Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

23. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko, stran 63.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko
1. člen
Ratificira se sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko, sklenjen z izmenjavo not z dne 16. in 20. januarja 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem prevodu glasi:
 
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark and has the honour to express its gratitude for the decision of the Government of the Kingdom of Denmark on recognition of the Republic of Slovenia, which was transmitted in the telegram of the Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark, his Excellency Mr. Uffe Ellenann-Jensen of January 15. 1992.
The Ministry fully agrees with the proposal for the establishment of the diplomatic relations between our two countries and suggests that the respectful confirmation of the receipt of this note be considered as a date of the establishment of diplomatic relations. We also propose the exchange of diplomatic envoys with the rank of ambassador.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to present to the Ministry for Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark the assurances of its highest consideration.
 
Ljubljana, January 16, 1992.
 
Ministry for Foreign Affairs
of the Kingdom of Denmark
Copenhagen
 
Ref. No. 5.D.259.a.
NOTE VERBALE
The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and confirms the receipt of the note of 16 January 1992 by which the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia agreed with the proposal for the establishment of diplomatic relations between our two countries.
The Ministry agrees that the above mentioned note and this reply constitute an agreement on the establishment of diplomatic relations between the Kingdom of Denmark and the Republic of Slovenia, which cores into effect on this date, the 20 January 1992. The Ministry further agrees with the exchange of diplomatic envoys with the rank of ambassador and has the honour to inform the Ministry of Foreign Affairs for the Republic of Slovenia that it is the intention to seek accreditation as ambassador to Slovenia of the Danish Ambassador p. t. residing in Vienna.
The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark avails itself of this opportunity to present to the Ministry of Foreign Affairs for the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.
 
Copenhagen, 20 January 1992.
 
Ministry for Foreign Affairs
of the Republic of Slovenia
Ljubljana
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Kraljevine Danske in ima čast zahvaliti se za sklep Vlade Kraljevine Danske o priznanju Republike Slovenije, posredovan v telegramu njegove ekselence ministra za zunanje zadeve Kraljevine Danske, gospoda Uffa Ellemanna-Jensena, z dne 15. januarja 1992.
Ministrstvo popolnoma soglaša s predlogom za vzpostavitev diplomatskih odnosov med našima državama in predlaga, da se potrditev prejema te note šteje za datum navezave diplomatskih odnosov. Predlagamo tudi izmenjavo diplomatskih odposlancev na ravni veleposlanika.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ob tej priložnosti izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Kraljevine Danske svoje globoko spoštovanje.
 
Ljubljana, dne 16. januarja 1992.
 
Ministrstvu za zunanje zadeve Kraljevine Danske
Copenhagen
 
Ref. Št. 5.D.259.a
VERBALNA NOTA
Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Danske izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in potrjuje prejem note z dne 16. januarja 1992, s katero se Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije strinja s predlogom za vzpostavitev diplomatskih odnosov med našima dvema državama.
Ministrstvo se strinja, da omenjena nota in ta odgovor tvorita sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Kraljevino Dansko in Republiko Slovenijo, ki začne veljati na današnji dan, 20. januarja 1992. Ministrstvo se nadalje strinja z izmenjavo diplomatskih poslanikov na ravni veleposlanikov in ima čast obvestiti Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, da namerava akreditirati kot veleposlanika v Sloveniji danskega veleposlanika, ki prebiva na Dunaju.
Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Danske izkorišča to priložnost, da izrazi Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje odlično spoštovanje.
 
Kopenhagen, dne 20. januarja 1992.
 
Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije
Ljubljana
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/92-27/1-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti