Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992

Kazalo

2802. Sklep o prispevku za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v občini Trebnje, stran 3490.

Na podlagi določil 33. in 37. člena Zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) in 4. odstavka 12. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev k Ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89) je Izvršni svet SO Trebnje na 51. seji dne 10. 12. 1992 sprejel
SKLEP
o prispevku za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v občini Trebnje
1. člen
Opravi se ponovna revalorizacija prispevkov za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe, in sicer:
I. Prispevek za priključitev na javno vodovodno omrežje
    SIT
1. individualne stanovanjske hiše           36.588
2. stanovanjske enote v bloku:
  a) površine do 50 m                17.320
  b) površine nad 50 m2               21.217
3. počitniške hišice, zidanice             25.547
4. objekti družbene dejavnosti, industrija,
  trgovina, gostinstvo za 1 l/s povprečne
  dnevne porabe                  1,303.330
5. za industrijo in obrt, ki rabi vodo iz javnega
  vodovoda za tehnološke namene za 1 l/s
  povprečne dnevne porabe             2,303.560
6. šole, vrtci                    649.500
7. kmetijstvo, samostojne obrtne delavnice in
  drugi lokali namenjeni za izvrševanje obr-
  tne dejavnosti:
  a) novogradnje ali razširitev kapacitet
    - SIT/m2 pokrite poslovne površine         610
    - najmanj SIT (samostojni objekt oziroma
    lokal)                     62.000
  b) poslovni prostori v stanovanjskih hišah
    in vsi drugi objekti:
    - SIT/m2 koristne poslovne površine        280
    - najmanj SIT za samostojni objekt oziroma
    poslovni prostor                29.000
V primerih, ko iz investicijsko tehnične dokumentacije v postavki 4. in 5. ni znana potrošnja vode, se le-ta določi na osnovi normativov (Tehničar 3) za posamezne vrste porabe. Dobavljena maksimalna poraba znaša 1,5 povprečne.
II. Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo
1. za stanovanjske objekte, enodružinske hiše,
  enote dvojčka ali vrstne hiše, stanovanjske
  enote v bloku                    41.135
2. za vikende, zidanice                33.774
3. za šolske, internatske, trgovinske in pro-
  store zavodov                   549.900
4. objekti družbene dejavnosti, trgovine, go-
  stinstvo, zdravstveni domovi in bolnice      632.180
5. druge gospodarske objekte brez porabe
  vode v proizvodnem procesu             714.450
6. s porabo vode v proizvodnem procesu        952.600
7. zunanje površine z urejenim odvodnjava-
  njem v javno kanalizacijo nad 1000 m        129.900
8. kmetijstvo, samostojne obrtne dejavnosti
  in drugi lokali namenjeni za izvrševanje
  obrtne dejavnosti:
  a) novogradnje ali razširitev kapacitet
    - SIT/m2 pokrite poslovne površine         860
    - najmanj SIT (samostojni objekt oziroma
    lokal)                     88.000
  b) poslovni prostori v stanovanjskih hišah
    in vsi drugi objekti
    - SIT/m2 koristne poslovne površine        340
    - najmanj SIT za samostojni objekt oziroma
    poslovni prostor                35.000
2. člen
Zavezanci posredujejo vloge s pripadajočo tehnično dokumentacijo Komunali Trebnje, katera izda ustrezna soglasja.
V primeru morebitnih sporov pa pritožbe rešuje komisija imenovana s strani Sekretariata za družbeno planiranje in gospodarstvo občine Trebnje.
3. člen
Zavezanci prispevka plačajo prispevek za priključitev na javni vodovod in kanalizacijo ob izdaji soglasja za gradbeno dovoljenje.
Prispevek se plača na žiro račun Skupščine občine Trebnje.
Priključne takse se revalorizirajo mesečno skladno z rastjo cen gradbenih storitev (po podatkih GZS – Sekcija za gradbeništvo in IGM).
4. člen
Sredstva prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave se uporabljajo za razširjeno, reprodukcijo komunalnih objektov in naprav individualne rabe.
5. člen
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1993 dalje.
Z dnem objave tega sklepa preneha veljati sklep o prispevku za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v občini Trebnje z dne 18. 6. 1991.
Št. 414-100/91-I
Trebnje, dne 10. decembra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Trebnje
Jože Rebolj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti