will establish diplomatic relations with each other on the day this Agreement enters into force and will exchange diplomatic representatives as soon as possible.
Article 2
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 shall apply to diplomatic relations between them.
Article 3
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 shall apply of consular relations between them.
Article 4
This Agreement enters into force upon signature. Done in duplicate in the English language at New York on September 22nd, 1992.
For the Republic of
Slovenia
dr. Dimitrij Rupel, (s)
Minister for Foreign
Affairs
 
For the Republic of
Cuba
Ricardo Alarcon de Quesada, (s)
Minister for Foreign
Affairs
SPORAZUM
med Republiko Slovenijo in Republiko Kubo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
Republika Slovenija in Republika Kuba sta se v želji, da okrepita in razvijata odnose med državama v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov dogovorili naslednje:
1. člen
Slovenija in Kuba bosta vzpostavili medsebojne diplomatske odnose z dnem, ko začne veljati ta sporazum in bosta izmenjali diplomatske predstavnike, brž ko bo to mogoče.
2. člen
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da se bosta v medsebojnih diplomatskih odnosih ravnali po določbah Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961.
3. člen
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da se bosta v medsebojnih konzularnih odnosih ravnali po določbah Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963.
4. člen
Sporazum začne veljati z dnem podpisa sporazuma. Ta sporazum je podpisan v dveh izvodih v angleškem jeziku v New-Yorku dne 22. septembra 1992.
Za Republiko
Slovenijo
dr. Dimitrij Rupel l. r.
Minister za
zunanje zadeve
 
Za Republiko
Kubo
Ricardo Alarcon de Quesada, l. r.
Minister za
zunanje zadeve
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/92-60
Ljubljana, 22. oktobra 1992.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek
Predsednik

AAA Zlata odličnost