Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992

Kazalo

2644. Odredba o določitvi najvišjih cen, stran 3274.

Na podlagi 1. člena Odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršnem svetu skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91, št. 33/91) 129. člena Statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/86, Uradni list RS, št. 21/91) je Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane na 131. seji dne 24. 11. 1992 sprejel
ODREDBO
o določitvi najvišjih cen
1. člen
S to odredbo se določajo najvišje cene naslednjih proizvodov in storitev:
--------------------------------------------------------------------
                     Skupina     Podskupina
--------------------------------------------------------------------
Področje 06 – PROMET IN
ZVEZE
Mestni promet                06060
Prevoz potnikov v mestnem in
obmestnem prometu z avtobusi                 060601
Področje 10 – STANOVANJSKO
KOMUNALNE DEJAVNOSTI
IN UREJANJE NASELJA IN
PROSTORA
Vsi proizvodi in storitve, razen
gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
in urejanje prostora;
Področje 11- FINANČNE,
TEHNIČNE IN POSLOVNE
STORITVE
Storitve na področju prometa        11030
Storitve tržnic na debelo in drobno              110304
Področje 13 – ZDRAVSTVENO
IN SOCIALNO VARSTVO
Družbeno varstvo otrok in mladine
in socialno varstvo
Družbeno varstvo otrok in mladine      13021
Dejavnost zavodov za dnevno
bivanje otrok                         130211
Socialno varstvo otrok in mladine      13022
Varstvo in oskrba socialno
ogroženih otrok in mladine         130221
Socialno varstvo odraslih          13023
Socialno varstvo normalnih
odraslih oseb                         130231
Socialno delo                13024       130240
--------------------------------------------------------------------
2. člen
Kot najvišje cene proizvodov in storitev iz prejšnjega člena te odredbe se določijo cene, ki so jih podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela oblikovali in uporabili v skladu s predpisi na tržišču do uveljavitve te odredbe.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 36/92).
4. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 1. 12. 1992.
Št. 98/24
Ljubljana, dne 24. novembra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine mesta Ljubljane
Marjan Vidmar l. r.