Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992

Kazalo

2769. Odredba o ureditvi določenih vprašanj pri prometu z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana, stran 3457.

Na podlagi 4. odstavka 45. d člena Zakona o vrednostnih papirjih (Uradni list SFRJ, št. 64/89 in 29/90) in 1. a člena Odloka o izdajanju dovoljenj za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev in za ustanovitev borze vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 17/91 in 59/92) izdaja minister za finance
ODREDBO
o ureditvi določenih vprašanj pri prometu z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana
1. člen
Z vrednostnimi papirji, ki so bili sprejeti v kotacijo na Ljubljanski borzi, d.d. (v nadaljnjem besedilu: borza) lahko trgujejo le člani borze.
2. člen
Člani borze, ki sklepajo posle z vrednostnimi papirji iz prejšnjega člena izven borznega sestanka, morajo o tako sklenjenih poslih dnevno poročati borzi.
Vsebino poročila, način in čas poročanja iz prejšnjega odstavka določi borza.
3. člen
Borza mora o sklenjenih poslih z vrednostnimi papirji iz 1. člena te odredbe dnevno obveščati Službo družbenega knjigovodstva.
4. člen
Služba družbenega knjigovodstva sme za sklenjene posle z vrednostnimi papirji iz 1. člena te odredbe izvršiti plačilne naloge le, če se podatki na plačilnih nalogih ujemajo s podatki iz obvestila borze iz prejšnjega člena.
Način prenosa denarnih sredstev po prejšnjem odstavku določi Služba družbenega knjigovodstva v soglasju z borzo.
5. člen
Borza dnevno objavlja tečaje vrednostnih papirjev za sklenjene posle z vrednostnimi papirji iz 1. člena te odredbe.
6. člen
Članom borze, ki ravnajo v. nasprotju s to odredbo, lahko minister za finance začasno ali trajno prepove poslovanje z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na borzi.
7. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6B/LJ-92
Ljubljana, dne 21. decembra 1992.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti