Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

1. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo, stran 1.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
1. člen
Ratificira se sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo, sklenjen 11. decembra 1991 z izmenjavo not z dne 5. in 11. decembra 1991.
2. člen
Sporazum se v slovenskem izvirniku in angleškem prevodu glasi:
 
Tallinn, 5. decembra 1991
 
Vaša Ekscelenca,
 
V zvezi z Vašim pismom z dne 8. oktobra 1991, imam čast, da Vas obvestim, da je vlada Republike Estonije, na osnovi svoje odločitve z dne 25. septembra 1991, da prizna Republiko Slovenijo kot suvereno in neodvisno državo, pripravljena vzpostaviti diplomatske odnose z Republiko Slovenijo.
Dovolite mi, da izrazim svoje prepričanje, da bo ta korak ustvaril ugodne pogoje za nadaljnji razvoj dobrih odnosov med našima narodoma v duhu medsebojnega razumevanja in plodnega sodelovanja.
V imenu Republike Estonije potrjujem našo zavezo, da bodo odnosi med našima državama temeljili na Ustanovni listini Združenih narodov, Sklepni listini Konference o evropski varnosti in sodelovanju iz leta 1975 in Pariški listini o novi Evropi iz leta 1990.
S potrditvijo Vlade Republike Slovenije bosta ta nota in odgovor nanjo predstavljali sporazum v tej zadevi med obema državama, ki bo stopil v veljavo na dan prejema pozitivnega odgovora na to noto.
 
Prejmite, Vaša Ekscelenca, izraze mojega najvišjega spoštovanja.
Namestnik ministra
Rein Müllerson l. r.
Njegova Ekscelenca
dr. Dimitrij Rupel
Minister za zunanje zadeve
Republika Slovenija
 
Ljubljana, 11. decembra 1991
 
Ekscelenca,
Imam čast, da potrdim prejem Vaše note z dne 5. decembra 1991, ki se v prevodu glasi:
»V zvezi z Vašim pismom z dne 8. oktobra 1991, imam čast, da Vas obvestim, da je vlada Republike Estonije na osnovi svoje odločitve z dne 25. septembra 1991, da prizna Republiko Slovenijo kot suvereno in neodvisno državo pripravljena vzpostaviti diplomatske odnose z Republiko Slovenijo.
Dovolite mi, da izrazim svoje prepričanje, da bo ta korak ustvaril ugodne pogoje za nadaljnji razvoj dobrih odnosov med našima narodoma v duhu medsebojnega razumevanja in plodnega sodelovanja.
V imenu Republike Estonije potrjujem našo zavezo, da bodo odnosi med našima državama temeljili na Ustanovni listini Združenih narodov, Sklepni listini Konference o evropski varnosti in sodelovanju iz leta 1975 in Pariški listini o novi Evropi iz leta 1990.
S potrditvijo Vlade Republike Slovenije bosta ta nota in odgovor nanjo predstavljali sporazum v tej zadevi med obema državama, ki bo stopil v veljavo na dan prejema pozitivnega odgovora na to noto.
Prejmite, Vaša Ekscelenca, izraze mojega najvišjega spoštovanja.«
Imam čast, da v imenu vlade Republike Slovenije obvestim Vašo ekscelenco, da se povsem strinjamo s tekstom te note.
Prejmite, Vaša Ekscelenca, izraze mojega najvišjega spoštovanja.
Minister
dr. Dimitrij Rupel l. r.
Njegova Ekscelenca
Rein Müllerson
Namestnik ministra za zunanje zadeve
Republike Estonije
Tallinn, December 5, 1991
Your Excellency,
 
Referring to your letter of October 8, 1991, I have the honour to inform you that the Government of the Republic of Estonia, guided by its decision of September 25, 1991, to recognize the Republic of Slovenia as a sovereign and independent State is prepared to establish diplomatic relations with the Republic of Slovenia.
Allow me to express my conviction that this step will create favourable conditions for further development of the good relations between our two nations in a spirit of mutual understanding and fruitful co-operation.
On behalf of the republic of Estonia I confirm our commitment to base relations between our two nations on the United Nations Charter, the Final Act of the Conference on Security and Co-Operation in Europe of 1975, and the Paris Charter for a New europe of 1990.
With the approval of the Government of the Republic of Slovenia, the present note and the reply note will constitute and agreement in this matter between our two States, which would enter into force on the day a positive reply to the present note is received.
Accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.
Deputy minister
Rein Müllerson, (s)
H. E.
Dr. Dimitrij Rupel
Minister of Foreign Affairs
Republic of Slovenia
 
Ljubljana, 11. December, 1991
 
Excellency,
I have the honour to acknowledge the receipt of your note of December 5, 1991, which in translation reads as follows:
»Referring to your letter of October 8, 1991, I have the honour to inform you that the Government of the Republic of Estonia, guided by its decision of September 25, 1991, to recognize the Republic of Slovenia as a sovereign and independent State is prepared to establish diplomatic relations with the Republic of Slovenia.
Allow me to express my conviction that this step will create favourable conditions for further development of the good relations between our two nations in a spirit of mutual understanding and fruitful co-operation.
On behalf of the Republic of Estonia I confirm our commitment to base relations between our two nations on the United Nations Charter, the Final Act of the Conference on Security and Co-Operation in Europe of 1975, and the Paris Charter for a New Europe of 1990.
With the approval of the Government of the Republic of Slovenia, the present note and the reply note will constitute an agreement in this matter between our two States, which would enter into force on the day a positive reply to the present note is received.
Accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.«
I have the honour to inform Your Excellency on behalf of the Government of the Republic of Slovenia that we fully agree with the text of this note.
Accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.
Minister
Dr. Dimitrij Rupel, (s)
HE.
Rein Müllerson
Deputy Minister of Foreign Affairs
of Republic of Estonia
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
Št. 900-04/92-30/1-8
Ljubljana, dne 23. januarja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.