Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992

Kazalo

2806. Uredba o zemljiškoknjižni izvedbi prenosa nepremičnin bivše SFRJ na Republiko Slovenijo, stran 3498.

Na podlagi 21. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter 1. in 4. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o zemljiškoknjižni izvedbi prenosa nepremičnin bivše SFRJ na Republiko Slovenijo
1. člen
Na podlagi tretjega odstavka I. točke temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter 1. člena, prvega odstavka 6. člena in 9. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v skladu z načeli mednarodnega prava o nasledstvu držav glede državnega premoženja, vsebovanimi v 18. členu dunajske konvencije o nasledstvu držav glede državnega premoženja, arhivov in dolgov iz leta 1983, je nepremično državno premoženje bivše SFRJ na ozemlju Republike Slovenije prešlo dne 25. junija 1991 v državno premoženje Republike Slovenije in se v zemljiški knjigi vknjiži na Republiko Slovenijo po določbah te uredbe.
2. člen
V zemljiškoknjižnih vložkih, v katerih je kot imetnik pravice uporabe na nepremičninah vknjižena država SFRJ oziroma njen organ ali organizacija, še vknjiži pravica na Republiko Slovenijo in vpiše organ oziroma organizacija Republike Slovenije, ki z nepremičnino upravlja.
3. člen
Organi in organizacije, ki so prevzeli v upravljanje nepremičnine iz 2. člena te uredbe, v šestih mesecih od dneva uveljavitve te uredbe pripravijo, zemljiškoknjižni predlog in ga dostavijo Javnemu pravobranilstvu Republike Slovenije, ki vloži zemljiškoknjižni predlog pri pristojnem sodišču.
4. člen
Zemljiškoknjižni sklep, izdan po tej uredbi, vroči sodišče Javnemu pravobranilstvu Republike Slovenije in pristojni geodetski upravi.
5. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda natančnejša navodila za izvajanje te uredbe.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-01/91-I/2-8
Ljubljana, dne 17. decembra 1992.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik