Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

84. Akt o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij, stran 187.

AKT O POTRDITVI NASLEDSTVA
glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij
Ob upoštevanju:
• določb Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije;
• določb Deklaracije o neodvisnosti, s katerimi Republika Slovenija:
– razglaša svojo samostojnost in neodvisnost, se kot mednarodnopravni subjekt v polnem pomenu besede ter v skladu z načeli združevanja suverenih držav v Evropi povezuje z drugimi državami, želi postati članica OZN, se vključevati v proces KEVS-a, Sveta Evrope, v Evropsko skupnost in druge povezave držav;
– spoštuje načela mednarodnega prava in v skladu s pravnim nasledstvom določbe mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila SFR Jugoslavija in se nanašajo na ozemlje Republike Slovenije;
• določbe Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, da vlada Republike Slovenije predloži Skupščini Republike Slovenije pregled mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo, na podlagi katerega Skupščina Republike Slovenije sprejema akt o notifikaciji teh mednarodnih pogodb;
• dejstva, da je Republika Slovenija mednarodno priznana država
Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da je Republika Slovenija pravna naslednica naslednjih mednarodnih sporazumov, katerih članica je bila nekdanja SFR Jugoslavija:
a) Statut Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v državah v razvoju; Ljubljana, 4. 3. 1976, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 9/77;
b) Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v državah v razvoju; Beograd, 13. 7. 1979, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 6/80;
2. Statut Svetovne turistične organizacije (WTO), Mexico City, 27. 9. 1970, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 2/72, 13/81 in 12/84;
3. Akt o ustanovitvi Evropske konference civilnega letalstva (ECAC);
Pariz, 17. 6. 1968;
SFRJ je bila članica od leta 1977, besedilo akta o ustanovitvi se objavi v Uradnem listu RS, št. 54/92 (Mednarodne pogodbe, št. 15/92);
4. Protokol o imunitetah Banke za mednarodna plačila; Bruselj, 30. 7. 1936, objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/57;
5. Konvencija o reševanju investicijskih sporov med državami in državljani drugih držav; Washington, 18. 3. 1963, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/67.
Republika Slovenija sprejema mednarodne pogodbe, navedene v tem aktu, brez pridržkov.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/92-14/2
Ljubljana, dne 21. oktobra 1992.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.