Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1992 z dne 1. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1992 z dne 1. 8. 1992

Kazalo

58. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Malto o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 126.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Malto o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
1. člen
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Malto o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, podpisan v Ljubljani, dne 29. junija 1992.
2. člen
Sporazum se v originalu v angleškem jeziku in slovenskem prevodu glasi:
AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND MALTA REGARDING THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS
The Republic of Slovenia and Malta,
guided by a desire to strenghten and develop relations between the two countries in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations,
have agreed as follows:
Article 1
Slovenia and Malta will establish diplomatic relations with each other on the day this Agreement enters into force and will exchange diplomatic representatives as soon as possible.
Article 2
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 shall apply to diplomatic relations between them.
Article 3
The Parties to this Agreement agree that their consular relations shall be guided by the provisions of Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.
Article 4
This Agreement enters into force upon signature. Done in duplicate in the English language at Ljubljana on 29 June 1992.
For the Government of the
Republic of Slovenia,
dr. Dimitrij Rupel, (s)
For the Government of
Malta,
Guido de Marco, (s)
SPORAZUM
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN MALTO O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV
Republika Slovenija in Malta
sta se v želji, da okrepita in razvijata odnose med svojima državama v skladu s cilji in načeli ustanovne listine Združenih narodov
dogovorili naslednje:
1. člen
Slovenija in Malta bosta vzpostavili medsebojne diplomatske odnose z dnem, ko začne veljati ta sporazum in bosta izmenjali diplomatske predstavnike, brž ko bo to mogoče.
2. člen
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da se bosta v medsebojnih diplomatskih odnosih ravnali po določbah Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961.
3. člen
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da se bosta v medsebojnih konzularnih odnosih ravnali po določbah Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963.
4. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa. Sestavljeno v dveh izvodih v angleškem jeziku v Ljubljani dne 29. junija 1992.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Dimitrij Rupel l. r.
 
Za Vlado
Malte
Guido de Marco l. r.
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/92-43/1-8
Ljubljana, dne 17. julija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina