Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1992 z dne 4. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1992 z dne 4. 12. 1992

Kazalo

2654. Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote, stran 3281.

Na podlagi 5. točke drugega odstavka 37. člena in v zvezi s 101. členom Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja minister za obrambo
ODREDBO
o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote
1. člen
S to odredbo se ureja prenos določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote gasilskih organizacij ter določajo merila za organiziranje, opremljanje in usposabljanje operativnih gasilskih enot za opravljanje teh nalog.
Naloge zaščite in reševanja po tej odredbi opravljajo operativne gasilske enote kot naloge splošne reševalne službe.
2. člen
Na operativne gasilske enote se prenesejo naloge zaščite in reševanja, ki jih opravljajo splošne enote civilne zaščite v krajevnih skupnostih, podjetjih, zavodih in drugih organizacijah.
Prenos teh nalog določi izvršni svet občinske skupščine na predlog občinskega štaba za civilno zaščito.
Izvršni svet občinske skupščine določi tudi območje delovanja posamezne operativne gasilske enote.
3. člen
Operativne gasilske enote, poleg gašenja in reševanja ob požarih ter nalog iz prvega odstavka prejšnjega člena, opravljajo tudi določene naloge zaščite in reševanja ob poplavah, potresih, nesrečah z nevarnimi snovmi ter drugih nesrečah, za katere jih pooblasti izvršni svet občinske skupščine v skladu z njihovo opremljenostjo in usposobljenostjo.
4. člen
Za kadrovsko popolnjenost operativnih gasilskih enot v skladu z njihovimi zadolžitvami skrbijo gasilske organizacije.
Upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, članov operativnih gasilskih enot praviloma ne razporejajo na druge dolžnosti v obrambi in zaščiti.
Operativne gasilske enote se glede na naloge lahko kadrovsko dopolnijo z obvezniki civilne zaščite, ki niso člani gasilske organizacije. Obveznike civilne zaščite razporedijo v operativne gasilske enote upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, na predlog gasilske organizacije.
5. člen
Operativne gasilske enote gasilskih organizacij se organizirajo po merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih operativnih enot.
6. člen
Operativnim gasilskim enotam zagotavlja opremo in sredstva za opravljanje nalog zaščite in reševanja, za katere jih pooblasti izvršni svet občinske skupščine, občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, na podlagi meril, ki se uporabljajo za opremljanje enot civilne zaščite.
Oprema in sredstva za gašenje in reševanje ob požarih se zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za opremljanje operativnih gasilskih enot gasilskih organizacij.
Ob prenosu nalog zaščite in reševanja se na operativne gasilske enote gasilskih organizacij prenesejo tudi oprema in sredstva splošnih enot civilne zaščite, ki je bila nabavljena iz sredstev občinskih proračunov.
7. člen
Člani operativnih gasilskih enot pri delu uporabljajo uniforme, ki so uveljavljene v gasilski organizaciji.
8. člen
Člane operativnih gasilskih enot za opravljanje splošnih reševalnih nalog usposabljajo gasilske organizacije po programih, ki jih določi minister za obrambo po predhodnem mnenju Gasilske zveze Slovenije.
Finančna sredstva za izvajanje teh programov se zagotavljajo na način in po merilih, ki se uporabljajo za financiranje programov usposabljanja občinskih enot civilne zaščite.
9. člen
Organi iz 2. člena te odredbe so dolžni prenesti naloge zaščite in reševanja na operativne gasilske enote v enem letu od dneva uveljavitve te odredbe.
Splošne enote civilne zaščite, katerih naloge so bile prenesene na operativne gasilske enote, ukine izvršni svet občinske skupščine na predlog občinskega štaba za civilno zaščito.
V okoljih, kjer ni operativnih gasilskih enot, še naprej delujejo splošne ali druge enote civilne zaščite.
10. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 851/107
Ljubljana, dne 20. novembra 1992.
Janez Janša l. r.
Minister za obrambo

AAA Zlata odličnost