Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992

Kazalo

2775. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. oktobra 1992, stran 3477.

Na podlagi 160. in 275. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 15. decembra 1992 sprejel
SKLEP
o uskladitvi pokojnin od 1. oktobra 1992
I
Starostne, invalidske in družinske pokojnine se od 1. oktobra 1992 uskladijo na podlagi gibanja plač vseh zaposlenih delavcev na območju republike v mesecu oktobru 1992 v primerjavi z mesecem septembrom 1992 tako, da se povečajo za 5,8%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1992.
III
Pokojnine, odmerjene po 53. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni, list RS, št. 12/92) – v nadaljevanju: zakon – od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list RS, št. 56/92), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. oktobra 1992.
Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem odstavku te točke, se od 1. oktobra 1992 odmerijo tudi pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki so nižje kot bi bile, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. oktobra 1992.
IV
Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji, pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list RS, št. 56/92), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. oktobra 1992.
V
Za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene po 3. členu statutarnega sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta Skupnosti (Uradni list SRS, št. 10/86) od najvišje pokojninske osnove, izhajajoče iz ugotovitve te osnove (Uradni list RS, št. 10/92), uveljavljene do 31. marca 1992.
VI
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo v skladu s 302. členom zakona tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VII
Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82) znašajo v skladu z drugim odstavkom 303. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od 1. oktobra 1992 najmanj 20.211,42 SIT, torej toliko, kot najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo.
VIII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. oktobra 1992.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v prvem odstavku III. točke tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. oktobra 1992.
IX
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
X
Uskladijo se zneski pokojnin, ki so upokojencem pripadali za mesec september 1992 po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. septembra 1992 (Uradni list RS, št. 56/92).
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti, pripadajoča razlika za nazaj, za meseca oktober in november 1992, se obračuna in izplača skupaj s pokojnino za mesec december 1992.
XI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/92
Ljubljana, dne 15. decembra 1992.
Upravni odbor Zavoda
za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti