Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1992 z dne 23. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1992 z dne 23. 10. 1992

Kazalo

72. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 172.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
1. člen
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, podpisan v Ljubljani dne 21. julija 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem prevodu glasi:
AGREEMENT
Between the Republic of Slovenia and the Hellenic Republic regarding the establishment of diplomatic relations
The Republic of Slovenia and the Hellenic Republic, guided by a desire to strengthen and develop relations between the two countries in accordance with the purposes and principles of the Charter of the. United Nations the principles of the Final. Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe and of the Paris Charter have agreed as follows:
Article 1
The Republic of Slovenia and the Hellenic Republic will establish diplomatic relations with each other on the day this Agreement enters into force and will exchange diplomatic representatives as soon as possible.
Article 2
The Parties to this Agreement agree that the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 shall apply to diplomatic relations between them.
Article 3
The Parties to this Agreement agree that consular relations between them will be governed by the Vienna Convention of 24 April 1963 as well as by the provisions of the consular Agreement of 17 December 1974 between the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the Hellenic Republic.
Article 4
This Agreement enters into force upon signature. Done at Ljubljana on 21 July 1992 in two originals in the English language.
For the Republic of Slovenia
Dr. Dimitrij Rupel, (s)
Minister for Foreign Affairs
 
For the Hellenic Republic
Virginia Tsouderos, (s)
Secretary of State for Foreign Affairs
SPORAZUM
med Republiko Slovenijo in Grško Republiko o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
Republika Slovenija in Grška Republika sta se v želji, da okrepita in razvijeta odnose med svojima državama v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov in načeli Sklepne listine Konference 6 varnosti in sodelovanju v Evropi ter Pariške listine dogovorili naslednje:
1. člen
Slovenija in Grška republika bosta vzpostavili medsebojne diplomatske odnose z dnem, ko začne veljati ta Sporazum in bosta izmenjali diplomatske predstavnike, brž ko bo to mogoče.
2. člen
Podpisnici tega Sporazuma soglašata, da se bosta v medsebojnih diplomatskih odnosih ravnali po določbah Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961.
3. člen
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da se bosta v medsebojnih konzularnih odnosih ravnali po določbah Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963, kakor tudi po določbah Konzularnega sporazuma med Socialistično federativno Republiko Jugoslavijo in Grško Republiko z dne 17. decembra 1974.
4. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa. Sestavljeno v dveh izvodih v angleškem jeziku v Ljubljani dne 21. julija 1992.
Za Republiko Slovenijo
dr. Dimitrij Rupel l. r.
Minister za zunanje zadeve
 
Za Grško Republiko
Virginia Tsouderos l. r.
Državna sekretarka za zunanje zadeve
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/92-45/2-8
Ljubljana, dne 1. oktobra 1992.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina