Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1992 z dne 14. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1992 z dne 14. 8. 1992

Kazalo

60. Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo, stran 127.

AKT O NOTIFIKACIJI
NASLEDSTVA SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z REPUBLIKO ITALIJO
Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da je Republika Slovenija pravna naslednica naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je z Republiko Italijo sklenila nekdanja Jugoslavija:
1. Konvencija med Kraljevino SHS in Italijo o izročanju krivcev, z dne 6. 4. 1922; objavljena v Službenih novinah, št. 42/31;
2. Konvencija med Kraljevino SHS in Italijo o pravni in sodni zaščiti državljanov, z dne 6. 4. 1922; objavljena v Službenih novinah, št. 42/31;
3. Konvencija med SFRJ in Republiko Italijo o vzajemni pravni pomoči v civilnih in upravnih zadevah, z dne 3. 12. 1960; objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 5/63;
4. Izmenjava not, ki dopolnjuje konvencijo z dne 3. 12. 1960 o vzajemni pravni pomoči v civilnih in upravnih zadevah z dne 7. 5. 1962;
5. Sporazum med FLRJ in Italijo o režimu varstva literarnih in umetniških lastninskih pravic, z dne 23. 12. 1950; objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 12/56;
6. Veterinarska konvencija med FLRJ in Republiko Italijo z dne 26. 3. 1955; objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 5/56;
7. Veterinarski sporazum med Jugoslavijo in Italijo z dne 14. 10. 1966; objavljen v Uradnem listu SFRJ -Mednarodne pogodbe, št. 7/67;
8. Konvencija o trgovini in plovbi med FLRJ in Republiko Italijo z izmenjavo not, z dne 31. marca 1955 v Rimu; objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 14/56;
9. Konvencija o socialnem zavarovanju s splošnim protokolom med Jugoslavijo in Italijo z dne 14. novembra 1957; objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/59;
10. Administrativni sporazum za uporabo konvencije o socialnem zavarovanju med Jugoslavijo in Italijo z dne 14. novembra 1957, podpisan 10. 11. 1958 (z zapisnikom z dne 10. 10. 1958. ki je priloga k administrativnemu sporazumu); objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 8/59:
11. Sporazum o definitivnem urejanju vseh medsebojnih obveznosti ekonomske in finančne narave, ki izvirajo iz mirovne pogodbe in sukcesivnih sporazumov, z dne 18. 12. 1954; objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/56;
12. Izmenjava not kot dodatek k sporazumu z 18. 12. 1954, z dne 5. 2. 1959 v Beogradu;
13. Administrativni sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo o uporabi priloge IX k pogodbi med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo z dne 10. novembra 1975, podpisan 7. decembra 1977; objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 8/79;
14. Sporazum med SFRJ in Republiko Italijo o preprečevanju dvojnega obdavčevanja glede davkov na dohodek in na premoženje z dne 24. februarja 1982; objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/83;
15. Kulturni sporazum med vlado FLRJ in vlado Republike Italije z dne 3. 12. 1960; objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/62;
16. Sporazum med Jugoslavijo in Italijo o medsebojnem priznavanju zaključnih srednješolskih spričeval za vpis na univerze in visoke šole z dne 23. 12. 1970; objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 58/71;
17. Sporazum med SFRJ in Republiko Italijo o medsebojnem priznavanju diplom in strokovnih nazivov, pridobljenih na univerzah in ustanovah visokošolskega izobraževanja z dne 18. 2. 1983; objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 9/83;
18. Sporazum med Zvezno komisijo za nuklearno energijo in Italijanskim nacionalnim komitejem za nuklearno energijo o sodelovanju in uresničevanju programa na področju uporabe nuklearne energije za miroljubne namene, z dne 21. 12. 1960 in s protokolom za realizacijo sporazuma podpisanim 5. 1. 1961; objavljen v Uradnem listu FLRJ -Mednarodne pogodbe, št. 10/63;
19. Sporazum o gospodarskem, industrijskem in tehničnem sodelovanju med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo, z dne 28. novembra 1964; objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 4/66:
20. Izmenjava not za spremembo izmenjanih not z dne 28. 11. 1964 v zvezi z dobavo industrijske opreme do višine 20 milijonov dolarjev (priloga k zapisniku III. zasedanja mešane komisije o gospodarskem sodelovanju z dne 28. 11. 1967) z dne 28. 11. 1967;
21. Sporazum o znanstveno-tehničnem sodelovanju med SFRJ in Republiko Italijo, z dne 10. julija 1980; objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 11/81;
22. Memorandum o soglasju med SFRJ in Republiko Italijo, z dne 29. januarja 1988; objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/88;
23. Sporazum o vzajemni administrativni pomoči v odkrivanju in preprečevanju carinskih prekrškov, z dne 10. novembra 1965 v Beogradu; objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 15/67;
24. Sporazum med FLR Jugoslavijo in Republiko Italijo o lokalni izmenjavi med obmejnima področjema Gorica
– Videm in Sežana – Nova Gorica – Tolmin, z dne 31. marca 1955; objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 11/56;
25. Dopolnilni protokol k sporazumu med Jugoslavijo in Italijo o lokalni izmenjavi med obmejnima področjema Gorica – Videm in Sežana – Nova Gorica – Tolmin z dne 3. 8. 1957;
26. Izmenjava not v zvezi z blagovnimi listami "A in B" o lokalni izmenjavi med obmejnima področjema Videm
– Gorica in Sežana – Nova Gorica – Tolmin z dne 1. 7. 1967;
27. Izmenjava not v zvezi s spremembo blagovnih list "A in B", "C in D" o lokalni izmenjavi med Trstom in Bujami, Koprom, Sežano in Novo Gorico z dne 31. 3. 1955 in listami "A in B" o lokalni menjavi med Gorico in Udinami ter Sežano, Novo Gorico in Tolminom z dne 31. 3. 1955, z dne 2. 10. 1978;
28. Sporazum med FNR Jugoslavijo in Republiko Italijo o lokalni izmenjavi med obmejnima področjema Trsta z ene, in Buj, Kopra, Sežane in Nove Gorice z druge strani, z dne 31. marca 1955; objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 11/56;
29. Sporazum med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo o brezcarinski blagovni izmenjavi v okviru Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu z listama C in D, z dne 25. 5. 1984; objavljen v Uradnem listu SFRJ -Mednarodne pogodbe, št. 8/89;
30. Dopolnilni protokol k sporazumu z dne 31. 3. 1955 o blagovni izmenjavi med obmejnima področjema Trst in Buje, Koper in Nova Gorica, z dne 3. 8. 1957;
31. Izmenjava not v zvezi z blagovnimi listami "A" in "B" o blagovni izmenjavi med obmejnimi področji Trsta z ene, in Buj, Kopra, Sežane in Nove Gorice z druge strani, z dne 1. 7. 1967;
32. Izmenjava pisem v zvezi z ustanovitvijo mešane medvladne komisije za gospodarsko sodelovanje in obmejno blagovno menjavo, s prilogami, z dne 25. 5. 1984.
33. Protokol med FLR Jugoslavijo in Republiko Italijo o svobodnem prehodu na vrhove planin Mangart in Kanin, z dne 21. aprila 1959; objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 11/59;
34. Sporazum med SFRJ in Republiko Italijo o oskrbi občine Gorica z vodo, z dne 9. maja 1979;
35. Konvencija o opravljanju obmejne železniške službe med FLR Jugoslavijo in Republiko Italijo, z dne 5. oktobra 1959; objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 9/60;
36. Sporazum med italijanskimi državnimi železnicami (FS) in jugoslovanskimi železnicami (JŽ) o opravljanju obmejne železniške službe med FLR Jugoslavijo in Republiko Italijo s prilogo, z dne 12. novembra 1959; objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 5/61;
37. Sporazum med Jugoslavijo in Italijo o spremembi 1. člena konvencije o opravljanju obmejne železniške službe med Jugoslavijo in Italijo, sklenjen z izmenjavo not z dne 9. avgusta 1966 in 27. oktobra 1966; objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 8/67;
38. Pogodba med SFRJ in Republiko Italijo z X (desetimi) prilogami in izmenjanimi pismi, z dne 10. novembra 1975; objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/77;
39. Sporazum o pospeševanju gospodarskega sodelovanja med SFRJ in Republiko Italijo z dne 10. novembra 1975; objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/77;
40. Konvencija med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado Republike Italije o vzdrževanju državne meje, z dne 29. oktobra 1980;
41. Pravilnik o uporabi Sabotinske ceste, z dne 16. junija 1981; objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 8/83;
42. Sporazum med SFRJ in Republiko Italijo o skupni obrambi pred točo s prilogami, z dne 6. aprila 1982; objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 12/82;
43. Sporazum med SFRJ in Republiko Italijo o ureditvi osebnega prometa ter kopenskega in pomorskega prevoza med obmejnimi območji z 11 prilogami in izmenjavo note, z dne 15. 5. 1982; objavljen v Uradnem listu SFRJ -Mednarodne pogodbe, št. 10/86;
44. Sporazum med SFRJ in Republiko Italijo o dokončni ureditvi vseh vzajemnih obveznosti, ki izvirajo iz 4. člena Pogodbe, podpisane v Osimu 10. novembra 1975, z dne 18. februarja 1983; objavljen v Uradnem listu SFRJ -Mednarodne pogodbe, št. 7/85;
45. Sporazum o uporabi sporazuma z dne 18. decembra 1954 o dokončni ureditvi vseh vzajemnih obveznosti ekonomskega in finančnega značaja, ki sledijo iz mirovne pogodbe in sukcesivnih sporazumov, podpisan 3. julija 1965, sprememba 3. 1. 1968 ter protokol o določitvi liste A, podpisan 3. 7. 1983; objavljen v Uradnem listu SFRJ -Mednarodne pogodbe, št. 11/66;
46. Sporazum o varovanju Jadrana pred onesnaženjem, podpisan med SFRJ in Italijo dne 14. 2. 1974; objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/77.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/92-16/1-1
Ljubljana, dne 29. julija 1992.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost