Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992

Kazalo

2800. Odlok o grbu in zastavi občine Šmarje pri Jelšah, stran 3488.

Na podlagi 4. člena Odloka o pristojnosti in delu Skupščine občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 1/90, 14/90 in 5/91) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na seji Družbenopolitičnega zbora in Zbora krajevnih skupnosti dne 9. 12. 1992 ter na seji Zbor združenega dela dne 14. 12. 1992 sprejela
ODLOK
o grbu in zastavi občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
Občina Šmarje pri Jelšah ima grb in zastavo, ki ju je dovoljeno uporabljati le v predpisani obliki in v skladu z določili tega odloka.
2. člen
Grb občine Šmarje pri Jelšah ima obliko ščita in je razdeljen na štiri polja. V zgornjem desnem polju je šest diagonalnih belih pasov in pet diagonalnih modrih pasov v razmerju 1:1, v spodnjem levem polju pa je sedem belih diagonalnih pasov in šest modrih pasov v razmerju 1:1.
V zgornjem levem polju je grb rodbine Gaisruckov, lastnikov gradu Jelše v Šmarju, (ki so v času svoje vladavine pomagali pri graditvi baročne cerkve Sv. Roka nad Šmarjem). Grb je sestavljen iz dveh polj rumeno modrega v razmerju 1:1, desno polje je rumene barve, levo pa modre. V sredini polja je znak sestavljen iz dveh spojenih bivoljih rogov. V rumenem polju je rog modre barve, v modrem pa rumene. Na vsakem rogu je pet okraskov okrogle oblike. Spodnje desno polje ima na zlato rumeni podlagi v diagonali postavljeno jelševo vejico s tremi listi. En list je na vrhu vejice, druga dva pa na nasprotnih straneh vejice. List na zgornji strani je bližje vrhnjemu listu, list na spodnji strani pa za isto razdaljo kot je zgornji odmaknjen od vrhnjega lista, odmaknjen od zgornjega. Deblo vejice je črne barve, listi pa so temno zelene barve.
Celotni grb je obrobljen z rdečo barvno obrobo.
3. člen
Zastava občine ima za podlago modro bele pasove, ki so diagonalno postavljeni, tako da je vrh diagonale na desni strani, spodnji rob pa na levi. V sredini črtanega polja je grb občine. Točno postavitev grba v polje, velikost in vsa razmerja bo določal poseben aneks, ki bo priloga k odloku. Razmerje med dolžino in širino zastave je 2:1.
4. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi Sekretariat za splošne zadeve in družbene dejavnosti, Oddelek za notranje zadeve, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
5. člen
Zastava občine se izobesi v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah ter kulturnih športnih prireditvah in ob drugih podobnih priložnostih.
Zastava občine se izobesi v času praznikov in prireditev, navedenih v prvem odstavku tega člena, na javnih zgradbah oziroma na mestih, kjer je prireditev.
6. člen
Grb občine se uporablja zlasti:
– na svečanih sejah občinske skupščine,
– ob prireditvah, ki predstavljajo občino,
– na listinah, ki jih izstavlja občinska skupščina v svečani obliki (priznanja, plakete ipd.)
– ob svečanosti v zvezi z izvajanjem pristojnosti upravnih organov občine
– na drugih svečanih listinah ali priznanjih, ki jih podeljujejo podjetja v občini.
7. člen
Grb občine, odtisnjen na pismu, ovitku ali vizitki, lahko uporabljajo predsednik ali podpredsednik skupščine občine, predsedniki njihovih zborov, predsednik, podpredsednik in člani izvršnega sveta in ostali upravni delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje njihovih funkcij v občini.
Grb občine se na tiskanih gradivih, tiskovinah in listinah uporablja na način, kot je določen v grafični prilogi.
8. člen
Podjetja, ki imajo sedež v občini Šmarje pri Jelšah lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih primerih, zlasti pa v:
– zaščitnem znaku njihovega podjetja,
– obliki našitkov in društvenih praporih,
– obliki spominkov in značk.
9. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opis tehnike izdelave in količino.
10. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo na podlagi dovoljenja, ki ga predloži naročnik iz 9. člena tega odloka obrtniki in podjetja, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.
11. člen
Uporabo grba in zastave občine dovoljuje, razen v primerih iz 5. in 7. člena tega odloka, upravni organ, pristojen za notranje zadeve, po predhodnem soglasju predsednika skupščine občine ali predsednika izvršnega sveta.
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba grba in zastave, se določijo pogoji, pod katerimi se dovoljuje uporaba.
Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, ki so navedeni v odločbi oziroma dovoljenju ali ne skrbi za primeren izgled grba ali zastave.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-3/92-1
Šmarje pri Jelšah, dne 15. decembra 1992.
Jože Čaks l. r.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti