Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992

Kazalo

2792. Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Puconci, naselje Šalamenci, stran 3484.

Na podlagi 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 52. člena Statuta Krajevne skupnosti Puconci, je svet Krajevne skupnosti Puconci na seji dne 21. 12. 1992 sprejel
SKLEP
o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Puconci, naselje Šalamenci
1. člen
Po odločitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu 20. 12. 1992 se za del območja Krajevne skupnosti
Puconci, naselje Šalamenci uvede dodatni krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Dodatni krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 (petih) let, in sicer od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997 in bo uporabljen za ureditev in asfaltiranje vaških cest:
– Kmetov breg,
– Borovje,
– Bukovšček,
– Griže,
– Balerov kot.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS Puconci, v naselju Šalamenci in občani, lastniki vikendov in vinskih kleti, ki imajo vikend ali vinsko klet na območju k. o. Šalamenci, in sicer v naslednji višini v denarju:
– 1% od neto plače zaposlenih,
– 8% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 3% obrtniki od bruto zavarovalne osnove od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– 0,5%,od pokojnin,
– 1,5% mesečno od povprečnega OD v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje zaposleni v tujini,
– 0,5% mesečno od povprečnega OD v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje lastniki vikendov in vinskih kleti na območju naselja Šalamenci,
– 70 DEM v tolarski protivrednosti letno občani, ki opravljajo obrtno dejavnost kot postranski poklic.
4. člen
Svet Krajevne skupnosti Puconci je pristojen, da lahko vsako leto določi drugo stopnjo samoprispevka iz katastrskega dohodka.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni občani iz 12. člena Zakona o samoprispevku.
6. člen
Z dodatnim samoprispevkom zbrana sredstva bodo predvidoma znašala 3,000.000 SIT, za izvršitev programa iz 2. člena tega sklepa bo potrebnih 3,000.000 SIT, zbirala pa se bodo na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Puconci št. 51900-842-035-82474 pri SDK Murska Sobota.
7. člen
Dodatni samoprispevek od neto plače zaposlenih bo obračunaval in odtegoval izplačevalec plače, dodatni samoprispevek iz katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti bo obračunaval in odtegoval za davke pristojni občinski organ, od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obrtniki, plačnik omenjenega prispevka; od pokojnin izplačevalec pokojnine. Dodatni samoprispevek od zaposlenih v tujini, lastnikov vikendov in vinskih kleti na območju naselja Šalamenci in od občanov, ki opravljajo obrtno dejavnost kot postranski poklic, bo dodatni samoprispevek obračunaval svet Krajevne skupnosti Puconci.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo dodatnega krajevnega samoprispevka bo opravljal svet krajevne skupnosti, svet KS je odgovoren tudi za realizacijo referendumskega programa. Svet KS lahko prosta sredstva krajevnega samoprispevka tudi veže pri ustrezni finančni organizaciji s ciljem oplemenitenja teh sredstev.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Puconci, dne 21. decembra 1992.
Predsednik
sveta KS
prof. Štefan Harkai l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti