Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1992 z dne 18. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1992 z dne 18. 12. 1992

Kazalo

2729. Poročilo o izidu volitev članov državnega sveta, stran 3412.

POROČILO O IZIDU VOLITEV
ČLANOV DRŽAVNEGA SVETA
Republiška volilna komisija je skladno s 7. členom Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) ter s 5. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92), na podlagi zapisnikov pristojnih volilnih komisij volilnih enot, ki so ugotovile izide glasovanja za volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov ter zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili volitve v volilnih telesih za izvolitev članov državnega sveta – predstavnike funkcionalnih interesov, ugotovila rezultate glasovanja in
objavlja
rezultate glasovanja ter izid volitev za člane državnega sveta
I
Na volitvah 6. decembra 1992 je bilo skupaj oddanih 1,276.131 glasovnic, od tega 118.267 neveljavnih glasovnic in 1,157.864 veljavnih glasovnic.
Po pošti je glasovalo 9.517 volivcev.
S potrdili je glasovalo 932 volivcev.
II
REZULTATI GLASOVANJA ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV LOKALNIH INTERESOV V DRŽAVNEM SVETU NA VOLITVAH 6. DECEMBRA 1992
 
VOLILNA ENOTA 1 – občine: LJUBLJANA BEŽIGRAD, LJUBLJANA CENTER, LJUBLJANA MOSTE POLJE, LJUBLJANA ŠIŠKA, LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
Število volilcev: 247.128
Število oddanih glasov: 214.861
Število neveljavnih glasov: 17.276
Število veljavnih glasov:197.585
1. DR. DUŠAN PLUT, roj. 17. 8. 1950, VNANJE GORICE, VNANJE GORICE 244, DR. GEOGRAFIJE predl.: ZELENI SLOVENIJE
109.229 glasov
2. DR. JOŽE DUHOVNIK, roj. 23. 3. 1948, LJUBLJANA, ŽONTARJEVA 19. predl.: SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
49.424 glasov
3. BORIS FAKIN, roj. 13. 10. 1913, LJUBLJANA, AŽBETOVA 1, predl.: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE-SDSS
38.932 glasov
 
VOLILNA ENOTA 2 – občine: DOMŽALE, KAMNIK, LITIJA
Število volilcev: 68.406
Število oddanih glasov: 60.917
Število neveljavnih glasov: 5.393
Število veljavnih glasov: 55.524
1. MARIJA-KLUN, roj. 11. 11. 1935, GABROVKA, PODPEC 9, predl.: ZELENI SLOVENIJE – ODBOR LITIJA
10.915 glasov
2. ALEŠ OCEPEK, roj. 7. 7. 1959, NOŽICE, GOSTINČEVA 85, predl.: STANISLAV ZARNIK IN SKUPINA VOLILCEV
22.439 glasov
3. SLAVKO ROKAVEC, roj. 8. 4. 1956, JEVNICA, JEVNICA 9, predl.: SOCIALISTIČNA STRANKA SLOVENIJE
11.201 glasov
4. MAG. ERVIN ANTON SCHWARZBARTL, roj. 23. 2. 1940. DOMŽALE, AŠKERČEVA 16, predl.: MARIJA GUTNIK IN SKUPINA VOLILCEV
10.969 glasov
 
VOLILNA ENOTA 3 – občine: MARIBOR IN PESNICA
Število volilcev: 134.475
Število oddanih glasov: 106.683
Število neveljavnih glasov: 11.627
Število veljavnih glasov: 95.056
1. DR. FRANCI ČUŠ, roj. 14. 10. 1953, MARIBOR, KOROŠKA C. 105, predl.: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
18.625 glasov
2. BRANKO FINGUŠT, roj. 9. 2. 1953, OREHOVA VAS, HOTINJA VAS 224. predl.: FRANC GRADIŠNIK
4.264 glasov
3. AVGUST MAJERIČ, roj. 6. 12. 1934, MARIBOR, GERŠAKOVA UL. 27, predl.: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
19.444 glasov
4. ANTON ROUS, roj. 8. 9. 1939, MARIBOR, RAZLAGOVA UL. 1, predl.: DRAGO LEŠNIK, FORUM SLOVENSKE ŠTAJERSKE
14.874 glasov
5. METKA ROKSANDIČ, roj. 1. 5. 1950, MARIBOR, MAISTROVA UL. 12, predl.: STANISLAV ŠAJN
7.614 glasov
6. DUŠAN SENČAR, roj. 10. 2. 1925, MARIBOR, VILHARJEVA UL. 6, predl.: LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA – OBČINSKI ODBOR MARIBOR
12.741 glasov
7. TONE VOGRINEC, roj. 24. 2. 1942, MARIBOR, GREGORČIČEVA UL. 51, predl.: DEMOKRATSKA STRANKA
17.494 glasov
 
VOLILNA ENOTA 4 – občine: SLOVENSKA BISTRICA IN RUŠE
Število volilcev: 37.200
Število oddanih glasov: 29.138
Število neveljavnih glasov: 3.257
Število veljavnih glasov: 25.881
1. DANILO UTENKAR, roj. 8. 6. 1947, SLOVENSKA BISTRICA. LEVSTIKOVA UL. 26. predl.: ZVONIMIR POTOČNIK
2.352 glasov
2. RUDOLF VORŠA, roj. 12. 2. 1943, SLOVENSKA BISTRICA, TOMŠIČEVA UL. 14. predl.: ZDRUŽENA LISTA (DESUS, SDP)
3.499 glasov
3. PAVEL BLAŽIČ, roj. 25. 2. 1940, SLOVENSKA BISTRICA, TOMŠIČEVA UL. 32. predl.: DUŠAN DETIČEK
1.769 glasov
4. DR. JANKO ČAR, roj. 11. 2. 1932, SLOVENSKA BISTRICA, ŠPINDLERJEVA UL. 27. predl.: SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – OOSKD SLOVENSKA BISTRICA
6.557 glasov
5. DR. PETER GLAVIČ, roj. 3. 7. 1940, RUŠE, FALSKA C. 43, UNIV. PROF., predl.: LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA
7.789 glasov
6. ANTON JOŽEF GOLČER, roj. 8. 2. 1929, OPLOTNICA, PARTIZANSKA C. 55. predl.: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – PODRUŽNICA SLOVENSKA BISTRICA
3.915 glasov
 
VOLILNA ENOTA 5 – občine: CELJE, LAŠKO, SLOVENSKE KONJICE, ŠENTJUR PRI CELJU, ŠMARJE PRI JELŠAH, ŽALEC
Število volilcev: 148.287
Število oddanih glasov: 122.824
Število neveljavnih glasov: 11.953
Število veljavnih glasov: 110.871
1. MATJAŽ ŽELEZNIK, roj. 24. 6. 1957, CELJE, MILČINSKEGA UL. 12, predl.: SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – OBČINSKI ODBOR CELJE
28.902 glasov
2. BORUT ALUJEVIČ, roj. 16. 5. 1942, CELJE, NA ZELENICI 10, predl.: LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA – OBČINSKI ODBOR CELJE
26.505 glasov
3. FRANC BAN, roj. 3. 3. 1938, SLOVENSKE KONJICE, RIMSKA C. 5, predl.: ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
29.620 glasov
4. MARJAN DREV, roj. 18. 2. 1948, CELJE, POD KOSTANJI 8, predl.: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE-SDSS
10.898 glasov
5. KAREL FERJANIČ, roj. 21. 1. 1969, ROGAŠKA SLATINA, VID IVANUŠA 5, predl.: DEMOKRATSKA STRANKA-ŠTAJERSKA KOORDINACIJA, DEMOKRATOV CELJE
8.120 glasov
6. MAG. ROMAN MATEK, roj. 13. 2. 1956, ZIDANI MOST 29 D, predl.: SOCIALISTIČNA STRANKA SLOVENIJE – SSS
6.826 glasov
 
VOLILNA ENOTA 6 – občine: MOZIRJE, VELENJE
Število volilcev: 42.990
Število oddanih glasov: 37.702
Število neveljavnih glasov: 2.616
Število veljavnih glasov: 35.086
1. DR. JOŽE ZUPANČIČ, roj. 31. 5. 1950, VELENJE, KIDRIČEVA 17, predl.: ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
15.464 glasov
2. IVAN ATELŠEK, roj. 21. 8. 1928, ŠMARTNO OB PAKI, MALI VRH 74, predl.: LDS – LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA
11.491 glasov
3. MARKO JERAJ, roj. 4. 8. 1944, VELENJE, ŠALEŠKA 2 D, predl.: BRANKO NIMAC
8.131 glasov
 
VOLILNA ENOTA 7 – občina: PTUJ
Število volilcev: 52.745
Število oddanih glasov: 42.125
Število neveljavnih glasov: 3.556
Število veljavnih glasov: 38.569
1. MAG. MIRAN KERIN, roj. 3. 12. 1955, PTUJ, ARBAJTERJEVA 1, predl.: MIRAN KERIN, roj. 1955, Ptuj Arbajterjeva 1
4.029 glasov
2. DR. JOŽEF PETROVIČ, roj. 19. 1. 1953, PTUJ, ORESJE 143, ZOBOZDRAVNIK Predl.: ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
5.759 glasov
3. KRISTINA ŠAMPERL-PURG, roj. 10. 5. 1950, PTUJ,. RIMSKA PLOŠČAD 3. predl.: SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD.
7.166 glasov
4. BRANKO TONEJC, roj. 16. 11. 1947, PTUJ, 25. MAJA 6, KIDRIČEVO, predl.: DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
4.169 glasov
5. VLADIMIR TUMPEJ, roj. 22. 10. 1930, PTUJ, ZOISOVA POT 13, predl.: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
7.388 glasov
6. BRANKO BRUMEN, roj. 14. 7. 1957, PTUJ, KARIŽEVA 1, predl.: ZELENI SLOVENIJE – ZELENI PTUJA
10.058 glasov
 
VOLILNA ENOTA 8 – občine: ORMOŽ, LJUTOMER, GORNJA RADGONA, LENART
Število volilcev: 56.960
Število oddanih glasov: 46.279
Število neveljavnih glasov: 5.034
Število veljavnih glasov: 41.245
1. ANDREJ HRASTELJ, roj. 2. 3. 1933, GORNJA RADGONA, PREŠERNOVA 29, predl.: KOORDINACIJA STRANK: NARODNI DEMOKRATI, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS, SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD, SLOVENSKA GOSPODARSKA STRANKA
11.010 glasov
2. DR. LJUBO JAKELJ, roj. 25. 5. 1949, LJUTOMER, KERENČIČEVA 1, predl.: Pavel Šerc, roj. 1934, Križevci pri Ljutomeru 70
2.843 glasov
3. VINKO KLEMENČIČ, roj. 18. 2. 1944, LJUTOMER, SLAVKA OSTERCA 6, predl.: PAVEL VRHOVNIK, roj. 1949, RADENCI, KIDRIČEVO NASELJE
2.791 glasov
4. DR. MIRAN KRAJNC, roj. 18. 7. 1946, GRABE, G RABE 13A, predl.: ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
6.645 glasov
5. JOŽEF STAJNKO, roj. 22. 6. 1945, KORAČICE 17, ORMOŽ, predl.: DEŽELNA STRANKA SLOVENIJE
2.014 glasov
6. MIROSLAV STERŽAJ, roj. 28. 2. 1933, LJUTOMER, PREŠERNOVA 19A, predl.: OBMOČNI ODBORI SOCIALISTIČNE STRANKE SLOVENIJE: LJUTOMER, GORNJA RADGONA, LENART, ORMOŽ
9.321 glasov
7. MIHA VODENIK, roj. 9. 9. 1944, MELE, MELE 20/C, predl.: DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA, OBČINSKI ZBOR GORNJA RADGONA
6.621 glasov
 
VOLILNA ENOTA 9 – občine: KRANJ, TRŽIČ, ŠKOFJA LOKA
Število volilcev: 92.521
Število oddanih glasov: 83.644
Število neveljavnih glasov: 8.158
Število veljavnih glasov: 75.486
1. PETER ČOLNAR, roj. 4. 3. 1937, KRANJ, MRAKOVA 1. predl.: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDSS
13.247 glasov
2. DR. IVAN KRISTAN, roj. 12. 6. 1930, ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 60, predl.: LDS – LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA IN ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
38.692 glasov
3. VLASTA SAGADIN, roj, 7. 8. 1957, KRANJ, ŽUPANČIČEVA 39, predl.: ZELENI SLOVENIJE
23.547 glasov
 
VOLILNA ENOTA 10 – občine: JESENICE, RADOVLJICA
Število volilcev: 49.656
Število oddanih glasov: 44.300
Število neveljavnih glasov: 4.246
Število veljavnih glasov: 40.054
1. AUGUSTIN MENCINGER, roj. 17. 8. 1938, RADOVLJICA GRADNIKOVA 47, predl.: ROMUALD JOVAN, RADOVLJICA, GRADNIKOVA 44
13.221 glasov
2. ZVONE PREŽELJ, roj. 25. 2. 1951, RADOVLJICA, CANKARJEVA 30, predl.: OBČINSKI ODBOR SDSS RADOVLJICA
3.051 glasov
3. JOŽE RESMAN, roj. 4. 2. 1946, BEZNICA, BEZNICA 28/C, predl.: OO LDS JESENICE IN OO LDS RADOVLJICA
13.991 glasov
4. MAG. DANIEL AŽMAN, roj. 10. 4. 1953, BLEJSKA DOBRAVA BLEJSKA DOBRAVA 17/B, predl.: ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
7.562 glasov
5. DANIEL MARKO BEZJAK. roj. 20. 3. 1941, RADOVLJICA, GRADNIKOVA 31, predl.: SOCIALISTIČNA STRANKA SLOVENIJE – SSS
2.229 glasov
 
VOLILNA ENOTA 11 – občine: MURSKA SOBOTA, LENDAVA
Število volilcev: 69.004
Število oddanih glasov: 57.028
Število neveljavnih glasov: 4.743
Število veljavnih glasov: 52.285
1. JOŽE TURKL, roj. 18. 5. 1955, MURSKA SOBOTA, SLOVENSKA 7, predl.: SKUPINA VOLILCEV
9.315 glasov
2. JOŽE TOMPA, roj. 1. 2. 1948, LENDAVSKE GORICE LENDAVSKE GORICE 113/B, predl.: DEMOKRATSKA STRANKA oziroma MURSKA SOBOTA IN LENDAVA
6.739 glasov
3. ZDENKA VIDOVIČ, roj. 18. 7. 1952, KUŠTANOVCI, KUŠTANOVCI 72, predl.: SKUPINA VOLILCEV
4.498 glasov
4. RUDOLF CIPOT, roj. 30. 10. 1949, BREZOVCI, BREZOVCI 2/D, predl.: SOCIALISTIČNA STRANKA SLOVENIJE OBMOČNA ORGANIZACIJA MURSKA SOBOTA
13.323 glasov
5. DR. MED. JOŽE MAGDIČ, roj. 2. 2. 1943, RAKIČAN CANKARJEVA 21, predl.: SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI (SKD MURSKA SOBOTA)
18.410 glasov
 
VOLILNA ENOTA 12 – občine: NOVA GORICA, AJDOVŠČINA
Število volilcev: 62.268
Število oddanih glasov: 55.790
Število neveljavnih glasov: 4.272
Število veljavnih glasov: 51.518
1. DANILO KOVAČIČ, roj. 19. 7. 1940, NOVA GORICA LEDINE 139, predl.: VLADIMIR MAKORIČ, NOVA GORICA 65000, BEVKOVA 28
22.441 glasov
2. BRANKO MARUŠIČ, roj. 4. 2. 1938, SOLKAN, POT NA DRAGE 4, predl.: DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA
5.164 glasov
3. TOMAŽ MARUŠIČ, roj. 19. 5. 1932, SOLKAN, POT NA DRAGE 2, predl.: MARA BRATUŽ, SOLKAN, ŽABJI KRAJ 14, P. NOVA GORICA
4.179 glasov
4. ZORKO PELIKAN, roj. 16. 2. 1954, ŠEMPETER, VRTOJBENSKA C. 17, predl.: SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
12.522 glasov
5. SILVESTER PELJHAN, roj. 25. 9. 1951, GOZD, P.COL 65273 – 27 predl.: SKUPŠČINA OBČINE AJDOVŠČINA
7.212 glasov
 
VOLILNA ENOTA 13 – občine: TOLMIN, IDRIJA
Število volilcev: 28.885
Število oddanih glasov: 26.199
Število neveljavnih glasov: 2.641
Število veljavnih glasov: 23.558
1. FEDJA KLAVORA, roj. 8. 1. 1940, TOLMIN, PREKOMORSKIH BRIGAD 10, predl.: SKUPŠČINA OBČINE TOLMIN
9.005 glasov
2. TOMAŽ PAVŠIČ, roj. 21. 12. 1931, IDRIJA, GREGORČIČEVA 33, predl.: ANA MENEGATTI
6.230 glasov
3. MIRAN VONČINA, roj. 1. 10. 1951, CERKNO, CVETKOVA 35, predl.: MARJAN PLATIŠE, PLATIŠEVA 15 CERKNO 65282
6.672 glasov
4. BORUT BASSIN, roj. 6. 7. 1944, GORENJA TREBUŠA, P. ČEPOVAN 110, predl.: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDSS, OBČINSKI ODBOR TOLMIN
1.651 glasov
 
VOLILNA ENOTA 14 – občine: NOVO MESTO, TREBNJE
Število volilcev: 56.398
Število oddanih glasov: 49.787
Število neveljavnih glasov: 4.854
Število veljavnih glasov: 44.933
1. MAG. MILOŠ KOVAČIČ, roj. 30. 9. 1934, OTOČEC OB KRKI GRAJSKA CESTA 2, predl.: DEMOKRATSKA STRANKA
16.210 glasov
2. JOŽE DERGANC, roj. 7. 8. 1958, NOVO MESTO, NAD MLINI 41, predl.: LDS – LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA
10.246 glasov
3. TONE HROVAT, roj. 27. 5. 1958, NOVO MESTO UL. SLAVKA GRUMA 48, predl.: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
18.477 glasov
 
VOLILNA ENOTA 15 – občine: ČRNOMELJ, METLIKA
Število volilcev: 19.492
Število oddanih glasov: 17.396
Število neveljavnih glasov: 1.554
Število veljavnih glasov: 15.842
1. BRANKO MATKOVIČ, roj. 21. 3. 1957, RADOVIČI, RADOVIČI 4, predl.: SOCIALDEMOKRATSKA PRENOVA ČRNOMELJ – METLIKA
8.257 glasov
2. RAJKO ADLEŠIČ, roj. 16. 7. 1959, SEMIČ, VINJI VRH 10, predl.: LDS, OBČINSKI ODBOR ČRNOMELJ
3.851 glasov
3. SILVO GRDEŠIČ, roj. 19. 12. 1954, ČRNOMELJ, ŽELEZNIČARSKA UL. 32, predl.: LIBERALNA STRANKA, ODBOR ČRNOMELJ
3.734 glasov
 
VOLILNA ENOTA 16 – občine: POSTOJNA, ILIRSKA BISTRICA, SEŽANA
Število volilcev: 44.109
Število oddanih glasov: 40.346
Število neveljavnih glasov: 4.033
Število veljavnih glasov: 36.313
1. ANTON ŠENKINC, roj. 30. 8. 1952, ŠEMBIJE -32, predl.: SKUPŠČINA OBČINE ILIRSKA BISTRICA
4.976 glasov
2. PETER TOMŠIČ, roj. 29. 5. 1961, SELCE 11, predl.: IGOR MILAVEC, ROJ. 27. 07. 61, STANUJOČ STUDENO 46
3.656 glasov
3. DR. IVO BENKOVIČ, roj. 28. 5. 1928, POSTOJNA PREKOMORSKIH BRIGAD 7, predl.: ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
7.002 glasov
4. DR. CIRIL KASTELIC, roj. 7. 2. 1939, POVŽANE 1, POVŽANE 1, predl.: ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
6.734 glasov
5. MARINO KONTELJ, roj. 27. 8. 1938, SEŽANA, PARTIZANSKA 54, predl.: DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA – OBČINSKI ZBOR SEŽANA
3.466 glasov
6. DR. ANTON KRT, roj. 10. 5. 1937, ŠMARJE PRI SEŽANI, ŠMARJE 22 C, predl.: IDA ČUDEN -REBULA, ZA SKUPINO VOLILCEV
891 glasov
7. DR. ANTON PEČOVNIK, roj. 20. 3. 1944, SEŽANA POD TABOROM 9, predl.: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
5.533 glasov
8. VLADIMIR SLEJKO, roj. 9. 2. 1955, POSTOJNA, KRAIGHERJEVA 5, predl.: OBČINSKI ODBOR LDS POSTOJNA
4.055 glasov
 
VOLILNA ENOTA 17 – občine: VRHNIKA, LOGATEC, CERKNICA
Število volilcev: 32.917
Število oddanih glasov: 29.653
Število neveljavnih glasov: 2.625
Število veljavnih glasov: 27.028
1. VLADISLAV PUC, roj. 20. 11. 1941, LOGATEC, PAVŠIČEVA 2, predl.: DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA, OBČINSKI ZBOR LOGATEC
3.421 glasov
2. MARCEL ŠTEFANČIČ, roj. 16. 1. 1937, LOGATEC, PARTIZANSKA 10, predl.: SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD, OBČINSKI ODBOR LOGATEC
7.037 glasov
3. BRANKA ALIČ, roj. 4. 10. 1947, DRAGOMER, V LOKI 12, predl.: SKUPŠČINA OBČINE VRHNIKA
4.004 glasov
4. ANTON ANTIČEVIČ, roj. 31. 12. 1932, LOGATEC, HRIB 5, predl.: OBČINSKI ODBOR LDS IN OBMOČNI ODBORI SSS LOGATEC, CERKNICA, VRHNIKA
5.957 glasov
5. HERMAN BOLE, roj. 27. 5. 1937, VERD, STERNENOVA 25, predl.: ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
6.609 glasov
 
VOLILNA ENOTA 18 – občine: KOPER, IZOLA, PIRAN
Število volilcev: 58.643 glasov
Število oddanih glasov: 50.554 glasov
Število neveljavnih glasov: 5.206 glasov
Število veljavnih glasov: 45.348 glasov
1. DANIJEL BOŽIČ, roj. 12. 3. 1959, KOPER, VANGANELSKA 11, predl.: LDS – LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA
14.010 glasov
2. JANKO KOSMINA, roj. 24. 6. 1935, KOPER, LETOVIŠKA POT 12, predl.: SKUPINA VOLILCEV
13.009 glasov
3. MARJAN STARC, roj. 8. 1. 1942, KOPER, DOLINSKA CESTA 25, predl.: SKUPINA VOLILCEV
2.467 glasov
4. DANIJEL STARMAN, roj. 29. 7. 1940, KOPER, IZLETNIŠKA POT 28, predl.: SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
7.017 glasov
5. SVATOPLUK ŠTOVIČEK; roj. 21. 4. 1936, KOPER, ROZMANOVA 54, predl.: DEM. STRANKA -KOORDINACIJA DS ZA SLOVENSKO ISTRO – OBČNI ZBORI IZOLA, KOPER, PIRAN
2.362 glasov
6. FEDOR ANTON UMEK, roj. 25. 10. 1939, PIRAN FIESA 7, predl.: SDSS – OBČINSKI ODBOR KOPER IN PIRAN
1.254 glasov
7. KAREL BOLE, roj. 20. 7. 1932, PORTOROŽ K SONČNI POTI 1, predl.: ZVEZA ZA PRIMORSKO -ZZP
5.229 glasov
 
VOLILNA ENOTA 19 – občine: SLOVENJ GRADEC, DRAVOGRAD, RAVNE NA KOROŠKEM, RADLJE OB DRAVI
Število volilcev: 55.406
Število oddanih glasov: 45.736
Število neveljavnih glasov: 4.368
Število veljavnih glasov: 41.368
1. ANTON JAMNIK, roj. 16. 12. 1947, SLOVENJ GRADEC. TOMŠIČEVA 13, predl.: SOCIALISTIČNA STRANKA SLOVENIJE-OO RAVNE, DRAVOGRAD, RADLJE, SLOVENJ GRADEC
6.598 glasov
2. ANTON JAVORNIK, roj. 16. 12. 1947, VUHRED 142, STROJNI TEHNIK, predl.: SKUPŠČINA OBČINE RADLJE OB DRAVI
4.228 glasov
3. MARTINA KIKA KOLAR, roj. 25. 4. 1949, SLOVENJ GRADEC TOMŠIČEVA 7, predl.: ZDRUŽENA LISTA: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA, SDP SLOVENIJE
9.944 glasov
4. KARL KRAUSER, roj. 3. 2. 1942, PODGORJE, ŠMIKLAVŽ 8 A, KOVINARSKI DELOVODJA, VODJA VZDRŽEVANJA, predl.: OTO STROPNIK, POT OB HOMŠNICI 4, SLOVENJ GRADEC
1.827 glasov
5. DR. JURIJ SIMONITI, roj. 7. 8. 1931, SLOVENJ GRADEC POT POD OB HOMŠNICI 27, predl.: DEMOKRATSKA STRANKA – OBČIN. ODBOR SLOVENJ GRADEC
5.418 glasov
6. DR. JANKO SUŠNIK, roj. 13. 5. 1927, PREVALJE, NA PRODU 41, predl.: SKUPŠČINA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM
13.353 glasov
 
VOLILNA ENOTA 20 – občine: KRŠKO, BREŽICE, SEVNICA
Število volilcev: 54.438
Število oddanih glasov: 44.849
Število neveljavnih glasov: 3.795
Število veljavnih glasov: 41.054
1. MARJAN KURNIK, roj. 4. 12. 1953, SEVNICA, NASELJE H. MAROKA 9, predl.: SKUPŠČINA OBČINE SEVNICA
5.000 glasov
2. IVAN TOMŠE, roj. 8. 5. 1942, BREŽICE, MILA VČEVA CESTA 15, predl.: ZELENI SLOVENIJE, ZELENI BREŽIC
3.671 glasov
3. JOŽE SENICA, roj. 30. 6. 1935, BREŽICE, V. VLAHOVIČA 8, predl.: DEMOKRATI – DEMOKRATSKA STRANKA – OBČINSKI ODBORI: BREŽICE, KRŠKO, SEVNICA
5.980 glasov
4. JOŽE DUŠAK, roj. 17. 6. 1953, KRŠKO, GUBČEVA UL. 7, predl.: LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA
4.814 glasov
5. VLADO DERŽIČ, roj. 21. 9. 1937, BREŽICE, DVORCE 20, predl.: LDS, OBČINSKI ODBOR BREŽICE
4.282 glasov
6. FRANC GLINŠEK, roj. 17. 1. 1954, PODBOČJE, PODBOČJE 2. predl.: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, PODRUŽNICA KRŠKO
7.686 glasov
7. DR. PETER ZORČIČ, roj. 15. 4. 1943, VELIKE MALENCE VELIKE MALENCE 49/C, predl.: DELAVSKA STRANKA, DEMOKRATSKA STRANKA UPOKOJENCEV, SDU IN SDP
7.073 glasov
8. ANTON ZEVNIK. roj. 13. 6. 1964. ČATEŽ OB SAVI RIMSKA CESTA 22. predl.: ANTON ZEVNIK, ČATEŽ OB SAVI, RIMSKA CESTA 22, BREŽICE
2.548 glasov
 
VOLILNA ENOTA 21 – občine: TRBOVLJE, HRASTNIK, ZAGORJE OB SAVI Število volilcev: 35.426 Število oddanih glasov: 31.585 Število neveljavnih glasov: 3.247 Število veljavnih glasov: 28.338
1. SANDI ČEŠKO. roj. 13. 1. 1961, ZAGORJE, CESTA ZMAGE 7. predl.: STRANKA DEMOKRATIČNE PRENOVE ZAGORJE
11.173 glasov
2. MAG. MARIJA DRAKSLER. roj. 4. 12. 1943, KISOVEC, RUDARSKA 34, predl.: SKUPŠČINA OBČINE ZAGORJE OB SAVI
5.125 glasov
3. LEOPOLD GROŠELJ, roj. 13. 8. 1941, LOG, LOG 2, predl.: SKUPŠČINA OBČINE HRASTNIK
6.561 glasov
4. ALOJZ JERAJ, roj. 16. 7. 1940, TRBOVLJE, CESTA OF 49, predl.: NARODNI DEMOKRATI
5.479 glasov
 
VOLILNA ENOTA 22 – občine: KOČEVJE, RIBNICA, GROSUPLJE
Število volilcev: 44.146
Število oddanih glasov: 38.735
Število neveljavnih glasov: 3.813
Število veljavnih glasov: 34.922
1. ANTON STARC, roj. 17. 12. 1943, KOČEVJE, MESTNI LOG II/21, predl.: SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – OBČINSKI ODBOR KOČEVJE
8.643 glasov
2. MIROSLAV CERAR. roj. 28. 10. 1939, GROSUPLJE. STRITARJEVA 5, predl.: LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA, STRANKA DEMOKRATIČNE PRENOVE. SOCIALISTIČNA STRANKA SLOVENIJE – GROSUPLJE
14.514 glasov
3. DR. DUŠAN LAVRIČ, roj. 16. 3. 1944, GROSUPLJE. POD GOZDOM VI/19, predl.: DEMOKRATSKA STRANKA GROSUPLJE
3.962 glasov
4. DR. IVAN LEBAN, roj. 3. 7. 1957, GROSUPLJE. BEVKOVA 5, predl.: SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
7.803 glasov
III
REZULTATI GLASOVANJA ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV FUNKCIONALNIH INTERESOV V DRŽAVNEM SVETU NA VOLITVAH 10. DECEMBRA 1992
Predstavniki delodajalcev:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 53
Število oddanih glasovnic: 50
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 50
 
1. FRANC ZAVODNIK, roj. 15. 12. 1946, Zagrebška 15, Novo mesto. Predlagatelj: Gospodarska zbornica Slovenije
45 glasov
2. FRANC GRAŠIČ, roj. 1941, Senično 2 a. Tržič. Predlagatelj: Gospodarska zbornica Slovenije
47 glasov
3. FRANC JEKOVEC, roj. 2. 3. 1948, Koroška 20. Kranj. Predlagatelj: Slovenska zbornica obrti in podjetništva
13 glasov
4. DRAGAN MOZETIČ, roj. 24. 9. 1940. Sončna ulica 5, Nova Gorica. Predlagatelj: Gospodarska zbornica Slovenije
44 glasov
5. mag. DAGMAR ŠUŠTER, roj. 30. 7. 1944, Linhartova 42, Ljubljana. Predlagatelj: Gospodarska zbornica Slovenije
41 glasov
Predstavniki delojemalcev
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 128
Število oddanih glasovnic: 121
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 121
 
1. ALBERT VODOVNIK, roj. 25. 11. 1946, Rudarjevo 31. Črna. Predlagatelj: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
69 glasov
2. TOMISLAV KLOBUČAR, roj. 9. 12. 1952. Tržaška c.49. Ljubljana. Predlagatelj: Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije
1 glas
3. MILENA KOSELJ ŠMIT, roj. 18. 9. 1954. Blejska Dobrava 79, Blejska Dobrava. Predlagatelj: Sindikat novinarjev Slovenije
35 glasov
4. dr. KONRAD KUŠTRIN, roj. 3. 7. 1954, Gradnikove brigade 4. Nova Gorica. Predlagatelj: FIDES -sindikat zdravnikov in zobozdravnikov
16 glasov
5. NEVENKA LEKŠE, roj. 14. 11. 1946, Tržaška 49, Ljubljana. Predlagatelj: Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
1 glas
6. JOSKO MEZGEC, roj. 29. 3. 1962, Pristaniška 5, Koper. Predlagatelj: Policijski sindikat Slovenije
5 glasov
7. GREGOR MIKLIČ, roj. 18. 8. 1942. Vojkova 91, Ljubljana. Predlagatelj: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
72 glasov
8. IRENA MILANOVIČ, roj. 24. 11. 1951, Brilejeva 3. Dravlje, Ljubljana. Predlagatelj: Sindikat delavcev poslovnih bank v Sloveniji
14 glasov
9. BRANE NEZMAN, roj. 26. 4. 1961, 29. novembra 38, Celje. Predlagatelj: Sindikat delavcev pri virih ionizirajočega sevanja Slovenije
1 glas
10. SLOBODAN RADUJKO, roj. 17. 12. 1949, Razgled 4, Izola. Predlagatelj: Konfederacija sindikatov Slovenije
18 glasov
11. SLAVKO RAKOVEC, roj. 25. 6. 1935, V Murglah 67 d, Ljubljana. Predlagatelj: Neodvisnost-Konfederacija novih sindikatov Slovenije
18 glasov
12. DUŠAN REBOLJ, roj. 8. 12. 1948, Metoda Mikuža 6, Ljubljana. Predlagatelj: Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
21 glasov
13. MARKO SELAN, roj. 31. 3. 1934, V Murglah 225, Ljubljana. Predlagatelj: Neodvisnost-Konfederacija novih sindikatov Slovenije
25 glasov
14. BOGOMIR VID SENICA, roj. 27. 4. 1944, Prušnikova 24, Maribor. Predlagatelj: Neodvisnost-Konfederacija novih sindikatov Slovenije
21 glasov
15. ERIH ŠERBEC roj. 13. 2. 1944, Ob Blažovnici 22, Maribor, Limbuš. Predlagatelj: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
67 glasov
16. VLADIMIR TKALEC, roj. 15. 8. 1947, Cesta OF 23, Log. Predlagatelj:Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije
64 glasov
Predstavnik kmetov, ki ga je volila Kmečka zveza Slovenije
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 140
Število oddanih glasovnic: 98
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 98
1. dr. BENJAMIN JOGAN, roj. 21. 1. 1926, Tomšičeva 1, Sežana. Predlagatelj: Kmečka zveza Slovenije
6 glasov
2. FELIKS KNEZ, roj. 15. 11. 1954, Vrhe 35, Slovenj Gradec. Predlagatelj: Kmečka zveza Slovenije
5 glasov
3. ALOJZ KOS, roj. 9. 6. 1940, Orehovica 6, Šentjernej. Predlagatelj: Kmečka zveza Slovenije
0 glasov
4. DUŠAN KUDERNOVSKY, roj. 23. 5. 1947, Vič 8, Dravograd. Predlagatelj: Kmečka zveza Slovenije
12 glasov
5. EVGEN SAPAČ, roj. 26. 2. 1937, Brezovci 24, Puconci. Predlagatelj: Kmečka zveza Slovenije
43 glasov
6. ANTON STRAH, roj. 19. 1. 1950, Kamni potok 1, Trebnje. Predlagatelj: Kmečka zveza Slovenije
32 glasov
Predstavnik kmetov, ki ga je volila Zadružna zveza Slovenije
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 87
Število oddanih glasovnic: 67
Število neveljavnih glasovnic: 1
Število veljavnih glasovnic: 66
 
1. MARINO ZONTA, roj. 25. 7. 1949, Škocjan 29. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
1 glas
2. JANEZ BOGDAN, roj. 21. 12. 1957, Motvarjevci 66. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
5 glasov
3. MILAN BOŽIČ, roj. 24. 10. 1946, Cesta na Plužne 46, Cerkno. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
0 glasov
4. MIHAEL DEMŠAR, roj. 11. 9. 1939, Tacenska 104, Ljubljana. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
6 glasov
5. ANTON DOLENC, roj. 10. 12. 1933, Vrbnje 40, Radovljica. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
1 glas
6. SLAVKO DRAGOVAN, roj. 21. 2. 1961, Svržaki 9, Metlika. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
0 glasov
7. PAVEL FABRICI, roj. 30. 6. 1941, Kumen 42, Lovrenc na Pohorju. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
1 glas
8. LEO FRELIH, roj. 15. 11. 1945, Dovce 9, Rakek. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
15 glasov
9. EVGEN GERŽELJ, roj. 15. 10. 1962, Dolenja vas 46, Senožeče. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
1 glas
10. JOŽE GUŠTIN, roj. 20. 7. 1948, Savska 3 a, Sevnica. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
1 glas
11. MARJAN KOVAČ, roj. 12. 12. 1953, Arclin 60, Škofja Loka. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
4 glasove
12. CIRIL MEŠKO, roj. 1. 5. 1943, Lahonci 6, Ivanjkovci. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
2 glasova
13. JOŽE NAPAST, roj. 25. 2. 1952, Cerkovce 12 Predlagatelj; Zadružna zveza Slovenije
0 glasov
14. ALBIN NOVAK, roj. 23. 11. 1942, Log, Molska 22. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
1 glas
15. ZDRAVKO POČIVALŠEK, roj. 25. 11. 1957, Sopote 5, Podčetrtek. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
2 glasova
16. mag. JOŽE PRATNEKAR, roj. 19. 5. 1941, Onkraj 6, Mežica. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
4 glasov
17. STANISLAV PŠENIČNIK, roj. 23. 9. 1955, Preloge 25, Zg. Ložnica. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
2 glasova
18. MARJAN ROBLEK, roj. 25. 3. 1959, Baštelj 63, Preddvor. Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
4 glasov
19. SIMON TOPLAK, roj. 25. 10. 1940, Juršinci 21 Predlagatelj: Zadružna zveza Slovenije
16 glasov
Predstavnik obrtnikov
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 79
Število oddanih glasovnic: 64
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 64
 
1. ZLATKO DEBELJAK, roj. 7. 5. 1940, Liminjanska c. 8, Lucija. Predlagatelj: Slovenska zbornica obrti in podjetništva
7 glasov
2. DUŠAN MILENKOVIČ, roj. 22. 9. 1936, Erjavčeva 2, Koper. Predlagatelj: Obrtna zbornica Slovenije 57 glasov
Predstavnik samostojnih poklicev
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 10
Število oddanih glasovnic: 9
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 9
 
1. SAVIN JEAN VILHAR, roj. 12. 6. 1939, Gestrinova 3, Ljubljana. Predlagatelj: Društvo znanstvenih in tehničnih prevajalcev
0 glasov
2. dr. PETER ČEFERIN, roj. 28. 6. 1938. Pod gozdom IV št. 18, Grosuplje. Predlagatelj: Odvetniška zbornica Slovenije
7 glasov
3. DORIS (DOROTEJA) DEBENJAK, roj. 5. 8. 1936. Ciril Metodov trg 19. Ljubljana. Predlagatelj: Društvo znanstvenih in tehničnih prevajalcev
1 glas
4. ANA LONČARIČ, roj. 4. 4. 1952, Trnovska 2, Ljubljana. Predlagatelj: Društvo znanstvenih in tehničnih prevajalcev
1 glas
Predstavnik univerz, visokih in višjih šol
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 30
Število oddanih glasovnic: 28
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 28
 
1. dr. ALOJZ KRIŽMAN, roj. 27. 5. 1940, Bresterniška 231, Kamnica pri Mariboru. Predlagatelj: Univerza v Mariboru
9 glasov
2. MIHA TIŠLER, roj. 18. 9. 1926, Pod gradom 32, Brezovica pri Ljubljani. Predlagatelj: Univerza v Ljubljani
19 glasov
Predstavnik za področje vzgoje in izobraževanja
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 12
Število oddanih glasovnic: 11
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 11
 
1. mag. JOŽE VOGRINC, roj. 29. 11. 1953, Kumrovška 5, Ljubljana. Predlagatelj: Andragoško društvo Slovenije
2 glasova
2. JAN ZOLTAN, roj. 11. 11. 1947, Cankarjeva 84, Nova Gorica. Predlagatelj: Slavistično društvo Slovenije
5 glasov
3. LUDVIK HORVAT, roj. 15. 4. 1949, Brezovica 16, Murska Sobota. Predlagatelj: Sekcija psihologov v vzgoji in izobraževanju pri Društvu psihologov Republike Slovenije
3 glasove
4. VLADO KOVAČ, roj. 28. 7. 1953, Savska 1, Lesce. Predlagatelj: Združenje ravnateljev osnovnih šol Slovenije
1 glas
Predstavnik za področje raziskovalne dejavnosti
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 162
Število oddanih glasovnic: 140
Število neveljavnih glasovnic: 1
Število veljavnih glasovnic: 139
 
1. dr. FRANC VODOPIVEC, roj. 8. 10. 1931, Jamova l, Ljubljana. Predlagatelji: Slovensko društvo za razsvetljavo, Maribor, Elektrotehnična zveza Slovenije, Slovensko kemijsko društvo, Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije, Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, Zveza rudarskih, geoloških in metalurških inženirjev in tehnikov Slovenije, Zveza društev za varilno tehniko. Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov, Slovensko društvo za materiale, Društvo livarjev Slovenije, Slovensko društvo za merilno procesno tehniko, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije
91 glasov
2. FRANCE BERNIK, roj. 13. 5. 1927, Židovska ulica 1, Ljubljana. Predlagatelja: Slovenska akademija znanosti in umetnosti Slavistično društvo Slovenije
8 glasov
3. dr. FRANC GUBENŠEK, roj. 31. 10. 1937, Vojkova 52, Ljubljana. Predlagatelji: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Slovensko biokemijsko društvo, Društvo biofizikov Slovenije
15 glasov
4. dr. JANKO KOS, roj: 9. 3. 1931, Pleteršnikova 1, Ljubljana. Predlagatelj: Društvo za primerjalno književnost Republike Slovenije
2 glasova
5. ALOJZ KRALJ, roj. 12. 3. 1937, Planinska 26, Črnuče. Predlagatelj: Društvo za medicinsko in biološko tehniko Slovenije
2 glasova
6. dr. JADRAN LENARČIČ, roj. 14. 7. 1955, Rozmanova 28, Koper. Predlagatelj: Društvo robotikov Slovenije
1 glas
7. dr. MATJAŽ MULEJ, roj. 20. 1. 1941, Gregorčičeva 27, Maribor. Predlagatelj: Zveza inovatorjev Slovenije
6 glasov
8. dr. FRANC ROZMAN, roj. 30. 5. 1941, Partizanska 14, Bled. Predlagatelj: Zveza zgodovinskih društev Slovenije
14 glasov
Predstavnik za področje kulture in športa
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 29
Število oddanih glasovnic: 26
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 26
 
1. POLDE BIBIČ, roj. 3. 2. 1933, Ane Ziherlove 6, Ljubljana. Predlagatelji: Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo Slovenije, Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov. Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Društvo oblikovalcev Slovenije, Društvo slovenskih skladateljev, Društvo slovenskih filmskih delavcev
17 glasov
2. LOJZE LEBIČ, roj. 23. 8. 1934, Ul. Bratov Učakar 134, Ljubljana. Predlagatelj: Slovenska akademija znanosti in umetnosti
2 glasova
3. TONE PAVČEK, roj. 29. 9. 1928, Trubarjeva 61, Ljubljana. Predlagatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Društvo slovenskih pisateljev
7 glasov
Predstavnik za področje zdravstva
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 178
Število oddanih glasovnic: 160
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 160
 
1. dr. med. ZLATKO FRAS, roj. 18. 8. 1963, Brajnikova 43, Ljubljana. Predlagatelj: Slovensko zdravniško društvo
2 glasova
2. prof. dr. MIHA LIKAR, roj. 24. 7. 1923, Ilirska 30, Ljubljana. Predlagatelj: Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
2 glasova
3. prof.dr. SLAVKO RAKOVEC, roj. 25. 6. 1935, V Murglah 67 d, Ljubljana. Predlagatelj: Slovensko zdravniško društvo
3 glasove
4. dr. med. JELKA REBERŠEK GORIŠEK, roj. 30. 7. 1943, Gregorčičeva 25, Maribor. Predlagatelj: Slovensko zdravniško društvo.
53 glasov
5. PRIMOŽ RODE, roj. 10. 10. 1942, Grič 4, Bled. Predlagatelj: Zdravniška zbornica Slovenije
13 glasov
6. dr. sc. JANEZ ROJŠEK, roj. 31. 12. 1946, Moše Pijade 4, Kranj. Predlagatelja: Društvo psihologov Slovenije – sekcija za klinično psihologijo, Društvo defektologov Slovenije
4 glasove
7. prof. dr. ZVONIMIR RUDOLF, 25. 6. 1949, Nade Ovčakove 48, Ljubljana. Predlagatelj: Slovensko zdravniško društvo
1 glas
8. MAJDA ŠLAJMER-JAPELJ, roj. 6. 2. 1933, Igriška 131, Maribor. Predlagatelj: Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije 82 glasov
Predstavnik za področje socialnega varstva
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 24
Število oddanih glasovnic: 21
Število neveljavnih glasovnic: 0
Število veljavnih glasovnic: 21
1. IVICA MATKO, roj, 2. 6. 1946, Krakovo 12, Naklo. Predlagatelj: Zveza društev socialnih delavcev Slovenije
2 glasova
2. VIDA MILOŠEVIČ, roj. 8. 5. 1941, Bratovževa ploščad 22, Ljubljana. Predlagatelj: Zveza društev socialnih delavcev Slovenije
1 glas
3. JOŽE RAMOVŠ, roj. 13. 4. 1947, Gumnišče 5, Škofljica. Predlagatelja: Društvo terapevtov za alkoholizem Republike Slovenije, Zveza društev socialnih delavcev Slovenije
6 glasov
4. PETER STARC, roj. 27. 7. 1943, Moše Pijadejeva 17, Kranj. Predlagatelj: Zveza društev socialnih delavcev
1 glas
5. BORIS ŠUŠTARŠIČ, roj. 20. 6. 1945, Linhartova 1, Ljubljana. Predlagatelj: Društvo mišično obolelih Slovenije
11 glasov
IV
ZA ČLANE DRŽAVNEGA SVETA SO BILI IZVOLJENI:
VOLILNA ENOTA 1 – občine: LJUBLJANA BEŽIGRAD, LJUBLJANA CENTER, LJUBLJANA MOSTE POLJE, LJUBLJANA ŠIŠKA, LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
DR. DUŠAN PLUT, roj. 17. 8. 1950, VNANJE GORICE, VNANJE GORICE 244
VOLILNA ENOTA 2 – občine: DOMŽALE, KAMNIK, LITIJA
ALEŠ OCEPEK, roj. 7. 7. 1959, NOŽICE, GOSTINČEVA 85
VOLILNA ENOTA 3 – občine: MARIBOR IN PESNICA
DR. AVGUST MAJERIČ, roj. 6. 12. 1934, MARIBOR, GERŠAKOVA UL. 27.
VOLILNA ENOTA 4 – občine: SLOVENSKA BISTRICA IN RUŠE
DR. PETER GLAVIČ, roj. 3. 7. 1940, RUŠE, FALSKA C. 43
VOLILNA ENOTA 5 – občine: CELJE, LAŠKO, SLOVENSKE KONJICE, ŠENTJUR PRI CELJU, ŠMARJE PRI JELŠAH, ŽALEC
FRANC BAN, roj. 3. 3. 1938, SLOVENSKE KONJICE, RIMSKA CESTA 5
VOLILNA ENOTA 6 – občine: MOZIRJE, VELENJE
DR. JOŽE ZUPANČIČ, roj. 31. 5. 1950, VELENJE, KIDRIČEVA 17
VOLILNA ENOTA 7 – občina: PTUJ BRANKO BRUMEN, roj. 14. 7. 1957, PTUJ, KARIŽEVA 1
VOLILNA ENOTA 8 – občine: ORMOŽ, LJUTOMER, GORNJA RADGONA, LENART
ANDREJ HRASTELJ, roj. 2. 3. 1933, GORNJA RADGONA, PREŠERNOVA 29
VOLILNA ENOTA 9 – občine: KRANJ, TRŽIČ, ŠKOFJA LOKA
DR. IVAN KRISTAN, roj. 12. 6. 1930, ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 60
VOLILNA ENOTA 10 – občine: JESENICE, RADOVLJICA
JOŽE RESMAN, roj. 4. 2. 1946, BREZNICA, BREZNICA 28
VOLILNA ENOTA 11 občine: MURSKA SOBOTA, LENDAVA
DR. JOŽE MAGDIČ, roj. 2. 2. 1943, RAKIČAN, CANKARJEVA 21
VOLILNA ENOTA 12 – občine: NOVA GORICA, AJDOVŠČINA
DANILO KOVAČIČ, roj. 19. 7. 1940, NOVA GORICA, LEDINE 139
VOLILNA ENOTA 13 – občine: TOLMIN, IDRIJA
FEDJA KLAVORA, roj. 8. 1. 1940, TOLMIN, PREKOMORSKIH BRIGAD 10
VOLILNA ENOTA 14 – občine: NOVO MESTO, TREBNJE
TONE HROVAT, roj. 27. 5. 1958, NOVO MESTO, UL. SLAVKA GRUMA 48
VOLILNA ENOTA 15 – občine: ČRNOMELJ, METLIKA
BRANKO MATKO VIČ, roj. 21. 3. 1957, RADOVIČI, RADATOVIČI 4
VOLILNA ENOTA 16 – občine: POSTOJNA, ILIRSKA BISTRICA, SEŽANA
DR. IVO BENKOVIČ, roj. 28. 5. 1928, POSTOJNA, PREKOMORSKIH BRIGAD 7
VOLILNA ENOTA 17 – občine: VRHNIKA, LOGATEC, CERKNICA
MARCEL ŠTEFANČIČ, roj. 16. 1. 1937, LOGATEC, PARTIZANSKA 10
VOLILNA ENOTA 18 – občine: KOPER, IZOLA, PIRAN
DANIJEL BOŽIČ, roj. 12. 3. 1959, KOPER, VANGANELSKA 11
VOLILNA ENOTA 19 – občine: SLOVENJ GRADEC, DRAVOGRAD, RAVNE NA KOROŠKEM, RADLJE OB DRAVI
DR. JANKO SUŠNIK, roj. 13. 5. 1927, PREVALJE, NA PRODU 41
VOLILNA ENOTA 20 – občine: KRŠKO, BREŽICE, SEVNICA
FRANC GLINŠEK, roj. 17. 1. 1954. PODBOČJE, PODBOČJE 2
VOLILNA ENOTA 21 – občine: TRBOVLJE. HRASTNIK, ZAGORJE OB SAVI
SANDI ČEŠKO, roj. 13. 1. 1961, ZAGORJE OB SAVI, CESTA ZMAGE 7
VOLILNA ENOTA 22 – občine: KOČEVJE, RIBNICA, GROSUPLJE
MIROSLAV CERAR, roj. 28. 10. 1939, GROSUPLJE, STRITARJEVA 5
V
Na volitvah predstavnikov socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov, ki so bile 10. decembra 1992, so bili za člane državnega sveta izvoljeni:
ZA PODROČJE ZDRAVSTVA:
MAJDA ŠLAJMER-JAPELJ, roj. 6. 2. 1933, MARIBOR, IGRIŠKA 131
ZA PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA:
BORIS ŠUŠTARŠIČ, roj. 20. 6. 1945, LJUBLJANA, LINHARTOVA 1
ZA PODROČJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI:
DR. FRANCE VODOPIVEC, roj. 8. 10. 1931, LJUBLJANA, JAMOVA 1
ZA PODROČJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA:
JAN ZOLTAN, roj. 11. 11. 1947, NOVA GORICA, CANKARJEVA 84
ZA PREDSTAVNIKA UNIVERZ VISOKIH IN VIŠJIH ŠOL:
DR. MIHA TIŠLER, roj. 18. 9. 1926, POD GRADOM 32, BREZOVICA PRI LJUBLJANI
ZA PODROČJE KULTURE IN ŠPORTA:
POLDE BIBIČ, roj. 3. 2. 1933, LJUBLJANA, ANE ZIHERLOVE 6
ZA PREDSTAVNKA SAMOSTOJNIH POKLICEV:
DR. PETER ČEFERIN, roj. 28. 6. 1938, POD GOZDOM IV, ŠT. 18, GROSUPLJE
ZA PREDSTAVNIKA OBRTNIKOV:
DUŠAN MILENKOVIČ, roj. 22. 9. 1936, KOPER, ERJAVČEVA 2
ZA PREDSTAVNIKE DELODAJALCEV:
FRANC GRAŠIČ, roj. 1941, TRŽIČ, SENIČNO 2/A
FRANC ZA VODNIK, roj. 15. 12. 1946, NOVO MESTO, ZAGREBŠKA 15
DRAGAN MOZETIČ, roj. 24. 9. 1940, NOVO MESTO, SONČNA ULICA 5
DAGMAR ŠUSTER, roj. 30. 7. 1944, LJUBLJANA, LINHARTOVA 42
ZA PREDSTAVNIKE DELOJEMALCEV:
GREGOR MLKLIČ, roj. 18. 8. 1942, LJUBLJANA, VOJKOVA 51
ALBERT VODOVNIK, roj. 25. 11. 1946, ČRNA, RUDARJEVO 31
ERIH ŠERBEC, roj. 13. 2. 1944, MARIBOR, OB BLAŽOVNICI 22, LIMBUŠ
VLADIMIR TKALEC, roj. 15. 8. 1947, LOG, CESTA OF 23
ZA PREDSTAVNIKA KMETOV:
EVGEN SAPAČ, roj. 26. 2. 1937, BREZOVCI 24, PUCONCI
SIMON TOPLAK, roj. 25. 10. 1940. JURŠINCI 21
Št. RVK 1-1/92-DS
Ljubljana, dne 15. decembra 1992.
Republiška volilna komisija
Predsednica
Marija Ude Marinček l. r.
 
Člani
Janez Srebot l. r.
Peter Juren l. r.
Miroslav Bandelj l. r.
dr. Rafael Cijan l. r.
Sandi Šavli l. r.

AAA Zlata odličnost