Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

88. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama, stran 206.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
1. člen
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama, podpisan v Ljubljani dne 1. oktobra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in bosanskohercegovskem jeziku glasi:
SPORAZUM
med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
Člen 1
Republika Slovenija in Republika Bosna in Hercegovina sta se skladno z določbami Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih iz leta 1961 sporazumeli o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama na ravni veleposlanikov.
Člen 2
Državi bosta razvijali prijateljstvo in sodelovanje v skladu z načeli in določbami vsebovanimi v Ustanovni listini Združenih narodov, Sklepni listini KVSE iz Helsinkov in Pariški listini za Novo Evropo.
Člen 3
Državi bosta čimprej imenovali svoje veleposlanike, dotlej pa se bodo odnosi odvijali neposredno preko zunanjih ministrov obeh držav.
Člen 4
Ta sporazum mora biti odobren na način predviden v zakonodaji obeh držav in prične veljati z dnem izmenjave obvestil o njegovi odobritvi.
 
Sklenjeno v Ljubljani, dne 1. oktobra 1992, v dveh enakovrednih izvirnikih v slovenskem in bosanskohercegovskem jeziku.
Za republiko Slovenijo
dr. Janez Drnovšek l. r.
 
Za republiko Bosno in
Hercegovino
Jure Pelivan l. r.
SPORAZUM
između Republike Slovenije i Republike Bosne i Hercegovine o uspostavljanju diplomatskih odnosa između dvije države
Član 1.
Republika Slovenija i Republika Bosna i Hercegovina su se u skladu s odredbama Bečke konvencije o diplomatskih odnosima iz 1961. godine sporazumjele o uspostavljanju diplomatskih odnosa izmedu dvije države na nivou ambasadora.
Član 2.
Države če razvijati prijateljstvo i suradnju u skladu s principima i odredbama iz osnivačke konvencije Ujedinjenih nacija, Zaključne konvencije KEBS iz Helsinkija i Pariške konvencije za Novu Evropu.
Član 3.
Države če što prije imenovati svoje ambasadore, a do tada če se odnosi odvijati neposredno preko ministarstva za vanjske poslove obiju država.
Član 4.
Ovaj sporazum mora se odobriti na način predviden u zakonodavstvima obiju država i stupa na snagu sa danom razmjene obavještenja o njegovom odobravanju.
 
Zaključeno u Ljubljani, 1. oktobra 1992. godine, u dva ravnopravna originala na slovenačkom i bosanskohercegovačkom jeziku.
Za Republiku Sloveniju
dr. Janez Drnovšek s. r.
 
Za republiku Bosnu i
Hercegovinu
Jure Pelivan s. r.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/92-59
Ljubljana, dne 22. oktobra 1992
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek
Predsednik