Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992

Kazalo

2647. Sklep o javni razgrnitvi osnutka "Krajinskih zasnov vodotoka Savinje s pritoki", stran 3276.

Izvršni svet Skupščine občine Mozirje je na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 1/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 8. člena sprememb in dopolnitev Statuta občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 30/80) na seji 17. 11. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka »Krajinskih zasnov vodotoka Savinje s pritoki«
1. člen
Javno se razgrne osnutek »Krajinskih zasnov vodotoka Savinje s pritoki«, ki jih je izdelal Zavod za urbanizem Velenje pod št. 1046/91-KZ v septembru 1992.
2. člen
Osnutek krajinskih zasnov bo razgrnjen 30 dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS v prostorih Zavoda za urbanistično načrtovanje in razvoj občine Mozirje.
3. člen
Zavod za urbanistično načrtovanje in razvoj občine Mozirje zbira v času javne razgrnitve pisne pripombe na razgrnjeni osnutek.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-11/92-01
Mozirje, dne 17. novembra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Mozirje
Alfred Božič, mag. ek. l. r.