Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

4. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske sovjetske federativne socialistične republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju, stran 5.

SPORAZUM
med vlado Republike Slovenije in vlado Ruske sovjetske federativne socialistične republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju*
Vlada Republike Slovenije in vlada Ruske sovjetske federativne socialistične republike, v nadaljevanju podpisnici,
dajeta pomembno vlogo gospodarskim odnosom, znanstveno-tehničnemu in kulturnemu sodelovanju med Republiko Slovenijo in Rusko sovjetsko federativno socialistično republiko,
imata namen pomagati pri ustvarjanju vsestranskih vzajemno koristnih odnosov med obema državama in jih približevati procesom svetovnega gospodarstva ter prav tako praksi in normam mednarodnega tržišča,
pri čemer se ravnata po principih enakopravnosti in vzajemnih koristi ter razvijanja gospodarskih, znanstveno-tehničnih in kulturnih povezav,
upoštevajoč spremembe, ki so nastale v gospodarskih sistemih Republike Slovenije in Ruske sovjetske federativne socialistične republike, ki odpirajo nove možnosti, in prispevajo h krepitvi in sodelovanju med dvema državama na različnih nivojih, vključujoč neposredne stike in sodelovanje med podjetji, organizacijami in firmami,
sta se sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Podpisnici bosta v skladu z zakonodajo in predpisi, ki veljajo v obeh državah in skladno z določili tega sporazuma, razvijali različne načine in oblike gospodarskih, znanstveno-tehničnih in kulturnih stikov, ki bodo koristni za obe strani.
2. člen
Podpisnici sta se sporazumeli, da bosta uresničevali medsebojne odnose na osnovi ustreznih dogovorov, sporazumov ali protokolov, ki se sklenejo med vladama Republike Slovenije in Ruske sovjetske federativne socialistične republike, med državnimi organi uprave, firmami, podjetji in drugimi gospodarskimi ali podobnimi subjekti.
Predmet sodelovanja po tem sporazumu so medsebojne dobave blaga in storitev, znanstveno-tehnično sodelovanje med gospodarskimi subjekti in dokončanje poslov, ki so bili sklenjeni med podjetji podpisnic pred uveljavitvijo tega sporazuma.
3. člen
Slovenski in ruski udeleženci zunanjih gospodarskih odnosov bodo od 1991. leta izvrševali obračune in plačila v konvertibilni valuti, uporabljali tekoče svetovne cene in pogoje, ki veljajo v mednarodni praksi za celoten kompleks gospodarskih, znanstveno-tehničnih in kulturnih stikov med Republiko Slovenijo in Rusko sovjetsko federativno socialistično republiko.
Po dogovoru pristojnih teles podpisnic se bodo pretehtale možnosti v posameznih primerih, v tem smislu tudi za izdelke netrgovskega značaja, da plačila med subjekti potekajo v nacionalni valuti, če te operacije niso v nasprotju z zakonodajo obeh podpisnic.
4. člen
Nacionalni banki za zunanjo trgovino obeh podpisnic bosta v letu 1991 uskladili in uredili potreben tehnični način bančnih operacij, ki se nanašajo na ta sporazum.
5. člen
Podpisnici bosta ustvarjali nujno potrebne gospodarske, finančne, pravne in druge pogoje za liberalizacijo trgovinskega režima, ki bi pripomogli k prostemu gibanju blaga, investicij, storitev in ljudi ter prav tako k razvoju različnih oblik gospodarskih, znanstveno-tehničnih in kulturnih stikov med slovenskimi in ruskimi udeleženci zunanjetrgovinskih odnosov, med njimi direktne povezave, ustanavljanje skupnih podjetij, razvoj specializacije in kooperacije v proizvodnji in drugih oblikah. Pristojni organi obeh držav bodo proučili notranje mehanizme, ki bi zagotovili realizacijo takih povezav, ne glede na obliko lastnine.
Republika Slovenija in Ruska sovjetska federativna socialistična republika si bosta prizadevali, da se bodo vsi dolgoročni dogovori, ki temeljijo na višjih oblikah gospodarskega sodelovanja (dolgoročne proizvodne kooperacije, tuje investicije, licenčni dogovori) realizirali in potekali v skladu z določili dogovorov, ki jih bodo sklenili partnerji obeh strani. S tem namenom bosta storili vse, da bi stimulirali te oblike sodelovanja.
6. člen
Podpisnici sta se dogovorili, da v interesu učinkovite realizacije medsebojnih ponudb do konca 1991. leta izmenjata informacije o možnostih nadaljnjega razširjanja in poglabljanja gospodarskega, znanstveno-tehničnega in kulturnega sodelovanja.
Podpisnici bosta skupaj pripravili osnutek orientacijskega seznama projektov za sodelovanje med Republiko Slovenijo in Rusko sovjetsko federativno socialistično republiko na različnih področjih dejavnosti, ki pa ne bo omejevalnega značaja.
Zaradi priprav in preučevanja vprašanj o posameznih aspektih bilateralnih odnosov, se bodo formirale skupne delovne skupine, ki se bodo po potrebi sestajale v Ljubljani in Moskvi.
7. člen
Podpisnici bosta ustvarili ugodne pogoje za vzpostavitev neposrednih stikov med regijami in podjetji Republike Slovenije in Ruske sovjetske federativne socialistične republike.
8. člen
Podpisnici bosta spore glede interpretiranja in uporabe tega sporazuma razreševali z neposrednimi dogovori.
9. člen
S soglasjem podpisnic se v dani sporazum lahko vnesejo spremembe ali dopolnitve.
10. člen
Pooblaščeni predstavniki podpisnic se bodo, če bo to potrebno, srečevali izmenoma v Ljubljani in v Moskvi, da bi proučili izvajanje tega sporazuma.
11. člen
Ta sporazum stopi v veljavo z dnem podpisa in velja, dokler ena od podpisnic v pisni obliki ne obvesti druge, vendar najkasneje v 6 mesecih, o svoji želji, da sporazum neha veljati.
Po prenehanju veljavnosti tega sporazuma se bodo njegova določila uporabljala za vse pogodbe in obveznosti, ki so nastale v času njegove veljavnosti in niso izvršene v trenutku prekinitve veljavnosti sporazuma.
Sklenjeno v Moskvi, 15. maja 1991. leta, v dveh avtentičnih izvodih, vsak v slovenščini in ruščini, pri čemer imata oba teksta enako veljavo.
Za vlado
Ruske sovjetske federativne
socialistične Republike
Ivan Stepanovič Silajev l. r.
 
Za vlado
Republike Slovenije
Lojze Peterle l. r.
* Original sporazuma v ruskem oziroma beloruskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti