Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1992

Kazalo

3. Protokol o blagovnem prometu med Republiko Slovenijo in RSFSR v letu 1992 k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske Sovjetske Federativne Socialistične Republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju z dne 15. maja 1991, stran 4.

PROTOKOL
o blagovnem prometu med Republiko Slovenijo in RSFSR v letu 1992 k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske Sovjetske Federativne Socialistične Republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju z dne 15. maja 1991*
V skladu z 2. členom navedenega Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske Sovjetske Federativne Socialistične Republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju z dne 15. maja 1991 (V nadaljevanju Sporazum z dne 15. maja 1991)
sta Slovenska in Ruska stran dogovorili naslednje:
1. člen
Medsebojna trgovina med subjekti Dogovarjajočih strani po seznamih, ki sta sestavni del navedenega Protokola, se bo uresničevala v skladu z medbančnim plačilnim sporazumom o spremljanju medsebojnih dobav v letu 1992, ki bo podpisan med nacionalnima bankama za zunanjo trgovino obeh strani v skladu s 3. in 4. členom Sporazuma z dne 15. maja 1991. Preciziranje načel in mehanizma obračunavanja izvajajo finančne in bančne ustanove Dogovarjajočih strani po pooblastilu vlad Republik Slovenije in RSFSR.
2. člen
Seznam in obseg blaga in storitev, ki morajo biti dobavljene iz Ruske Sovjetske Federativne Socialistične Republike v Republiko Slovenijo sta navedena v. Prilogi št. 1 navedenega Protokola.
Seznam in obseg blaga in storitev, ki morajo biti dobavljene iz Republike Slovenije v Rusko Sovjetsko Federativno Socialistično Republiko, sta navedena v Prilogi št. 2 navedenega Protokola.
Seznami blaga in storitev, ki so navedeni v Prilogah št. 1 in 2, se lahko spreminjajo in dopolnjujejo na osnovi medsebojnega soglasja Dogovarjajočih strani.
Seznami in obsegi blaga in storitev bodo dopolnjeni tako, da bo menjava vrednostno izravnana.
3. člen
Dobave blaga in storitev po seznamih se bodo izvajale v skladu s Sporazumom z dne 15. maja 1991.
4. člen
Navedeni Protokol stopa v veljavo z dnem njegovega podpisa in velja do 31. decembra leta 1992.
Sestavljeno v Moskvi, 11. decembra leta 1991 v dveh izvirnikih, v slovenskem in v ruskem jeziku. Obe besedili sta enakopravni.
Za slovensko stran Vojka Ravbar l. r.
Za rusko stran E. T. Gajdar l. r.
* Original protokola v ruskem oziroma beloruskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Priloga 1
SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH VRST BLAGA
IN STORITEV NAMENJENIH ZA DOBAVE
IZ RSFR V REPUBLIKO SLOVENIJO V 1992. LETU
----------------------------------------------------------------------
Št. Ime blaga/storitve     Mer. enota    Količina    Opomba
----------------------------------------------------------------------
1. Celulozni les       tisoč kub. m.      40
2. Rezan les         tisoč kub. m.      50
3. Iverke (DSP)        tisoč kub. m.      2
4. Lesonit (DVP)       tisoč kub. m.     500
5. Vezane plošče       tisoč kub. m.      2
6. Celuloza          tisoč t.        10
7. Papir (razne vrste)    tisoč t.         5
8. Kavčuk, sintetični     tisoč t.         5
9. Kalijeva gnojila      tisoč t.         5
10. Fosfatna gnojila      tisoč t.        10
11. Dušična gnojila      tisoč t.        30
12. Polietilen (nizki,
  visoki)          tisoč t.         3
13. Polipropilen        ton          500
14. Amoniak, sintetični    tisoč t.         5
15. Izd. črne metalurg.,
   valjani, razni      tisoč t.        80
16. Surovo železo       tisoč t.         5
17. Ferolegure         tisoč t.        1,5
18. Profili          t.           500
19. Aluminij, primarni     tisoč t.         3
20. Al izdelki, valjani    tisoč t.         5
21. Nikelj           tisoč t.         2
22. Baker           ton         1.500
23. Plin            mlrd. kub. m.     0,95
24. Nafta           tisoč t.        700
25. Diessel gorivo       tisoč t.        250
26. Mazut (gorilni)      tisoč t.        200
27. Mazut (ladijski)      tisoč t.        50
28. Premog           tisoč t.        100
29. Tkanine, bombažne     tisoč m.        500
30. Tkanine, svilene      tisoč m.        500
31. Tkanine, lanene      tisoč m.        500
32. Tkanine, volnene      tisoč m.       3.000
33. Azbest           tisoč t.         6
34. Cement           tisoč t.        50
35. Steklo, ravno       tisoč kv.m.      100
36. Avtomobili, osebni,
  proizvodnja RSFSR
  in rez. deli        mio USD         25
37. Blago široke
  potrošnje         mio USD         2
38. Turistične, trans.
  in druge storitve     mio USD         3
----------------------------------------------------------------------
Priloga 2
SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH VRST BLAGA
IN STORITEV, NAMENJENIH ZA DOBAVE
IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V RSFR V 1992. LETU
---------------------------------------------------------------------------
Št. Ime blaga/storitve       Mer. enota    Količina    Opomba
---------------------------------------------------------------------------
1. Blago za dolgoročno
  uporabo
  - pohištvo           mio USD         12
  - elektr. štedilniki      mio USD        10,8
  - gospodinj, elektr.
  stroji              mio USD       27,2
2. Blago široke
  potrošnje, in sicer:      mio USD         25
  - čevlji
 
 
  - trikotaža           mio USD         8
  - oblačila           mio USD         12
  - galanterija          mio USD         5
3. Zdravila, substance
  in izdelki
  sanitarni, higienski      mio USD         70
4. Medicinska oprema,
  aparati             mio USD         15
5. Linolej             mio kv. m.        2
6. PVC, fitingi          mio USD         5
7. Otroška hrana,
  koncentrati,
  vključno s suhimi
  mlečnimi substancami      mio USD         10
8. TLF avtomat:
  centrale,
  rez. deli            mio USD        1,5
9. Oprema za pekarne,
  rez. deli            mio USD         12
10. Oprema za pred.
  kmet. proizvod.,        mio USD         10
  rez. deli            mio USD         2
11. Deli in komponente
  za avtomate, za
  prebijanje pločevine,
  luknjači            mio USD        1,5
12. Ladijska oprema
  rezervni deli za
  remont ladij          mio USD         2
13. Rezervni deli
  za opremo
  raznih ind. dejavnosti     mio USD         7
14. Komponente za
  proizv. komunalnih
  strojev             mio USD         10
15. Vibracijski valji
  rež. deli            mio USD         7
16. Akumulatorji za
  osebne avtomobile
  avtoelektrika,
  avtoelektronika         mio USD         11
17. Komponente za
  osebne avtomobile
  proizvodnje RSFR        mio USD         5
18. Barve, laki za
  avtomobilsko indu.       mio USD         14
19. Lepila za čevljarsko
  industrijo           mio USD         1
20. Dekorativni laminati      mio USD         1
21. Elektrode varilne        mio USD         2
22. Verige, tehnične        mio USD        0,7
23. Armatura,
  industrijska
  vodovodna            mio USD        1,5
24. Izgradnja objektov,
  letališče Sochi         mio USD         15
25 Remont ladij          mio USD        1,5
26. Razne vrste blaga po
  usklajeni specifikaciji     mio USD         40
27. Turistične,
  transportne in druge
  storitve            mio USD         3
28. Blago za Gazprom:
  - vodovodne cevi        mio USD         5
  - alu profili          mio USD        6,5
  - alu palice          mio USD        1,8
  - akumulatorji,
  avtomobilski          mio USD        3,0
  - zmrzovalniki,
  hladilniki           mio USD        3,3
---------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti