Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992

Kazalo

2650. Sklep o razpisu referenduma o nadaljevanju izgradnje športnega letališča v Ločah, stran 3278.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Loče, je zbor krajanov Loče dne 20. novembra 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma o nadaljevanju izgradnje športnega letališča v Ločah
1
Razpiše se referendum o nadaljevanju izgradnje športnega letališča v Ločah na osnovi predložene lokacijsko tehnične dokumentacije Aero kluba Slovenske Konjice.
2
Referendum bo v nedeljo, 20. decembra 1992 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija KS Loče, skladno z določili Zakona o volitvah. Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku za območje krajevne skupnosti.
3
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine
               Krajevna skupnost Loče
                  GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu v krajevni skupnosti Loče. dne 20. decembra
1992 o nadaljevanju izgradnje športnega letališča v Ločah.
 
                  GLASUJEM
                "ZA"    "PROTI"
 
  Nameravani izgradnji hangarjev in spremljajočih objektov na športnem
letališču v Ločah.
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo "ZA", če se z
izgradnjo strinja, oziroma "PROTI", če se z izgradnjo ne strinja.
4
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Loče.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Loče, dne 20. novembra 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Loče
Alojz Kračun l. r.