Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992

Kazalo

2643. Sklepi o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in volilnih okrajev za volitve poslancev v državni zbor Republike Slovenije, stran 3248.

Na podlagi 33. in 34. člena zakona o volitvah v državni zbor je Republiška volilna komisija na 1. seji dne 6. oktobra 1992 ter na naslednjih sejah sprejela
SKLEPE
o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in volilnih okrajev za volitve poslancev v državni zbor Republike Slovenije v naslednji sestavi:
1. V volilno komisijo 1. volilne enote, ki obsega območja občin: Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj), se imenujejo:
za predsednika:
Joža OSOLNIK, roj. 1944
ŠKOFJA LOKA, SUHA 16
za namestnika predsednika:
Anton ŠUBIC, roj. 1956
KRANJ, POT NA JOŠTA 42
za člana:
Marjan MARKOVIČ, roj. 1928
KRANJ, NAZORJEVA 4
za namestnika:
Andreja RAVNIKAR, roj. 1956
KRANJ, KRAŠNOVA 19
za člana:
France ŠIFRER, roj. 1929
KRANJ, SITARSKA 5
za namestnika:
Vladimir TORKAR, roj. 1951 KRANJ, KOVAČIČEVA 5
za člana:
Aleš PAULIN, roj. 1959
GOLNIK, GOLNIK 42
za namestnika:
Martin KLANJŠEK, roj. 1954
KRANJ, JULETA GABROVŠKA 19
2. V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja 1. volilne enote: občina Jesenice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Rateče-Planica, Kranjska Gora, Dovje-Mojstrana, Hrušica, Planina pod Golico, Javornik-Koroška Bela, Sava, Mirka Roglja Petka, Staneta Bokala, Blejska Dobrava, Podmežaklja, Žirovnica, Cirila Tavčarja (sedež: Jesenice), se imenujejo:
za predsednika:
Maja KOSTANJŠEK, roj. 1954
RADOVLJICA, CANKARJEVA 31 A
za namestnika predsednika:
Mihael KERSNIK, roj. 1949
MOJSTRANA, DELAVSKA ULICA 10
za člana:
Jakob MEDJA, roj. 1928
JESENICE, CESTA MARŠALA TITA 1 A
za namestnika:
Asna STOŠIČ, roj. 1960
JESENICE, CESTA TALCEV 7 B
za člana:
Meta FERJAN, roj. 1943
JESENICE, CESTA MARŠALA TITA 1
za namestnika:
Zlata KOVAČ, roj. 1956
JESENICE, C. TAVČARJA 3 B
za člana:
Tomaž VIDMAR, roj. 1948
RADOVLJICA, CESTA SVOBODE 20
za namestnika:
Metka PUŠNIK, roj. 1949
JESENICE, HRUŠICA 138
3. V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja 1. volilne enote: del občine Radovljica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bohinjska Bistrica, Bohinjska Bela, Koprivnik, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina, Gorje, Zasip, Bled, Ribno (sedež: Radovljica), se imenujejo:
za predsednika:
Mitja KOZAMERNIK, roj. 1962
RADOVLJICA, GRADNIKOVA 46
za namestnika predsednika:
Marija OGRIN, roj. 1954
BLED, ALPSKA 19
za člana:
Franc ČERNE, roj. 1955
RADOVLJICA, DOLINA – ZASIP 1
za namestnika:
Mirko SMUKAVEC, roj. 1944
BOHINJSKA BISTRICA, BOHINJSKA ČEŠNJICA 82
za člana:
Ciril KRAIGHER, roj. 1946
RADOVLJICA, SEBENIJE – ZASIP 22
za namestnika:
Vinko ČUDEN, roj. 1958
BOHINJSKA BISTRICA, ROŽNA 96
za člana:
Anica SVETINA, roj. 1941 BLED, REČIŠKA 1
za namestnika:
Valentin ARH, roj. 1953
BLED, TRIGLAVSKA 7
4. V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja 1. volilne enote: del občine Radovljica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kamna Gorica, Begunje na Gorenjskem, Lesce, Brezje, Mošnje, Ljubno, Kropa, Lancovo, Podnart, Radovljica, Srednja Dobrava (sedež: Radovljica), se imenujejo:
za predsednika:
Terezija ZORKO, roj. 1942
RADOVLJICA, CANKARJEVA 17
za namestnika predsednika:
Miroslav BIRK, roj. 1948
RADOVLJICA, GRADNIKOVA 103
za člana:
Irena RESMAN. roj. 1954
RADOVLJICA, CESTA NA JEZERCA 12
za namestnika:
Jalen URBAN, roj. 1969
RADOVLJICA, CESTA S. ŽAGARJA 30
za člana:
Franc GRČE, roj. 1937
RADOVLJICA, BEVKOVA 3
za namestnika:
Janez ERMAN, roj. 1946
PODNART, OVSISE 49
za člana:
Rafael PODLOGAR, roj. 1956
LESCE, FINŽGARJEVA 4
za namestnika:
Ferdinand AMBROŽIČ, roj. 1948
RADOVLJICA, CANKARJEVA 12
5. V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja 1. volilne enote: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kranj Primskovo, Kranj, Vodovodni stolp, Bratov Smuk, Kranj Čirče, Britof, Predoslje, Kokri-ca, Kranj Center (sedež: Kranj), se imenujejo:
za predsednika:
Alojz MAROLT, roj. 1932
KRANJ, DRAŽGOSKA 6
za namestnika predsednika:
Karel RJAVEČ,
KRANJ, TRG REVOLUCIJE 1
za člana:
Marija ŽNIDAR, roj. 1944
KRANJ, ZASAVSKA CESTA 54
za namestnika:
Peter TULIPAN, roj. 1924
KRANJ, ZUPANČIČEVA 41
za člana:
Teodor ŽEPIČ, roj. 1969
KRANJ, ZLATO POLJE 5
za namestnika:
Marjan GANTAR, roj. 1940
KRANJ, PŠEVSKA 10
za člana:
Irena KADIVEC, roj. 1965
KRANJ, POVLJE 5
za namestnika:
Anton PRESEK, roj. 1940
KRANJ, BRITOF 150
6. V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja 1. volilne enote: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kranj Planina, Kranj Huje, Kranj Gorenja Sava, Kranj Zlato Polje, Kranj Struževo, Kranj Stražišče, Podblica, Besnica, Jošt, Žabnica, Mavčiče, Bitnje, Kranj Orehek Drulovka (sedež: Kranj), se imenujejo:
za predsednika:
Marjan POGAČNIK, roj. 1963
KRANJ, KOROŠKA 69
za namestnika predsednika:
Judita ALJANČIČ,
KRANJ,
za člana: Igor EKAR, roj. 1944
KRANJ, C. PRVEGA MAJA 73
za namestnika:
Ivo TRILAR, roj. 1942
KRANJ, POT V BITNJE 24
za člana:
Nebojša VASIČ, roj. 1963
KRANJ, ŠORLIJEVA 19
za namestnika:
Anica FLAT, roj. 1953
KRANJ, TATJANE ODROVE 8
za člana:
Vinko PRETNAR, roj. 1942
KRANJ, GOSPOSVETSKA 11
za namestnika:
Janez ŠMID, roj. 1955
KRANJ, T. VIDMARJA 12
7. V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja 1. volilne enote: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Naklo, Grad, Šenturška Gora, Poženik, Zalog, Cerklje na Gorenjskem, Brniki, Velesovo, Olševek-Hotemaže, Šenčur, Voglje, Kokra, Trboje, Jezersko, Voklo, Visoko, Tenetiše, Trstenik, Gorice, Golnik, Duplje, Podbrezje, Bela, Preddvor (sedež: Kranj), se imenujejo:
za predsednika:
Mihael SAVNIK, roj. 1964
KRANJ, TRG PREŠERNOVE BRIGADE
za člana:
Boštjan ŽUMER, roj. 1969
ŠENČUR, MLAKARJEVA 12
za namestnika:
Franc KRŽAN, roj. 1948
ŠENČUR, SREDNJA VAS 62
za člana:
Janez ŽLEBIR, roj. 1958
CERKLJE NA GORENJSKEM, DVORJE 12
za namestnika:
Peter LUNAR, roj. 1972
KRANJ-NAKLO, CIGELNICA 1 A
za člana:
Martin KOŠIR, roj. 1926
GOLNIK, DORICE 51
za namestnika:
Marija KRAJNIK, roj. 1935
KRANJ, RUPA 22
8. V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja 1. volilne enote: občina Tržič, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bistrica pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Lom pod Storžičem, Podljubelj, Pristava, Ravne, Sebenje, Senično, Tržič Center (sedež: Tržič), se imenujejo:
za predsednika:
Janka ŠOLINC, roj. 1942
TRŽIČ, BISTRICA 22
za namestnika predsednika:
Janez KIKEL, roj. 1957
TRŽIČ, KOVORSKA 5
za člana:
Janez MARKIČ, roj. 1937
TRŽIČ, BISTRICA 18
za namestnika:
Stane ŠLIBAR, roj. 1937
TRŽIČ, KOVOR 66
za člana:
Bojan ŽNIDARŠIČ, roj. 1970
TRŽIČ, PODVASCA 22
za namestnika:
Tomislav ZUPAN, roj. 1954
TRŽIČ, KRANJSKA C. 11
za člana:
Janez IVNIK, roj. 1936
TRŽIČ, KOROŠKA C. 90
za namestnika:
Vera ZUPAN, roj. 1937
TRŽIČ, KOROŠKA C. 8
9. V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja 1. volilne enote: del občine Škofja Loka, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Škofja Loka Mesto, Godešič, Sveti Duh, Kamnitnik, Stara Loka-Podlubnik, Reteče – Gorenja vas, Trata (sedež: Škofja Loka), se imenujejo:
za predsednika:
Majda URH, roj. 1954
ŠKOFJA LOKA, VIRMAŠE 120
za namestnika predsednika:
Peter OSOLNIK, roj. 1938
ŠKOFJA LOKA, SUHA 16
za člana:
Veljko JAN, roj. 1958
ŠKOFJA LOKA, NOVI SVET 7
za namestnika:
Silvo BRVAR, roj. 1935
ŠKOFJA LOKA, GROHARJEVO NASELJE 5
za člana:
Zdenka PODOBNIK, roj. 1954
SELCA, BUKOVICA – SELCA NAD ŠK. LOKO 7
za namestnika:
Zvonka HOMAN, roj. 1966
ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA 10
za člana:
Marjeta ŠINKOVEC, roj. 1957
ŠKOFJA LOKA, GRAJSKA POT 16
za namestnika:
Mara JELOVŠEK, roj. 1934
ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 20
10. V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja 1. volilne enote: del občine Škofja Loka, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bukovica-Bukovščica, Dražgoše, Selca, Lenart nad Lušo, Zminec Sovodenj, Trebija, Lučine, Gorenja vas, Poljane nad Škofjo Loko, Javorje, Log, Davča, Sorica, Železniki, Žiri (sedež: Škofja Loka), se imenujejo:
za predsednika:
Nevenka KRELJ, roj. 1952
ŠKOFJA LOKA, ZMINEC
za namestnika predsednika:
Ana RŽEN, roj. 1956
ŠKOFJA LOKA, LOG 66
za člana:
Roman MLINAR, roj. 1957
ŽIRI, POLJE 29
za namestnika:
Marija ŠIFRAR, roj. 1967
ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 136
za člana:
Vinko CANKAR, roj. 1942
ŽELEZNIKI, NA KRESU 31
za namestnika:
Jernej PODOBNIK, roj. 1940
ŽIRI, ČEVLJARSKA 38
za člana:
Cveta TUŠEK, roj. 1956
GORENJA VAS, GORENJA VAS 242
za namestnika:
Franc KUŠAR, roj. 1936
ŠKOFJA LOKA, RETEČE 25
11. V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja 1. volilne enote: občina Kamnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Motnik, Špitalič, Tuhinj, Pšajnovica, Šmartno v Tuhinju, Sela pri Kamniku, Srednja vas pri Kamniku, Vranja Peč, Črna pri Kamniku, Nevlje, Mekinje, Novi trg, Volčji Potok, Šmarca, Duplica, Perovo, Kamnik Center, Zaprice, Kamniška Bistrica, Komenda, Moste pri Komendi, Podgorje, Tunjice, Križ, Godič (sedež: Kamnik), se imenujejo:
za predsednika:
Stanislava AVBELJ, roj. 1952
KOMENDA, KRIŽ 41
za namestnika predsednika:
Brigita MARKOVIČ, roj. 1964
KAMNIK, TOMA BREJCA 5 A
za člana:
Ciril JAKLIČ, roj. 1935
KAMNIK, LJUBLJANSKA 3 B
za namestnika:
Miro BIDER, roj. 1947
KAMNIK, LJUBLJANSKA 24 A
za člana:
Janez PREŠEREN, roj. 1956
KAMNIK, JERANOVO 13
za namestnika:
Stojan DEBEVEC, roj. 1967
KAMNIK, AŠKERČEVA 2 A
za člana:
France REPNIK, roj. 1925
RADOMLJE, VOLČJI POTOK 31
za namestnika:
Mojca KORETIČ. roj. 1959
KAMNIK, J. ALEŠEVCA 9
12. V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja 1. volilne enote: občina Idrija, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bukovo, Cerkno, Črni Vrh nad Idrijo, Dole, Godovič, Gorje-Poče-Trebenče, Idrija, Krnice-Masore, Ledine, Novaki Dolenji-Gorenji, Orehek, Otalež, Podlanišče, Ravne- Zakriž, Reka, Spodnja Idrija, Šebrelje, Vojsko, Srednja in Gorenja Konomlja, Zavratec (sedež: Idrija), se imenujejo:
za predsednika:
Andrej ROZMAN, roj. 1956
HOTEDRŠICA, HOTEDRŠICA 11 C
za namestnika predsednika:
Julijana MLAKAR, roj. 1965
CERKNO, GORENJI NOVAKI 36
za člana:
Franc SELJAK, roj. 1960
CERKNO, PLATIŠEVA 27
za namestnika:
Vojko KRIVEC, roj. 1949
IDRIJA, ŠTUDENTOVSKA 11
za člana:
Ana MENEGATTI, roj. 1965
CERKNO, GORIŠKA 396
za namestnika:
Vojko ZIDARIČ, roj. 1953
CERKNO, PLANINA 11
za člana:
Marija BOŠKOVIČ, roj. 1952
IDRIJA, SP. IDRIJA 156
za namestnika:
Marko ČIBEJ, roj. 1967
IDRIJA, KOSOVELOVA 2
13. V volilno komisijo 2. volilne enote, ki obsega območja občin: Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin (sedež: Postojna), se imenujejo:
za predsednika:
Danilo UKMAR, roj. 1949
POSTOJNA, TRŽAŠKA 16
za namestnika predsednika:
Tomaž SMRTNIK, roj. 1955
LOGATEC, POŠTNI VRH 6
za člana:
Božidar PIRC,
POSTOJNA, ERAZMOVA 15
za namestnika:
Henrik HABJAN,
POSTOJNA, RAVBARKOMANDE 14
za člana:
Tatjana BRAJDIH, roj. 1956
SEŽANA, BENČIČEVA 19
za namestnika:
Drago ERGAVER, roj. 1941
AJDOVŠČINA, LAVRIČEVA 43
za člana:
Jože FABJAN, roj. 1947
DUTOVLJE, TOMAJ 125
14. V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja 2. volilne enote: občina Tolmin, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Borjana, Bovec, Breginj, Čezsoča, Dolenja Trebuša, Dolje, Drežnica, Gorenja Trebuša, Grahovo ob Bači, Hudajužna, Idrsko, Kal-Koritnica, Kamno, Kneža, Kobarid, Kred, Livek, Ljubin, Log pod Mangartom, Most na Soči, Pečine, Podbrdo, Poljubinj, Ponikve, Rut, Slap ob Idrijci, Smast, Soča-Trenta, Srpenica, Stržišče, Šentviška Gora, Tolmin, Tolminski Lom, Trnovo ob Soči, Volarje, Volče, Vrsno, Zatolmin, Žaga (sedež: Tolmin), se imenujejo:
za predsednika:
Edvard SIVEC, roj. 1948
KOBARID, LADRA 48
za namestnika predsednika:
Željko CIMPRIČ roj. 1951
KOBARID, MUČENIŠKA 2A
za člana:
Albin GOMILŠČEK, roj. 1938
KOBARID, MANFREDOVA 10
za namestnika:
Viktor KAVČIČ, roj. 1942
TOLMIN, GREGORČIČEVA 4
za člana:
Miran JAN, roj. 1962
SLAP OB IDRICI, DOLENJA TREBUŠA 70 A
za namestnika:
Janko KOREN, roj. 1931
TOLMIN, BEVKOVA 2 B
za člana:
Metod FON, roj. 1964
TOLMIN, VOLČE 33
za namestnika:
Dolores BOROVNIČAR, roj. 1971
MOST NA SOČI, IDRIJA PRI BAČI 20
15. V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja. 2. volilne enote: občina Piran, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Lucija, Nova vas-Padna-Raven, Piran, Portorož, Sečovlje, Strunjan (sedež: Piran), se imenujejo:
za predsednika:
Jelka BERGLEZ, roj. 1953
PORTOROŽ, LIMINJANSKA 89
za namestnika predsednika:
Seli MOHORIČ, roj. 1967
PORTOROŽ, ŠENTJANE 21
za člana:
Snežna REŠEK, roj. 1966
PORTOROŽ, POD ANTENO 14
za namestnika:
Janko BLAŽEJ, roj. 1929
PORTOROŽ, UKMARJEVA 6
za člana:
Boris BEKEŠ, roj. 1921
PORTOROŽ, KOPRSKA 5
za namestnika:
Aldo GREGORIČ, roj. 1922
PORTOROŽ, ZATIŠJE 7
za člana:
Sašo ŠRAML, roj. 1961
PORTOROŽ, BELOKRIŠKA 68
za namestnika:
Rado BUTJA, roj. 1934
PORTOROŽ, SEČA 124
16. V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja 2. volilne enote: občina Izola, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Izola I-stari del mesta, Izola II-srednji del mesta, Izola III-Polje-Livade, Korte, Jagodje-Dobrava (sedež: Izola), se imenujejo:
za predsednika:
Vitomir BOHINEC, roj. 1959
IZOLA, KLANEC 4
za namestnika predsednika:
Darja SRABOTIČ, roj. 1962
IZOLA, IX. KORPUSA 17
za člana:
Davorin MARC, roj. 1964
IZOLA, PREMRLOVA 4
za namestnika:
Robin KRAMPF, roj. 1962
IZOLA, UL. OKTOBRSKE REVOLUCIJE 6
za člana:
Mirando LOVREČIČ, roj. 1937
IZOLA, TOMAŽIČEVA 13
za namestnika:
Franc NOVAK, roj. 1934
IZOLA, SONČNA POT 1
za člana:
Elio SFILIGOJ, roj. 1919
IZOLA, PREMRLOVA 17
za namestnika:
Danilo GOMBAČ, roj. 1967
IZOLA, GORKIČEVA 17
17. V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja 2. volilne enote: del občine Koper, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Žusterna, Prisoje-Olmo, Koper Za gradom, Koper Markovec, Semedela, Koper Breg, Koper Center (sedež: Koper), se imenujejo:
za predsednika:
Mitja SPINDLER, roj, 1952
KOPER, VENA PILONA 14
za namestnika predsednika:
Dragica KOTNIK, roj. 1963
ANKARAN, REGENTOVA 3
za člana:
Miloš SVANJAK, roj. 1943
KOPER, ZADRUŽNA 3
za namestnika:
Josip POTOČNIK, roj. 1930
KOPER, PRISTANIŠKA 25
za člana:
Franc BEMBIČ, roj. 1931
KOPER, VOJKOVO NABREŽJE 18
za namestnika:
Nataša MILAVEC. roj. 1966
KOPER, PAHORJEVA 28
za člana:
Dušan ŽILAVEC, roj. 1936
KOPER, ŠMARJE 1 B
za namestnika:
Velimir DILICA, roj. 1960
KOPER, GORIŠKA 3
18. V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja 2. volilne enote: del občine Koper, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šmarje pri Kopru, Škocjan, Vanganel, Pobegi – Cezarji, Bertoki, Ankaran, Boršt, Črni Kal, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Marezige, Pridvor, Škofije (sedež: Koper), se imenujejo:
za predsednika:
Bogomir HORVAT, roj. 1962
DIVAČA, KAČIČE 1
za namestnika predsednika:
Natalija ŠAKAL, roj. 1967
KOPER, ERJAVČEVA 24
za člana:
Karel ŠTRUKELJ, roj. 1922
KOPER, PRISTANIŠKA 25
za namestnika:
Edelman JURINČIČ, roj. 1952
ANKARAN, ROŽNIK 10
za člana:
Jadran FRANK, roj. 1950
KOPER, PREKOMORSKIH BRIGAD 11 E
za namestnika:
Marjan RUTER, roj. 1956
ČRNI KAL, HRASTOVLJE 2 A
za člana:
Frida SKRINAR, roj. 1932
KOPER, KRALJEVA 13
za namestnika:
Boris STRLE, roj. 1952
KOPER, C. NA MARKOVEC 61
19. V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja 2. volilne enote: občina Sežana, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ocizla, Prešnica, Podgorje, Zazid, Rakitovec, Hrpelje, Materija, Rodik, Artviže, Slivje, Gradišče pri Materiji, Obrov, Tatre, Misliče, Lokev, Divača, Barka, Vreme, Senožeče, Povir, Sežana, Dane pri Sežani, Štorje, Vrabce, Kazlje, Avber, Brestovica pri Komnu, Dutovlje, Gorjansko, Komen, Pliskovica, Štanjel, Štjak, Tomaj (sedež: Sežana), se imenujejo:
za predsednika:
Damijan FLORJANČIČ, roj. 1955
VREMSKI BRITOF, DOLNJE VREME 43
za namestnika predsednika:
Gorazd GABRIČ, roj. 1962
DIVAČA, KAČICE 17 A
za člana:
Majda ŠKRLJ, roj. 1951
SEŽANA, KRIŽ 206
za namestnika:
Drago KOVAČ, roj. 1933
SEŽANA, LIPIŠKA 34
za člana:
Stanislav KRISTAN, roj. 1948
SEŽANA, C. NA LENIVEC 18
za namestnika:
Darko BORŠTNER, roj. 1954
SEŽANA, DANE PRI SEŽANI 102
za člana:
Albin FURLAN, roj. 1937
DUTOVLJE, SKOPO 20
za namestnika:
Karlo MAHNIČ, roj. 1941
DIVAČA, GORENJE 18
20. V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja 2. volilne enote: občina Ilirska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Harije, Hrušica, Ilirska Bistrica, Jelšane, Knežak, Koseze, Kuteževo, Novokračine, Ostrožno Brdo, Podgrad, Pregarje, Prem, Rečica, Starod, Šembije, Topole, Vrbovo, Zabiče (sedež: Ilirska Bistrica), se imenujejo:
za predsednika:
Miroslav URBANČIČ, roj. 1944
ILIRSKA BISTRICA, BAZOVIŠKA 32 B
za namestnika predsednika:
Mitja ŠKERLAVAJ, roj. 1948
ILIRSKA BISTRICA, POD STRAŽICO 13
za člana:
Valerija REBERC, roj. 1942
ILIRSKA BISTRICA, GREGORČIČEVA 23 B
za namestnika:
Drago JAGODNIK, roj. 1949
PODGRAD, PODGRAD 30
za člana:
Sabina PIRIH, roj. 1965
ILIRSKA BISTRICA, PREŠERNOVA 36
za namestnika:
Igor BATISTA, roj. 1959
PODGRAD, ZAREČICA 29 A
za člana:
Tanja HOFMAN, roj. 1947
ILIRSKA BISTRICA, ROZMANOVA 24 H
za namestnika:
Branko SKRT, roj. 1954
ILIRSKA BISTRICA, HRIB SVOBODE 3
21. V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja 2. volilne enote: občina Postojna, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jurišče, Zagorje, Dolane, Pivka, Prestranek, Bukovje, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Košana, Landol, Planina, Postojna, Razdrto, Studeno, Suhorje, Šmihel pod Nanosom, Veliko Ubeljsko (sedež: Postojna), se imenujejo:
za predsednika:
Vida ANDREJAŠIČ, roj, 1954
POSTOJNA, JAVORNISKA 6 A
za namestnika predsednika:
Božo ŠTRLE, roj. 1952
POSTOJNA, PIVŠKA 1
za člana:
Danijel MISLEJ, roj. 1954
PRESTRANEK, RAKITNIK 32
za namestnika:
Mitja REBEC, roj. 19.73
POSTOJNA, ERAZMOVA 27
za člana:
Ernest MARGON, roj. 1951
PIVKA, PREČNA 2
za namestnika:
Aleš NANUT, roj. 1969
PRESTRANEK, MATENJA VAS 16 B
za člana:
Mariza DEFRANČESKI, roj. 1945
POSTOJNA, PIVŠKA 5
za namestnika:
Boris TINTA, roj. 1954
POSTOJNA, JAMSKA 23
22. V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja 2. volilne enote: del občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Sela na Krasu, Vojščica, Temnica, Dornberk, Branik, Opatje selo, Kostanjevica na Krasu, Renče, Miren, Gradišče nad Prvačino, Prvačina, Bilje, Šempas, Avče, Banjšice, Čepovan, Grgarske Ravne, Kal nad Kanalom, Levpa, Lokovec, Lokve, Osek-Vitovlje, Trnovo, Deskle-Anhovo, Dobrovo v Brdih, Kambreško, Ročinj, Kanal ob Soči, Kojsko, Lig, Medana, Ozeljan, Ravnica, Grgar (sedež: Nova Gorica), se imenujejo:
za predsednika:
Zdenka GUSTINČIČ, roj. 1950
NOVA GORICA, PREŠERNOVA 15
za namestnika predsednika:
Dragica VUGA, roj. 1957
NOVA GORICA, GRADNIKOVE BRIGADE 51
za člana:
Bogdan KRAGELJ, roj. 1948
ŠEMPETER PRI GORICI, ŽNIDARŠIČEVA 2
za namestnika:
Jože BRATUŽ, roj. 1936
NOVA GORICA, PRVOMAJSKA 84
za člana:
Jožef BRATUŽ, roj. 1961
ČEPOVAN, ČEPOVAN 143
za namestnika:
Mirjana BLAŽKO, roj. 1947
ŠEMPETER PRI GORICI, VRTOJBENSKA 19
za člana:
Marija OBLEŠČAK, roj. 1934
NOVA GORICA, LEMUTOVA 8
za namestnika:
Vilko BRUS, roj. 1957
RENČE, BRILJE 112
23. V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja 2. volilne enote: del občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Nova Gorica Center, Kromberk, Rožna Dolina, Šempeter pri Gorici, Vogrsko, Solkan, Bukovica, Vrtojba (sedež: Nova Gorica), se imenujejo:
za predsednika:
Andrej OREL, roj. 1952
NOVA GORICA, TRUBARJEVA 11
za namestnika predsednika:
Patricij BRATUŽ, roj. 1963
NOVA GORICA, PRVOMAJSKA 84
za člana:
Kati MININČIČ, roj. 1960
NOVA GORICA, BORISA KALINA 23
za namestnika: Marjan LISJAK,
NOVA GORICA, UL. GRADNIKOVE BRIGADE 41
za člana:
Jožko HUMAR, roj. 1914
NOVA GORICA, GREGORČIČEVA 31
za namestnika:
Davorin MOZETIČ, roj. 1944
NOVA GORICA, XXX. DIVIZIJE 18
za člana:
Zdenka ŠFILIGOJ, roj. 1954
NOVA GORICA, TRUBARJEVA 18
za namestnika:
Stojan ŠČUKA, roj. 1958
NOVA GORICA, CANKARJEVA 24
24. V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja 2. volilne enote: občina Ajdovščina, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ajdovščina, Batuje, Brje, Budanje, Col, Crniče, Dobravlje, Dolga Poljana, Erzelj, Gabrje, Goče, Gojače, Gradišče pri Vipavi, Kamnje-Potoče, Lokavec, Lozice, Lože-Manče, Otlica-Kovk, Planina, Podkraj, Podnanos, Podraga, Predmeja, Selo, Skrilje, Slap, Šmarje, Štomaž, Ustje, Velike Žablje, Vipava, Vipavski
Križ, Vrhpolje, Vrtovin, Žapuže, Cesta (sedež: Ajdovščina), se imenujejo:
za predsednika:
Laura ČERMELJ, roj. 1954
AJDOVŠČINA, IVANA KOSOVELA 8
za namestnika predsednika:
Silvester IPAVEC, roj. 1941
AJDOVŠČINA, LAVRIČEVA 47
za člana:
Slavko BREŠČAK, roj. 1954
AJDOVŠČINA, SOB AJDOVŠČINA
za namestnika:
Alojz MEDVEŠČEK, roj. 1941
AJDOVŠČINA, GRADIŠČE 19B
za člana:
Alenka VIDMAR GUSIČ, roj. 1959
AJDOVŠČINA, LIPA AJDOVŠČINA
za namestnika:
Martin KRAPEŽ, roj. 1962
AJDOVŠČINA, VRHPOLJE 95
za člana:
Miloš BIZJAK, roj. 1965
AJDOVŠČINA, TOVARNIŠKA 3 Č
za namestnika:
Omer SILJADŽIČ, roj. 1935
AJDOVŠČINA, C. IV. PREKOMORSKE 32
25. V volilno komisijo 3. volilne enote, ki obsega območja občin: Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center), se imenujejo:
za predsednika:
Fedor KOSEM, roj. 1933
LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 12
za namestnika predsednika:
Lidija KOMAN PERENIČ, roj. 1945
LJUBLJANA, UL. BRATOV UČAKAR 66
za člana:
Miroslav RUPARČIČ, roj. 1932
LJUBLJANA-POLJE, OB SOTOČJU 12
za namestnika:
Viktor LESKOVŠEK, roj. 1943
LJUBLJANA, ZVONARSKA 11
za člana:
Miroslav JUVANČIČ, roj. 1946
RAKEK, POT NA KILOVEC 3
za namestnika:
Marina SIEBERER, roj. 1946
LJUBLJANA, NAZORJEVA 12
za člana:
Marija HOČEVAR, roj. 1943
LJUBLJANA, BRATOV UČAKAR 90
za namestnika:
Stanislav MARN, roj. 1949
LJUBLJANA, CESTA BRIŠKO BENEŠKEGA ODREDA 10
26. V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja 3. volilne enote: občina Cerknica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Begunje pri Cerknici, Cajnarje-Žilce, Grahovo pri Cerknici, Nova vas, Rakek, J. Petrovčič Cerknica, Loška dolina in občina Logatec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Naklo-Logatec, Hotedršica, Laze, Rovte, Trate, Vrh nad Rovtami, Tabor-Logatec (sedež: Logatec), se imenujejo:
za predsednika:
Andrej KMECEL. roj. 1962
LJUBLJANA, POT V ČEŽELJ 14
za namestnika predsednika:
Marija LEVSTEK – ZABUKOVEC, roj. 1964
NOVA VAS, NOVA VAS 12
za člana:
Franc MODIC, roj. 1950
VELIKE BLOKE, VELIKE BLOKE 53
za namestnika:
Jože URBANČIČ, roj. 1947
LOGATEC, NOTRANJSKA 62
za člana:
Janez GOSTIŠA, roj. 1947
LOGATEC, ROVTARSKA 2
za namestnika:
Stane KOKALI, roj. 1945
LOGATEC, VILHARJEVA 5
za člana:
Andrej ŠPAREMBLEK, roj. 1966 CERKNICA, BRAČIČEVA 17
za namestnika:
Vida WINKLER, roj. 1946
RAKEK, RAKEK 48
27. V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja 3. volilne enote: občina Vrhnika, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bevke, Blatna Brezovica, Dragomer-Lukovica, Drenov Grič, Log pri Brezovici, Podlipa, Sinja Gorica, Stara Vrhnika, Velika Ligojna, Zaplana, Breg, Center, Borovnica, Verd, Vas (sedež: Vrhnika), se imenujejo:
za predsednika:
Janez OBREZA, roj. 1938
BREZOVICA PRI LJUBLJANI, DRAGOMERŠKA 66
za namestnika predsednika:
Anton PLUT, roj. 1940
VRHNIKA, POŠTNA ULICA 5
za člana:
Dragica PELAN, roj. 1940
VRHNIKA, SUŠNIKOVA 5
za namestnika:
Andraž GRUDEN, roj. 1947
VRHNIKA, DELAVSKO NASELJE 20
za člana:
Stane KOGOVŠEK, roj. 1928
VRHNIKA, POŠTNA ULICA 3 B
za namestnika:
Anton OGRIN, roj. 1928
VRHNIKA, POT V MOČILNIK 5
za člana:
Tomo GROM, roj. 1954
VRHNIKA, STARA VRHNIKA 90
za namestnika:
Janez GODEŠA, roj. 1961
RAKEK, ŠKOCJANSKA POT 1
28. V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja 3. volilne enote: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Velike Lašče, Rob, Turjak, Želimlje, Golo, Iška vas, Pijava Gorica, Rakitna, Škofljica, Ig, Tomišelj, Preserje, Vnanje Gorice, Barje, Notranje Gorice (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik), se imenujejo:
za predsednika:
Barbara ŽUŽEK, roj. 1964
LJUBLJANA, VELIKI ŠTRADON 17
za namestnika predsednika:
Jure SRHOJ, roj. 1955
LJUBLJANA-MOSTE, LENINOV TRG 5
za člana:
Igor GABRIJEL, roj. 1954
PRESERJE, JEZERO 1
za namestnika:
Marjan GALE, roj. 1958
ŠKOFLJICA, GUMNIŠČE 9
za člana:
Mihael KIRN, roj. 1972
PRESERJE, KAMNIK POD KRIMOM 60
za namestnika:
Jože REPAR, roj. 1958
PRESERJE, PRESERJE 29
za člana:
Ivan ZALAR, roj. 1927
PRESERJE, PREVALJE 20
za namestnika:
Tone MODIC, roj. 1963
IG, KOT 8
29. V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja 3. volilne enote: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Peruzzi, Rudnik, Zeleni log, Galjevica, Krim, Trnovo, Rakova jelša, Lavrica (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik), se imenujejo:
za predsednika:
Marija TUPY, roj. 1950
LJUBLJANA, OPEKARSKA 9
za namestnika predsednika:
Rok ŠTEBLAJ, roj. 1968
LJUBLJANA, MERČNIKOVA 4
za člana:
Silverij MELNIK,
LJUBLJANA, UL. XV. DIVIZIJE 226
za namestnika:
Lenart GROŠELJ, roj. 1946
LJUBLJANA, TRŽAŠKA 49
za člana:
Mirko JARC, roj. 1947
LJUBLJANA, MALČI BELIČEVE 58
za namestnika:
Jože PODBOJ, roj. 1934
LJUBLJANA, ŠTREKLJEVA 6
za člana:
Petra ZUPANČIČ, roj. 1970
ŠKOFLJICA, KAMNIKARJEVA 55
za namestnika:
Metka BRGLEZ, roj. 1957
LJUBLJANA, DOLENJSKA CESTA 188
30. V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja 3. volilne enote: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kolezija, Murgle, Stane Sever, Malči Belič, Vrhovci, Vič (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik), se imenujejo:
za predsednika:
Milojka FATUR JESENKO, roj. 1960
LJUBLJANA-ČRNUČE, KOROŠKEGA BATALJONA 11
za namestnika predsednika:
Darja GLAVAŠ, roj. 1959
LJUBLJANA-BEŽIGRAD, REBOLJEVA 1
za člana:
Zoran KOMAC, roj. 1921
LJUBLJANA, POD HRASTI 41
za namestnika:
Zoran HAJTNIK, roj. 1968
NOTRANJE GORICE, OB DROBTINK1 11
za člana:
Roman OBERČ, roj. 1946
LJUBLJANA, REŠKA 7
za namestnika:
Albin OVEN, roj. 1952
DOBROVA, POLHOGRAJSKA 57
za člana:
Hugo ŠEKORANJA, roj. 1924
LJUBLJANA, ROŽNA DOLINA, C. VII 38
za namestnika:
Frančišek OBERSTAR, roj. 1957
LJUBLJANA, KOSEŠKEGA 17
31. V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja 3. volilne enote: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Brezovica, Kožarje, Brdo, Črni Vrh, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec, Rožna dolina, Milan Česnik (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik), se imenujejo:
za predsednika:
Boštjan PENKO, roj. 1961
LJUBLJANA, ROŽNA DOLINA, CESTA XII 3
za namestnika predsednika:
Maja TRATAR, roj. 1963
LJUBLJANA-VIČ, ROŽNA DOLINA C. V. 27
za člana:
Marko ČUDEN, roj. 1961
NOTRANJE GORICE, NOTRANJE GORICE 137
za namestnika:
Janez KRŽIŠNIK, roj. 1955
HORJUL, HORJUL 214
za člana:
Jože PAVLIC, roj. 1927
LJUBLJANA, SP. RUDNIK III 8
za namestnika:
Jože JAMNIK, roj. 1924
LJUBLJANA, MALA ČOLNARSKA 2 C
za člana:
Bine OTOREPEC, roj. 1925
DOBROVA, STARA CESTA 14
za namestnika:
Vincenc FILIPČIČ, roj. 1960
LJUBLJANA, GERBIČEVA 49
32. V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja 3. volilne enote: občina Ljubljana Center, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Gradišče, Trg osvoboditve, Ajdovščina, Kolodvor, Poljane, Prule, Stara Ljubljana, Stari Vodmat, Tabor, Nove Poljane, Ledina, Josip Prašnikar (sedež: Ljubljana Center), se imenujejo:
za predsednika:
Andrej KOZINC, roj. 1962
LJUBLJANA, MUCHERJEVA 4
za namestnika predsednika:
Marjan LAVRIČ, roj. 1928
LJUBLJANA, FRIŠKOVEC 4
za člana:
Zmaga OB ŠTETAR, roj. 1941
LJUBLJANA, STRELIŠKA 5
za namestnika:
Denis ŽUST, roj. 1936
LJUBLJANA, GRABLOVIČEVA 30
za člana:
Bogdan LAMUT DR., roj. 1916
LJUBLJANA, ZARNIKOVA 16
za namestnika:
Vida PUST, roj. 1950
LJUBLJANA, ŠTEFANOVA 9
za člana:
Vera RANT, roj. 1941
LJUBLJANA, ILIRSKA 24
za namestnika:
Ksenija FISTER, roj. 1953
LJUBLJANA, SKETOVA 6
33. V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja 3. volilne enote: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Milan Majcen, Hinko Smrekar, Na jami, Zgornja Šiška, dr. Petra Držaja, Ljubo Šercer, Komandanta Staneta I (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
za predsednika:
Bojan PODGORŠEK, roj. 1961
LJUBLJANA, PEŠČENA POT 3
za namestnika predsednika:
Avgust REBIČ, roj. 1951
LJUBLJANA, VRBSKA 4
za člana:
Drago DOLENC, roj. 1931
LJUBLJANA, ŠIŠENSKA 1 B
za namestnika:
Katarina GRADIŠNIK BOGATAJ, roj. 1933
LJUBLJANA, CELOVŠKA 108
za člana:
Niko MARTINEC, roj. 1949
LJUBLJANA, GOSPODINJSKA 11
za namestnika:
Miloš MIKOLIČ, roj. 1940
LJUBLJANA, RUSKA 5
za člana:
Franci PUNGERČIČ, roj. 1965
LJUBLJANA, SCOPOLIJEVA 1
za namestnika:
Tomaž PETAUER, roj. 1952
LJUBLJANA, CELOVŠKA 143
34. V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja 3. volilne enote: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Komandanta Staneta II, Koseze, Litostroj, Komandanta Staneta III, Dravlje, Podutik (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
za predsednika:
Irena DOVNIK, roj. 1964
LJUBLJANA, MOSKRIČEVA 46
za namestnika predsednika:
Marina VIHAR, roj. 1962
LJUBLJANA – ŠENTVID, SLAPNIKOVA 10
za člana:
Anton ZUPANČIČ, roj. 1940
LJUBLJANA, GORAZDOVA 19
za namestnika:
Vladimir BIZOVIČAR, roj. 1941
LJUBLJANA, KUNAVERJEVA 1
za člana:
Margareta ŠTIGLIC, roj. 1942
LJUBLJANA, KOGOJEVA 6
za namestnika:
Damjan ROTTER, roj. 1965
LJUBLJANA, ŽIGONOVA 25
za člana:
Franc BAVEC, roj. 1945
LJUBLJANA, SOJERJEVA 21
za namestnika:
Anton RENER, roj. 1923
LJUBLJANA, UL. BRATOV ŠKOFOV 13
35. V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja 3. volilne enote: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolomitskega odreda, Bratov Babnik, Šentvid, Vižmarje-Brod, Gunclje-Male Vižmarje (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
za predsednika:
Bojan BREZNIK, roj. 1962
LJUBLJANA, LINHARTOVA 60
za namestnika predsednika:
Igor ŠOLTES, roj. 1964
LJUBLJANA, SEUNIGOVA 10
za člana:
Slavica GREGORIČ, roj. 1925
LJUBLJANA, BRATOV BABNIK 20
za namestnika:
Franc ČERNIVEC, roj. 1930
LJUBLJANA, KORENČANOVA 50
za člana:
Hrvoje DRAŠKOVIČ, roj. 1949
LJUBLJANA, MARTINČEVA 42
za namestnika:
Miro PEČEK, roj. 1947
LJUBLJANA, 28. MAJA 55
za člana:
Izidor KLEMEN, roj. 1928
LJUBLJANA, NA GMAJNI 17
za namestnika:
Franc VELKAVRH, roj. 1951
LJUBLJANA, TABORSKA 37 A
36. V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja 3. volilne enote: del. občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bukovica-Šinkov Turn, Gameljne, Medvode, Pirniče, Smlednik, Stanežiče-Medno, Šmartno Tacen, Trnovec- Topol, Vodice, Preska, Senica, Sora, Vaše-Goričane, Zbilje (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
za predsednika:
Miha ŠIPEC, roj. 1960
MEDVODE, SIMONA JENKA 9
za namestnika predsednika:
Vanja DEBELJAK, roj. 1958
VODICE-SMLEDNIK 40
za člana:
Peter PIRNOVAR, roj. 1933
LJUBLJANA, THUMOVA 10
za namestnika:
Vukašin LUTOVEC roj. 1943
MEDVODE, KLANSKA 2
za člana:
Adrijana KOVAČIČ, roj. 1955
LJUBLJANA-ŠIŠKA, UL. BRATOV UČAKAR 126
za namestnika:
Franc PRAPROTNIK, roj. 1950
MEDVODE, KALANOVA 1
za člana:
Alojz IZLAKAR, roj. 1944
LJUBLJANA, ULICA K STUDENCU 3
za namestnika:
Breda VREČKO, roj. 1960
LJUBLJANA, SEUNIGOVA 14
37. V volilno komisijo 4. volilne enote, ki obsega območja občin: Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:
za predsednika:
Aleš BUTALA, roj. 1952
DOMŽALE, LJUBLJANSKA 83
za namestnika predsednika:
Vladimir BALAŽIC, roj. 1952
LJUBLJANA, VODNIKOVA 86 A
za člana:
Olga VEBER MARKEU, roj. 1945
LJUBLJANA, LENINOV TRG 17
za namestnika:
Savo ŠIFRER, roj. 1923
LJUBLJANA, GLAVARJEVA 27
za člana:
Anton SEČNIK, roj. 1950
LJUBLJANA, UL. NARODNE ZAŠČITE 10
za namestnika:
Andrijan LAH, roj. 1934
LJUBLJANA, DRUŠTVENA 9
za člana:
Lojze HUTAR, roj. 1951
LJUBLJANA, BRODARJEV TRG 10
za namestnika:
Stane. ZUPANČIČ, roj. 1947
LJUBLJANA, JAKČEVA 40
38. V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja 4. volilne enote: občina Kočevje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Draga, Kočevje Mesto, Kočevje Rudnik-Šalka vas, Kočevska Reka, Osilnica, Stara Cerkev, Struge na Dolenjskem, Kostel, Poljanska dolina ob Kolpi, Ivan Omerza Livold (sedež: Kočevje), se imenujejo:
za predsednika:
Roman POKLAČ. roj. 1960
KOČEVJE, BRAĆICEVA 3
za namestnika predsednika:
Toma JARNI, roj. 1955
KOČEVJE, TRATA 1/2
za člana:
Mojca AHAČ, roj. 1946
KOČEVJE, TURJAŠKA 4
za namestnika:
Robert ZADNIK, roj. 1965
KOČEVJE, KIDRIČEVA 3
za člana:
Toni ČOLNAR, roj. 1965
KOČEVJE, KAJUHOVO NASELJE 2
za namestnika:
Peter ŠUBIC, roj. 1933
KOČEVJE, KIDRIČEVA 3
za člana:
Majda LINDIČ, roj. 1950
KOČEVJE, GOZDNA CESTA – DOLGA VAS 3
za namestnika:
Anica KOSTEN, roj. 1943
STARA CERKEV, BREG PRI KOČEVJU 12
39. V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja 4. volilne enote: občina Ribnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ribnica, Sodražica, Sv. Gregor, Velike Poljane, Dolenja vas, Loški Potok (sedež: Ribnica), se imenujejo:
za predsednika:
Blaž VOLF, roj. 1953
KOČEVJE, TRG ZBORA ODPOSLANCEV 60
za namestnika predsednika:
Dragica ABRAHAMSBERG, roj. 1957
RIBNICA, GORNJE LEPOVČE 22
za člana:
Ciril PUCELJ, roj. 1958
DOLENJA VAS, RAKITNICA 66 A
za namestnika:
Marjan HOJČ, roj. 1952
RIBNICA, PRIJATELJEV TRG 3
za člana:
Ana BARTOL, roj. 1956
DOLENJA VAS, HUMEC 28
za namestnika:
Filip OSVALD, roj. 1958
RIBNICA, JURJEVICA 51 A
za člana:
Mirana KOŠMRLJ, roj. 1959
DOLENJA VAS, GRČARICE 44
za namestnika:
Tomislav GAVRANIC, roj. 1968
RIBNICA, TRG VELJKA VLAHOVIČA 12
40. V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja 4. volilne enote: občina Grosuplje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Grosuplje, Metnaj, Polica, Stična, Šentvid pri Stični, Šmarje-Sap, Temenica, Višnja Gora, Videm-Dobrepolje, Ambrus, Zagradec, Krka, Ponikve, Škocjan, Račna, Ilova Gora, Dob pri Šentvidu, Muljava, Žalna, Ivančna Gorica, Mlačevo, Spodnja Slivnica, Št. Jurij, Kompolje (sedež: Grosuplje), se imenujejo:
za predsednika:
Dušan BARIČ, roj. 1956
GROSUPLJE, ADAMIČEVA 41 A
za člana:
Darko STARC, roj. 1964
GROSUPLJE, PREČNA POT 7
za namestnika:
Franjo RAJH, roj. 1931
IVANČNA GORICA, SPODNJA DRAGA 33
za člana:
Alojz ŠKERJANC, roj. 1935
GROSUPLJE, JURČIČEVA 1/4
za namestnika:
Ivo FRBEŽAR, roj. 1949
GROSUPLJE, LEVSTIKOVA 7
za člana:
Marija KRALJ, roj. 1935
GROSUPLJE, LJUBLJANSKA 7
za namestnika:
Janez DOLINŠEK, roj. 1956
GROSUPLJE, PEČ 6
41. V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja 4. volilne enote: občina Litija, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Primskovo, Vintarjevec, Štangarske Poljane, Gabrovka pri Litiji, Dole pri Litiji, Velika Kostrevnica, Polšnik, Jablaniška dolina, Šmartno pri Litiji, Sava pri Litiji, Hotič, Jevnica, Kresnice, Litija desni breg, Litija levi breg, Ribče, Vače pri Litiji, Velika Štanga (sedež: Litija), se imenujejo:
za predsednika:
Miro BREGAR, roj. 1958
LITIJA, CESTA KOM. STANETA 15
za namestnika predsednika:
Milan KAPLJA,
LITIJA, BRODARSKA 10
za člana:
Pavel PAJNTAR, roj. 1947
LITIJA, TRG NA STAVBAH 1
za namestnika:
Martin FELE, roj. 1966
ŠMARTNO PRI LITIJI, VALVAZORJEVA 43
za člana:
Stane ČRNE, roj. 1959
ŠMARTNO PRI LITIJI, JEZE 2
za namestnika:
Marija MALI, roj. 1959
LITIJA, NA GRIČKU 8
za člana:
Alojz KOTAR, roj. 1944
LITIJA, PREČNA 4
za namestnika:
Lado RIBIČ, roj. 1947
POLŠNIK, POLŠNIK 23
42. V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja 4. volilne enote: del občine Ljubljana Moste-Polje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Besnica, Dolsko, Klopce, Lipoglav, Zalog, Vevče-Kašelj, Novo Polje, Zadvor, Bizovik, Polje, Hrušica-Fužine (sedež: Ljubljana Moste-Polje), se imenujejo:
za. predsednika:
Bojan DROBEŽ, roj. 1957
LJUBLJANA, CHENGDUJSKA 4
za namestnika predsednika:
Marko ŠTROVS, roj. 1950
LJUBLJANA, CHENDGUJSKA 6
za člana:
Ilija SAVIČ, roj. 1936
LJUBLJANA, ZALOŠKA 184 A
za namestnika:
Rezka ŠKRLJ, roj. 1945
LJUBLJANA, LOVSKA 33
za člana:
Marica RIHAR,
LJUBLJANA, BAVTKOVA 5
za namestnika:
Mihael PERMAN, roj. 1961
LJUBLJANA, POD JEŽAMI 10
za člana:
Karmen KRIŠTOFELC, roj. 1966
LJUBLJANA, LITIJSKA 41
43. V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja 4. volilne enote: del občine Ljubljana Moste-Polje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Nove Fužine, Sotočje, Štepanja vas, 25. maj (sedež: Ljubljana Moste-Polje), se imenujejo:
za predsednika:
Silvana VREBAC, roj. 1962
LJUBLJANA, KRAKOVSKA 25
za namestnika predsednika:
Mateja HRIBAR, roj. 1967
LJUBLJANA, POT DRAGA JAKOPIČA 28
za člana:
Avgust GOLOB, roj. 1933
LJUBLJANA, BRODARJEV TRG 11
za namestnika:
Martin KOLARIČ, roj. 1924
LJUBLJANA, JAKČEVA 36
za člana:
Danica MAROT, roj. 1958
LJUBLJANA, CESTA V ŠMARTNO 35
za namestnika:
Janez PERMAN, roj. 1924
LJUBLJANA, POD JEŽAMI 10
za člana:
Andrija VLAHOVIČ,
LJUBLJANA, GABROV TRG 1
44. V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja 4. volilne enote: del občine Ljubljana Moste-Polje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šmartno, Zadobrova, Dušan Kveder Tomaž, Jože Moškrič, Zelena jama, Moste-Selo, Kodeljevo (sedež: Ljubljana Moste-Polje), se imenujejo:
za predsednika:
Agata JAREC, roj. 1958
LJUBLJANA, OB ZELENI JAMI 19
za namestnika predsednika:
Jože RUPARČIČ, roj. 1966
LJUBLJANA, OB SOTOČJU 12
za člana:
Franc GRUM, roj. 1927
LJUBLJANA, OB POTOKIH 24
za namestnika:
Breda KALABIČ, roj. 1941
LJUBLJANA, ROJČEVA 15
za člana:
Drago KOSTNER, roj. 1934
LJUBLJANA, ANGELE OCEPEK 11
za namestnika:
Brigita PRESTON, roj. 1960
LJUBLJANA, KOŠIRJEVA 17
za člana: Vili SUŠNIK,
LJUBLJANA, ŠTEPANJSKA 16
za namestnika:
Boris ŠOKČEVIČ, roj. 1962
LJUBLJANA, TOVARNIŠKA 29
45. V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja 4. volilne enote: del občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dol, Beričevo, Šentjakob-Podgorica, Nadgorica-Ježa, Franc Ravbar-Črnuče, Črnuče- Gmajna, Rezke Dragar-Črnuče, Jezica, 7. septembra, Savlje, Kleče, Urške Zatler, Stožice, Jože Štembal, Brinje (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:
za predsednika:
Marko KNOP. roj. 1956
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO, SREDNJE GAMELJNE 59
za namestnika predsednika:
Miroslav PETJE, roj. 1956
LJUBLJANA, VELIKOVŠKA 30
za člana:
Jelka SELAN, roj. 1931
LJUBLJANA, PLETERŠNIKOVA 1
za namestnika:
Maja MALNERIČ, roj. 1953
LJUBLJANA, LINHARTOVA 19
za člana:
Zlatka KOČEVAR, roj. 1968
LJUBLJANA, NEUBERGERJEVA 24
za namestnika:
Vida KAČIČ, roj. 1939
LJUBLJANA, HRIBERNIKOVA 10
za člana:
Janez POLLAK, roj. 1941
LJUBLJANA, KURILNIŠKA 16
za namestnika:
Karmen ZAHARIJAŠ, roj. 1952
LJUBLJANA, SAVLJE 28
46. V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja 4. volilne enote: del občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Boris Ziherl, Miran Jarc, Stadion, Koroških partizanov, Triglav, Bežigrad II, Bežigrad I, Anton Tomaž Linhart, Boris Kidrič, Savsko naselje, Ivan Kavčič-Nande, Tomačevo-Jarše (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:
za predsednika:
Marija BELE, roj. 1962
LJUBLJANA, GLINŠKOVA PLOŠČAD 6
za namestnika predsednika:
Igor KOSTJUKOVSKIJ, roj. 1928
LJUBLJANA, ŠERKOVA 9
za člana:
Jurij KUHAR, roj. 1948
DOL PRI LJUBLJANI, VIDEM 39A
za namestnika:
Miro ŠIMEC, roj. 1948
LJUBLJANA, SMOLETOVA 13
za člana:
Leopold VERBOVŠEK, roj. 1922
LJUBLJANA, KOLARJEVA 24
za namestnika:
Majda MUCK, roj. 1937
LJUBLJANA, BRATOVŽEVA PL. 4
za člana:
Mateja IGLIČAR, roj. 1971
DOL PRI LJUBLJANI, ZABORŠT 26
za namestnika:
Jože LESKOVŠEK, roj. 1940
LJUBLJANA, BRATOVŽEVA PL. 29
47. V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja 4. volilne enote: del občine Domžale, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trojane, Blagovica, Peče, Velika vas-Dešen, Moravče, Češnjice pri Domžalah, Krašnja, Zlato Poljev Lukovica, Vrhpolje pri Moravčah, Krtina, Prevoje pri Šentvidu, Rafolče, Dob, Rova, Ihan, Radomlje, Tomo Brejc-Vir, Domžale-Simona Jenka, Homec-Nožice (sedež: Domžale), se imenujejo:
za predsednika:
Franc KRIVIC, roj. 1945
LJUBLJANA, JERAJEVA 8
za namestnika predsednika:
Franci JUHANT, roj. 1960
DOMŽALE, LJUBLJANSKA 81
za člana:
Bogdan ZUPAN, roj. 1961
RADOMLJE, GOSTIČEVA – NOŽICE 48
za namestnika:
Kristina KRIVEC, roj. 1959
DOMŽALE, LJUBLJANSKA 81
za člana:
Frančiška FUGGER, roj. 1950
DOMŽALE, POT NA PRIDAVKO 10
za namestnika:
Jožef PAJNIČ, roj. 1945
MENGEŠ, MULJANA 11
za člana:
Dušan GROŠELJ, roj. 1954
MORAVČE, VRHPOLJE 1 A
za namestnika:
Matja VOVK, roj. 1962
48. V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja 4. volilne enote: del občine Domžale, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jarše-Rodica, Mengeš, Preserje, Trzin, Domžale-Slavko Šlanderv Domžale-Venclja Perka, Dragomelj-Pšata (sedež: Domžale), se imenujejo:
za predsednika:
Mojca SMREKAR TOMELJ, roj. 1961
LJUBLJANA, BOLGARSKA 4
za namestnika predsednika:
Urša ILIČ VIDERGAR, roj. 1965
DOMŽALE, POD HRIBOM 10
za člana:
Polona GORŠE, roj. 1971
DOMŽALE, TRDINOVA 4
za namestnika:
Milan PIRMAN, roj. 1966
DOMŽALE, PODREČJE 64
za člana:
Stanko VRHOVEC, roj. 1921
DOMŽALE, PREŠERNOVA 32
za namestnika:
Janko KRALJ, roj. 1943
DOMŽALE, VODOVODNA 9
za člana:
Marija ZAVAŠNIK, roj. 1946
DOMŽALE, MIKLOŠIČEVA 1 B
za namestnika:
Zmago ČERMELJ, roj. 1933
LJUBLJANA, MAJARONOVA 4
49. V volilno komisijo 5. volilne enote, ki obsega območja občin: Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje), se imenujejo:
za predsednika:
Franc DUŠEJ, roj. 1942
CELJE, NA ZELENICI 8
za namestnika predsednika:
Jože KREČA, roj. 1951
CELJE, CELOVŠKA 7
za člana:
Dušan TANKO, roj. 1949
CELJE, CELOVŠKA 9
za namestnika:
Miro GRADIČ, roj. 1942
CELJE, GRADNIKOVA 6
za člana:
Peter SIMONITI, roj. 1930
CELJE, TRUBARJEVA 30
za člana:
Marko BALANT,
BRASLOVČE, PRESERJE 16
za namestnika:
Zoran VEBER, roj. 1950
CELJE, ŠKAPINOVA 15
50. V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja 5. volilne enote: občina Šentjur pri Celju, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Blagovna, Dobje pri Planini, Dramlje, Gorica pri Slivnici, Kalobje, Loka pri Žusmu, Planina pri Sevnici, Ponikva pri Grobelnem, Prevorje, Šentjur-Center, Šentjur-Okolica (sedež: Šentjur pri Celju), se imenujejo:
za predsednika:
Teja ZAPUŠEK, roj. 1954
ŠENTJUR, V. OROŽNA 8
za namestnika predsednika:
Zlatka ČOP, roj. 1961
CELJE, PRISOJNA 5
za člana:
Slavica ARZENŠEK, roj. 1942
ŠENTJUR PRI CELJU, TRUBARJEVA 14 A
za namestnika:
Majda KOP, roj. 1958
ŠENTJUR PRI CELJU, OROŽNOVA 8 B
za člana:
Zdenka PLAVSTEINER, roj. 1954
ŠENTJUR PRI CELJU, MILOŠA ZIDANŠKA 8 A
za namestnika:
Irena ERJAVEC, roj. 1952
ŠENTJUR PRI CELJU, OROŽNOVA 8 C
za člana:
Anita KOLESA, roj. 1961
ŠENTJUR PRI CELJU, POD VRBCO 12
za namestnika:
1 Štefka SENICA, roj. 1943
ŠENTJUR PRI CELJU, VRBNO 11 A
51. V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja 5. volilne enote: del občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Svetina, Teharje, Štore, Ljubečna, Vojnik, Frankolovo, Strmec pri Vojniku, Šmartno v Rožni dolini, Škofja vas, Ostrožno, Hudinja, Lava, Dečkovo naselje, Dobrna pri Celju (sedež: Celje), se imenujejo:
za predsednika:
Matevž ŽUGELJ, roj. 1953
CELJE, GORICA PRI ŠMARTNEM 36 D
za namestnika predsednika:
Lucija SOTLAR, roj. 1948
CELJE, C. NA DOBROVO 96
za člana:
Marko SINKOVIČ, roj. 1971
CELJE, UL. 29. NOVEMBRA 24
za namestnika:
Martin ANDREJAŠ, roj. 1932
CELJE, DEČKOVA 48
za člana:
Andrej KOMEL, roj. 1939
CELJE, VRUNČEVA 7
za namestnika:
Jože RATEJ, roj. 1943
CELJE, NUŠIĆEVA 8
za člana:
Marjan LABIČ, roj. 1928
CELJE, KRPANOVA 7
za namestnika:
Anton FRANULIČ, roj. 1948
ŠTORE, KOZJANSKEGA ODREDA 6
52. V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja 5. volilne enote: del občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trnovlje pri Celju, Nova vas, Gaberje, Dolgo polje, Otok Slavko Šlander, Aljažev hrib, Center, Otok Savinja, Otok Karel Destovnik Kajuh, Pod gradom, Medlog (sedež: Celje), se imenujejo:
za predsednika:
Andrej PAVLINA, roj. 1958
CELJE, MAGLAJEVA 2
za namestnika predsednika:
Miran PRITEKELJ, roj. 1956
VOJNIK, ARCLIN 29 A
za člana:
Jernej OZIS, roj. 1948
CELJE, OKROGARJEVA 7
za namestnika:
Viktor MAJERIČ, roj. 1932
CELJE, MARIBORSKA 119
za člana:
Miran KOVAČIČ, roj. 1953
CELJE, NA OTOKU 17
za namestnika:
Božena PREPADNIK, roj. 1947
CELJE, VOJKOVA 5
za člana:
Aleš ŠTEPIHAR, roj. 1961
DOBRNA, DOBRNA 40
za namestnika:
Vida BOGATAJ, roj. 1930
CELJE, ČUPRIJSKA 19
53. V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja 5. volilne enote: del občine Žalec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Galicija, Vinska Gora, Ponikva pri Žalcu, Gotovlje, Šempeter v Savinjski dolini, Polzela, Andraž nad Polzelo, Žalec, Vrbje (sedež: Žalec), se imenujejo:
za predsednika:
Milan BRATUŠEK, roj. 1945
ŽALEC, ČOPOVA 3
za namestnika predsednika:
Marjana TOPOLOVEC, roj. 1967
ŽALEC, LOŽNICA 67
za člana:
Janez MEGLIČ, roj. 1932
ŽALEC, PARTIZANSKA 3
za namestnika:
Tanja KOVAČ, roj. 1955
ŽALEC, ŠLANDROV TRG 28
za člana:
Eran SADNIK, roj. 1930
ŽALEC, GUČEVA 8
za namestnika:
Marko LAZNIK, roj. 1967
ŽALEC, HAUSENBICHLERJEVA 2
za člana:
Božo ANDOLŠEK, roj. 1949
ŽALEC, CANKARJEVA 5
za namestnika:
Erna DROFENIK, roj. 1943
POLZELA, POLZELA 195 A
54. V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja 5. volilne enote: del občine Žalec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Liboje, Petrovce, Griže, Šešče pri Preboldu, Prebold, Trnava, Braslovče, Gomilsko, Letuš, Tabor, Vransko (sedež: Žalec), se imenujejo:
za predsednika:
Srečko GABRILO, roj. 1951
PETROVCE, DREŠINJA VAS 60
za namestnika predsednika:
Jože ZAJC, roj. 1941
PETROVČE, PETROVČE 159
za člana:
Marjan NATEK, roj. 1957
ŽALEC, TRNAVA 13
za namestnika:
Franci BREZNIKAR, roj. 1953
TABOR, KAPLA 17 A
za člana:
Gregor VOVK, roj. 1962
ŽALEC, DOBRISA VAS 53 C
za namestnika:
Alojzij CILENŠEK, roj. 1937
ŽALEC, LATKOVA VAS 101 A
za člana:
Vili KORENT, roj. 1944
ŽALEC, RAKOVLJE 17 C
za namestnika:
Milan ZUPANC, roj. 1946
ŽALEC, NIGOJNICE 93
55. V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja 5. volilne enote: občina Mozirje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bočna, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Nova Štifta, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Dreti (sedež: Mozirje), se imenujejo:
za predsednika:
Boža MEH, roj. 1951
VELENJE, CESTA VIII. 3
za namestnika predsednika:
Janja PORT, roj. 1964
MOZIRJE, BREZJE 42
za člana:
Rafael BOHAK, roj.
1957 VELENJE, KIDRIČEVA 17
za namestnika:
Jure REPENŠEK,
MOZIRJE, NA TRATAH 19
za člana:
Marija GREGORC, roj. 1965
MOZIRJE, BREZJE 19
za namestnika:
Franc HREN, roj. 1941
NAZARJE, DOBLETINA 9
za člana:
Marjeta BELE, roj. 1953
NAZARJE, DOBLETINA 6
za namestnika:
Tomaž MAROLT, roj. 1958
LUČE, PODVEZA 2
56. V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja 5. volilne enote: del občine Velenje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šentilj, Bevče, Gorica, Velenje Šatek, Paka pri Velenju, Velenje Center levi breg, Edvard Kardelj, Velenje Konovo, Velenje Šmartno, Velenje, Stara vas, Skale, Cirkovce (sedež: Velenje), se imenujejo:
za predsednika:
Milena BUKVIČ DEŽMAN, roj. 1948
VELENJE, KOROŠKA 8 C
za namestnika predsednika:
Anica ZAJC, roj. 1952
VELENJE, GABERKE 317
za člana:
Igor NARAKS, roj. 1957
VELENJE, VRNJAČKE BANJE 5
za namestnika:
Anton SKORNŠEK, roj. 1947
ŠOŠTANJ, SKORNO 38 A
za člana:
Slavko KORENIČ, roj. 1950
VELENJE, C. POD PARKOM 8
za namestnika:
Darko HRIBERŠEK, roj. 1972
VELENJE, PODKRAJ 10
za člana:
Ciril ŠPITAL, roj. 1938
VELENJE, ŠALEK 21
za namestnika:
Igor CENTRIH, roj. 1963
VELENJE, ŠALEK 102
57. V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja 5. volilne enote: del občine Velenje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Velenje Center desni breg, Podkraj-Kavče, Velenje Staro Velenje, Pesje, Bele Vode, Gaberke, Gorenje, Lokovica, Plešivec, Ravne, Skorno-Florjan, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje (sedež: Velenje), se imenujejo:
za predsednika:
Anita GRM, roj. 1952
VELENJE, GREGORČIČEVA 6
za namestnika predsednika:
Vladka KOROŠEC, roj. 1957
VELENJE, C. POD PARKOM 17
za člana:
Drago KOREN, roj. 1960
ŠOŠTANJ, LOKOVICA 143 A
za namestnika:
Jože KANDOLF, roj. 1944
VELENJE, VELJKA VLAHOVIČA 44
za člana:
Alenka PODGORŠEK, roj. 1949
ŠMARTNO OB PAKI, REČICA OB PAKI 76
za namestnika:
Roman LEDINEK, roj. 1952
ŠOŠTANJ, FLORJAN 179
za člana:
Sonja ARLIČ, roj. 1964
VELENJE, SKALE 82
za namestnika:
Vlado VIDEMŠEK, roj. 1948
VELENJE, GABERKE 133
58. V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja 5. volilne enote: občina Slovenj Gradec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolič, Mislinja, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Sele, Pameče, Slovenj Gradec, Stari trg, Šmartno pri Slovenj Gradcu (sedež: Slovenj Gradec), se imenujejo:
za predsednika:
Silvija POTOČNIK, roj. 1954
ŠMARTNO, ŠMARTNO 242
za člana:
Karel PRUŠ, roj. 1952
SLOVENJ GRADEC, CELJSKA CESTA 40
za namestnika:
Peter VRAVNIK, roj. 1940
SLOVENJ GRADEC, POT OB HOMŠNICI 25
za člana:
Vladimira VERČKOVNIK, roj. 1964
PODGORJE, PODGORJE 44
za namestnika:
Oskar ROTOVNIK, roj. 1947
SLOVENJ GRADEC, LEGENSKA CESTA 8
za člana:
Ivana NIKOLIČ, roj. 1931
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, TOMAŠKA VAS 4
59. V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja 5. volilne enote: občina Ravne na Koroškem, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Črna na Koroškem, Žerjav, Kotlje, Mežica, Leše, Šentanel, Holmec, Trg-Prevalje, Polje-Prevalje, Dobja vas, Strojinska Reka, Trg-Ravne, Javornik-Šance, Čečovje (sedež: Ravne na Koroškem), se imenujejo:
za predsednika:
Anica VEČKO DIMC, roj. 1953
RAVNE NA KOROŠKEM, BRDINJE 82
za namestnika predsednika:
Franica PORI, roj. 1954
PREVALJE, NA PRODU 43
za člana:
Blaž SIPEK, roj. 1952
ČRNA NA KOROŠKEM, RUDARJEVO 31
za namestnika:
Irma REBULA, roj. 1954
MEŽICA, LESKA C. 56
za člana:
Štefan ŠUMAH, roj. 1965
MEŽICA, OB MEŽI 5
za namestnika:
Dušan PETROVIČ, roj. 1962
RAVNE NA KOROŠKEM, ČEČOVLJE 4
za člana:
Franc POPRASK, roj. 1951
MEŽICA, PREŽIHOVA 4
za namestnika:
Ciril RUPAR, roj. 1938
PREVALJE, POLJE 2 A
60. V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja 5. volilne enote: občina Dravograd, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šentjanž, Črneče, Dravograd, Libeliče, Trbonje in občina Radlje ob Dravi, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Muta, Ožbolt ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Vuhred, Vuzenica, Kapla na Kozjaku (sedež: Radlje ob Dravi), se imenujejo:
za predsednika:
Vera TERNIK, roj. 1952
RADLJE OB DRAVI, PARTIZANSKA 58
za namestnika predsednika:
Štefan BOROVNIK, roj. 1928
DRAVOGRAD, KOROŠKA CESTA 20
za člana:
Jože BALIŠ, roj. 1941
VUZENICA, SPLAVARSKA 3
za namestnika:
Herman JESENIČNIK, roj. 1944
DRAVOGRAD, DRAVSKA ULICA 5
za člana:
Rudi BRUNDULA, roj. 1930
VUZENICA, POD GRADOM 17
za namestnika:
Miran ŠVARC, roj. 1954
DRAVOGRAD, ROBINDVOR 41
za člana:
Frida MRAVLJAK, roj. 1944
VUHRED, VUHRED 104
za namestnika:
Benedikt KOPMAJER, roj. 1956
DRAVOGRAD, ROBINDVOR 42
61. V volilno komisijo 6. volilne enote, ki obsega območja občin: Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto), se imenujejo:
za predsednika:
Janez SMOLEJ, roj. 1940
NOVO MESTO, NAD MLINI 60
za namestnika predsednika:
Franc KUŠIČ, roj. 1944
NOVO MESTO, COSERJEVA 13
za člana:
Franc PIPAN, roj. 1941
SEVNICA, CESTA NA DOBRAVO 27
za namestnika:
Adam MOLAN, roj. 1967
KRŠKO, ZDOLSKA 3
za člana:
Irena BOGDANOV, roj. 1958
NOVO MESTO, CESARJEVA 54
za namestnika:
Anton GABRIČ, roj. 1940
BOŠTANJ, DOLENJI BOŠTANJ 79
za člana:
Franci JURŠIČ, roj. 1956
NOVO MESTO, ŠEGOVA 3
za namestnika:
Drago HMELINA, roj. 1925
NOVO MESTO, CESTA KOMANDANTA STANETA 13
62. V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja 6. volilne enote: občina Črnomelj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Adlešiči, Dobliče-Kanižarica, Dragatuš-Griblje, Petrova vas, Semič, Stari trg, Talčji Vrh, Tribuče, Vinica, Butoraj, Griček, Heroja Starihe, Loka in občina Metlika, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Božakovo, Dobravice, Drašiči, Grabrovec, Gradac, Jugorje pri Metliki, Lokvica, Metlika, Podzemelj, Radovica, Rosalnice, Slamna vas, Suhor pri Metliki (sedež: Črnomelj), se imenujejo:
za predsednika:
Franc PAVLINIČ, roj. 1934
ČRNOMELJ, POD SMREKO 2
za namestnika predsednika:
Darinka PLEVNIK, roj. 1950
ČRNOMELJ, TRUBARJEVA 2
za člana:
Ivo KAMBIČ, roj. 1961
ČRNOMELJ, BELOKRANJSKA 16
za namestnika:
Stanislav BRODARIČ, roj. 1951
METLIKA, ŽUPANČIČEVA 2
za člana:
Franc STARIHA roj. 1948
SEMIČ, SELA PRI SEMIČU 21
za namestnika:
Jožef GRŠIČ, roj. 1932
METLIKA, TRDINOVA POT 7
za člana:
Milan BRAČIKA, roj. 1943
METLIKA, CBE 75
za namestnika:
Mirjana GARILOVIČ roj. 1953
ČRNOMELJ, DANILA BUČARJA 27
63. V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja 6. volilne enote: del občine Novo mesto, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolenjske Toplice, Uršna sela, Podgrad, Dolž, Gabrje, Birčna vas, Straža pri Novem mestu, Stopiče, Orehovica, Šentjernej, Brusnice, Mali Slatnik, Gotna vas, Regrča vas, Šmihel pri Novem mestu, Drska (sedež: Novo mesto), se imenujejo:
za predsednika:
Samo PLANTAN, roj. 1959
NOVO MESTO, LEMUTOVA 6
za namestnika predsednika:
Natalija PICEK, roj. 1963
NOVO MESTO, KOŠTIALOVA 1
za člana:
Jožica SREBRNJAK, roj. 1962
BRUSNICE, VELIKE BRUSNICE 23
za namestnika:
Jože RIBIČ, roj. 1956
NOVO MESTO, ŠEGOVA 107
za člana:
Vinko BRAČKO, roj. 1939
NOVO MESTO, K ROBU 10
za namestnika:
Sonja PRAZNIK CUJNIK, roj. 1932
NOVO MESTO, OB TEŽKI VODI 42
za člana:
Janez KAVŠEK, roj. 1899
ŠENTJERNEJ, ROJE 9 A
za namestnika:
Slavko GEGIČ, roj. 1971
NOVO MESTO, RAGOVSKA 10 A
64. V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja 6. volilne enote: del občine Novo mesto, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kandija-Grm, Žabja vas, Majde Šile, Novo mesto Center, Mestne njive, Bršljin, Prečna pri Novem mestu. Bela Cerkev na Dolenjskem, Bučna vas, Hinje, Mirna Peč; Otočec ob Krki; Škocjan, Šmarjeta, Žužemberk, Ločna-Mačkovec (sedež: Novo mesto), se imenujejo:
za predsednika:
Dušanka WEISS, roj. 1957
NOVO MESTO, MAJDE ŠILC 10
za namestnika predsednika:
Ivan ŽETKO, roj. 1961
NOVO MESTO, SLAVKA GRUMA 86
za člana:
Martin TOMŠIČ, roj. 1931
ŠMARJEŠKE TOPLICE, GRIČ PRI KLEVEVŽU 2
za namestnika:
Franc BARTELJ, roj. 1945
MIRNA PEČ, JABLAN 41
za člana:
Franci ZAGORC, roj. 1966
NOVO MESTO, BUČNA VAS 19
za namestnika:
Marjan CIRER, roj. 1952
ŠMARJEŠKE TOPLICE, DRUŽINSKA VAS 43 A za člana:
Boris PETANČIČ. roj. 1948
NOVO MESTO, CESTA HEROJEV 36
za namestnika:
Anton NOVAK, roj. 1948
NOVO MESTO, CVELBARJEVA 5
65. V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja 6. volilne enote: občina Trebnje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Sela pri Šumberku, Knežja vas, Dobrnič, Svetinja, Dolenja Nemška vas, Veliki Gaber, Čatež, Mirna na Dolenjskem, Mokronog, Račje selo, Šentlovrenc, Šentrupert, Štefan pri Trebnjem, Velika Loka, Trebelno (sedež: Trebnje), se imenujejo:
za predsednika:
Bogomir KOVIČ, roj. 1946
TREBNJE, RIMSKA 3
za namestnika predsednika:
Marija GRDEN, roj. 1953
VELIKA LOKA, VELIKI VIDEM 20 za člana:
Vida GABERC, roj. 1952
TREBNJE, CANKARJEVE BRIGADE 35
za namestnika:
Branka JANEŽIČ, roj. 1965
MOKRONOG, MOST 7
za člana:
Jože MARN, roj. 1951
TREBNJE, PRAPROČE 14
za namestnika:
Ivan KONESTABO, roj. 1945
TREBNJE, SLAKOVA 20
za člana:
Nace SILA, roj. 1948
TREBNJE, SIMONČIČEVA 11
za namestnika:
Ada GOLE GRANDOVEC, roj. 1963
TREBNJE, ROŽNA ULICA 7
66. V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja 6. volilne enote: občina Brežice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Brežice, Čatež ob Savi, Dobova, Globoko, Jesenice na Dolenjskem, Kapele, Krška vas, Mrzlava vas, Pečice-Križe, Pišece, Sromlje, Šentlenart, Velika Dolina, Zakot-Bukošek-Trnje, Velike Malence, Cerklje ob Krki, Skopice (sedež: Brežice), se imenujejo:
za predsednika:
Ivanka TRAJKOVIČ, roj. 1947
BREŽICE, KIDRIČEVA 49
za namestnika predsednika:
Ivan ČAKAR, roj. 1961
BREŽICE, SLOMŠKOVA 11
za člana:
Slavko LUPŠINA, roj. 1935
BREŽICE, POLJANSKOVA 7
za namestnika:
Franja NOVAK, roj. 1942
KRŠKO, DOLENJA VAS 53
za člana:
Albina KRULC, roj. 1959
BREŽICE, NAD VRBINO 13
za namestnika:
Martin GRAMC, roj. 1940
CERKLJE OB KRKI, GAZIČE 3
za člana:
Milena PETELINC, roj. 1955
DOBOVA, SELA 90
za namestnika:
Bogdan MATJAŠIČ, roj. 1967
SROMLJE, SROMLJE 14
67. V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja 6. volilne enote: občina Krško, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Podbočje, Kostanjevica na Krki, Veliki Podlog, Krško Polje, Leskovec pri Krškem, Dolenja vas, Zdole, Krško, Koprivnica pri Brestanici, Raka, Gora, Rožno-Presladol, Senovo, Veliki Trn, Senuše, Brestanica (sedež: Krško), se imenujejo:
za predsednika:
Marjan ŽIBRET4 roj. 1935
KRŠKO, C. KRŠKIH ŽRTEV 41
za namestnika predsednika:
Janez STARIHA, roj. 1950
KRŠKO, AŠKERČEVA 2
za člana:
Ivan BLATNIK, roj. 1953
KRŠKO, PAPIRNIŠKA 17
za namestnika:
Dušan DORNIK, roj. 1948
KRŠKO, CESTA KRŠKIH ŽRTEV 40
za člana:
Marijan MIHAJLOVIČ, roj. 1957
KRŠKO, DALMATINOVA 5
za namestnika:
Tomaž PETAN, roj. 1967
KRŠKO, SLAVKA ROŽANCA 22
za člana:
Rafael KRANJC, roj. 1948
BRESTANICA, PRESLADOL 62 A
za namestnika:
Anton PLETERSKI, roj. 1953
SENOVO, UL. 9. FEBRUARJA 9
68. V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja 6. volilne enote: občina Sevnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Blanca, Loka pri Zidanem mostu, Sevnica, Studenec, Zabukovje, Tržišče, Krmelj, Šentjanž, Boštanj, Primož, Bučka (sedež: Sevnica), se imenujejo:
za predsednika:
Silvester ZAGRAJŠEK, roj. 1951
SEVNICA, UL. HEROJA MAROKA 23
za namestnika predsednika:
Ivan KOVAČ, roj. 1959
BOŠTANJ, LOG 45
za člana:
Damjan KRIŽNIK, roj. 1955
SEVNICA, POD VRTAČO 20
za namestnika:
Eva ŠPAN, roj. 1967
ZABUKOVJE, ZABUKOVJE 34
za člana:
Jože KOVAČ, roj. 1958
SEVNICA, BOHORSKA 30
za namestnika:
Andreja JANEŽIČ KOŠČAK, roj. 1955
SEVNICA, GLAVNI TRG 34
za člana:
Alojz VIDIC, roj. 1942
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, LOKA 44
za namestnika:
Sonja IVNIK, roj. 1964
SEVNICA, POD VRTAČO 17
69. V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja 6. volilne enote: občina Laško, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Breze, Jagnjenica, Jurklošter, Laško, Marija-Gradec, Radeče, Rečica pri Laškem, Rimske Toplice, Sedraž, Svibno, Vrh nad Laškim, Vrhovo, Zidani most (sedež: Laško), se imenujejo:
za predsednika:
Milko ŠKOBERNE, roj. 1959
LAŠKO, RIMSKA C. 4 A
za namestnika predsednika:
Zdenka PEŠEC, roj. 1954
LAŠKO, BADOVINČEVA 20
za člana:
Peter HRASTELI, roj. 1935
LAŠKO, TITOVA 30
za namestnika:
Dobrana BOŽIČ, roj. 1941
LAŠKO, KIDRIČEVA 66
za člana:
Marjan KOPRIVC, roj. 1937
LAŠKO, POŽENELOVA 5
za namestnika:
Jože KAPEL, roj. 1955
BREZE PRI CELJU, BREZE 93 A
za člana:
Andrej AŠKERC, roj. 1955
RIMSKE TOPLICE, GLOBOKO 9
za namestnika:
Alojzija OJSTERŠEK, roj. 1941
LAŠKO, SVETINO 42
70. V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja 6. volilne enote: občina Hrastnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Turje-Gore, Krnice-Šavna Peč, Podkraj-Spodnji del, Marno, Dol pri Hrastniku, Kal, Boben, Rudnik, Steklarna, Prapretno, Kovk (sedež: Hrastnik), se imenujejo:
za predsednika:
Janja KOVAČ, roj. 1956
HRASTNIK, TRG FRANCA KOŽARJA 14 A
za namestnika predsednika:
Alis BREČKO, roj. 1962
HRASTNIK, NASELJE A. KAPLE 8 A
za člana:
Uroš ROGLIČ, roj. 1956
HRASTNIK, CESTA 1. MAJA 69
za namestnika:
Andreja VENKO, roj. 1968
DOL PRI HRASTNIKU, TRG BORCEV NOB 19 za člana:
David SREBOTNIK, roj. 1952
HRASTNIK, CESTA PADLIH BORCEV 37
za namestnika:
Marija PAVČNIK, roj. 1949
HRASTNIK, DRAGA 4
za člana:
Simona SIHUR, roj. 1962
HRASTNIK, LOG 28 B
za namestnika:
Dušanka DOLANC, roj. 1964
HRASTNIK, NASELJE A. KAPLE 6 A
71. V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja 6. volilne enote: občina Trbovlje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trbovlje Čeče, Ivana Kešeta, Fric Keršič, Franc Fakin, Klek, Franc Salomon, Alojz Hohkraut, Trbovlje Center, Dobovec, Zasavje (sedež: Trbovlje), se imenujejo: za predsednika:
Marjana ŠKEBIC ČEBELA, roj. 1951
TRBOVLJE, LENINOV TRG 1
za namestnika predsednika:
Matjaž ŠTRAKL, roj. 1960
TRBOVLJE, KEŠETOVO 6
za člana:
Jadranka BENČAK, roj. 1956
TRBOVLJE, KERŠIČEV HRIB 1 A
za namestnika:
Mujo AJKUNIČ, roj. 1949
TRBOVLJE, SALLAUMINES 2
za člana:
Franc CESTNIK, roj. 1949
TRBOVLJE, KERŠIČEV HRIB 19
za namestnika:
Slavko VRAN, roj. 1959
TRBOVLJE, GIMNAZIJSKA CESTA 22 A
za člana:
Bogomir KOS, roj. 1938
TRBOVLJE, PARTIZANSKA CESTA 22 A
za namestnika: Franc VOZEL, roj. 1944
TRBOVLJE, VRESKOVO 13
72. V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja 6. volilne enote: občina Zagorje ob Savi, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Čemšenik, Izlake, Kotredež, Loke- Kisovec, Mlinše-Kolovrat, Podkum, Ravenska vas, Franc Farčnik, Senožeti-Tirna, Šentgotard, Jože Marn, Rudnik- Toplice (sedež: Zagorje ob Savi), se imenujejo:
za predsednika:
Tanja LAVTAR, roj. 1947
ZAGORJE, KANDERŠE 39
za namestnika predsednika:
Sašo OSTROŽNIK, roj. 1957
ZAGORJE, C. ZMAGE 12
za člana:
Brane OMAHNE, roj. 1959
ZAGORJE, C. 20. JULIJA 2
za namestnika:
Marino BRVAR, roj. 1966
ZAGORJE, UL. TALCEV 34
za člana:
Sara REGANCIN, roj. 1969
ZAGORJE, UL. TALCEV 33
za namestnika:
Jože SMRKOLJ, roj. 1936
IZLAKE, SPODNJI PRHOVEC 5
za člana:
Slavko JELŠEVAR, roj. 1955
ZAGORJE, SELO 61
za namestnika:
Bojana KOS, roj. 1963
ZAGORJE, PREŠERNOVA 19 A
73. V volilno komisijo 7. volilne enote, ki obsega območja občin: Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor), se imenujejo: za predsednika:
Branko REISMAN, roj. 1958
HOČE, K MLINU 2
za namestnika predsednika:
Franc KOREN, roj. 1941
MARIBOR, REGENTOVA 18
za člana:
Viktor VAUHNIK, roj. 1931
MARIBOR, KERSNIKOVA 12
za namestnika:
Konrad REBERNIK, roj. 1954
MIKLAVŽ, NAD IZVIRI 6 C
za člana:
Ivan KEBRIČ, roj. 1925
MARIBOR, POHORSKEGA BATALJONA 63
za namestnika:
Anton ŠPRAJCER, roj. 1940
MARIBOR, PLEČNIKOVA 3
za člana:
Boris KELJC, roj. 1964 MARIBOR, VRABLOVA 8
za namestnika:
Danilo OBERSNEL, roj. 1952
MARIBOR, CANKARJEVA 21
74. V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja 7. volilne enote: občina Šmarje pri Jelšah, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bistrica ob Sotli, Osredek, Podsreda, Polje ob Sotli, Kozje, Buče, Lesično, Zagorje, Virštanj, Podčetrtek, Pristava pri Mestinju, Tinsko, Vinski Vrh pri Slivnici, Zibika, Šentvid pri Grobelnem, Šmarje pri Jelšah, Kristan Vrh, Mestinje, Sladka Gora, Velika Kostrivnica, Rogaška Slatina, Stojno selo, Rogatec, Donačka Gora, Dobovec pri Rogatcu (sedež: Šmarje pri Jelšah), se imenujejo:
za predsednika:
Zinka STRAŠEK, roj. 1958
PODPLAT, MESTINJE 16
za namestnika predsednika:
Tatjana KAMENŠEK KRAJNC, roj. 1961
ŠMARJE PRI JELŠAH, ŠMARJE PRI JELŠAH 101
za člana:
Silva VRČKOVNIK, roj. 1938
ŠMARJE PRI JELŠAH, ŠMARJE PRI JELŠAH 2
za namestnika:
Franc JANČIČ, roj. 1962
PODPLAT, MESTINJE 49 A
za člana:
Darko BUT, roj. 1963
ŠMARJE PRI JELŠAH, ŠMARJE PRI JELŠAH 181
za namestnika:
Franc VREŽE, roj. 1933
ŠMARJE PRI JELŠAH, BOBOVO 6
za člana:
Jože KRIŽAN, roj. 1946
ROGAŠKA SLATINA, UL. XIV DIVIZIJE 30
za namestnika:
Marija ČAKŠ, roj. 1946
PODPLAT, SPODNJA KOSTRIVNICA 13
75. V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja 7, volilne enote: občina Slovenska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Makole, Studenice, Črešnjevec, Leskovec-Stari Log, Pragersko, Poljčane, Laporje, Oplotnica, Kebelj, Preloge, Šmartno na Pohorju, Tinje, Zgornja Ložnica, Zgornja Polskava, Impol, Alfonz Šarh, Pohorski odred, dr. Jagodica, Spodnja Polskava (sedež: Slovenska Bistrica), se imenujejo:
za predsednika:
Jožica ŠKRK, roj. 1953
SLOVENSKA BISTRICA, CANKARJEVA 2
za namestnika predsednika:
Franc JAGODIC, roj. 1936
SLOVENSKA BISTRICA, UL. MOŠA PIJADE 7
za člana:
Peter ŠTEFANIČ, roj. 1930
SLOVENSKA BISTRICA, CVETLIČNA 6
za namestnika:
Franc CINTAVER, roj. 1935
SLOVENSKA BISTRICA, SPINDLERJEVA 22
za člana:
Marija KOČNIK, roj. 1969
OPLOTNICA, NADGRAD 1
za namestnika:
Bruno LEVART, roj. 1940
PRAGERSKO, TRUBARJEVA 8
za člana:
Franc PRELOG, roj. 1926
SLOVENSKA BISTRICA, UL. BORISA KIDRIČA 10
za namestnika:
Boris RELJAC, roj. 1930
SLOVENSKA BISTRICA, UL. IVE LOLA RIBARJA
76. V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja 7. volilne enote: občina Slovenske Konjice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Zbelovo, Loče pri Poljčanah, Jernej pri Ločah, Žiče, Bezina, Brdo-Vešenik, Draža vas, Gabrovlje, Gorenje pri Zrečah, Grušovje, Konjiška vas, Polene, Resnik, Skomarje, Slovenske Konjice, Sojek-Kamna Gora, Stranice, Špitalič pri Slovenskih Konjicah, Tepanje, Vitanje, Zeče, Zreče (sedež: Slovenske Konjice), se imenujejo:
za predsednika:
Liljana KLADNIK, roj. 1936
SLOVENSKE KONJICE, SLOMŠKOVA 20
za namestnika predsednika:
Lidija PRATNEMER, roj. 1951
SLOVENSKE KONJICE, MESTNI TRG 11
za člana:
Štefan VEREŠ, roj. 1936
ZREČE, SKOMARJE 81
za namestnika:
Jožica AHAJ, roj. 1932
VITANJE, VITANJE 119
za člana:
Helena TAKS – PETAN, roj. 1956
SLOVENSKE KONJICE, MIZARSKA 30
za namestnika:
Janko DOVER, roj. 1955
SLOVENSKE KONJICE, DOBRAVA 20
za člana:
Mihelca DRAKSLER, roj. 1959
SLOVENSKE KONJICE, MESTNI TRG 1
za namestnika:
Jurij ZIDANŠEK, roj. 1927
SLOVENSKE KONJICE, SLOMŠKOVA 14
77. V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja 7. volilne enote: občina Ruše, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bistrica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Smolnik-Fala (sedež: Ruše), se imenujejo:
za predsednika:
Joža NIKOLIČ,
MARIBOR, KOROŠKA 71
za člana:
Franc POTOČNIK, roj. 1937
RUŠE, KOROŠKA 14
za namestnika:
Matjaž VODUŠEK, roj. 1967
RUŠE, KNIFIČEVA 1
za člana:
Mirko VOVŠEK, roj. 1926
RUŠE, GRIZOLDOVA 13
za namestnika:
Matjaž FRANGEŠ, roj. 1969
RUŠE, KNUPLEŽEVA 10
za člana:
Franc VANER, roj. 1927
LOVRENC NA POHORJU, OGLARSKA POT 15
za namestnika:
Lidija BOLČINA, roj. 1965
RUSE, TRPINOVA 20
78. V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja 7. volilne enote: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Reka Pohorje, Fram, Rače, Bresternica, Gaj, Limbuš, Pekre, Kamnica, Brunšvik, Prežihov Voranc (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednika:
Stanislav BOHINC, roj. 1944
MARIBOR, AŠKERČEVA 3 B
za namestnika predsednika:
Aleksander KARAKAŠ, roj. 1965
MARIBOR, BEOGRAJSKA 45
za člana:
Žane GAŠPER, roj. 1924
MARIBOR, GOSPOSVETSKA 13
za namestnika:
Dušan BATIČ, roj. 1960
MARIBOR, KOSEŠKEGA 44
za člana:
Peter PODGORELEC, roj. 1967
MARIBOR, KOROŠKA CESTA 116
za namestnika:
Zoran KOLŠEK, roj. 1910
MARIBOR, TRUBARJEVA 3
za člana:
Leon PRANGEŽ, roj. 1951
MARIBOR, ŠTREKLJEVA 44
za namestnika:
Jurij LESKOVAR, roj. 1946
MARIBOR, BETNAVSKA 34
79. V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja 7. volilne enote: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Marjeta-Trnice, Dravski Dvor, Loka-Rošnja, Slivnica, Orehova-Hotinja vas, Dobrovce, Skoke, Hoče, Rogoza, Miklavž, Silvira Tomasini, Zlatoličje, Starše, Prepolje (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednika:
Irena DOMINIK, roj. 1962
KAMNICA, KAMNIŠKA GRABA 82
za namestnika predsednika:
Senada BALTIČ, roj. 1960
MARIBOR, BORŠTNIKOVA 5
za člana:
Zinka LOVRENČIČ, roj. 1953
MIKLAVŽ, ZAGORSKA 1
za namestnika:
Anton KIRBIŠ, roj. 1930
STARŠE, PREPOLJE 43 B
za člana:
Angela REITH – CRNOGORAC, roj. 1940
MARIBOR, REGENTOVA 10
za namestnika:
Bojan SIRAH, roj. 1941
MARIBOR, PLEČNIKOVA 1
za člana:
Friderik ZOBEC, roj. 1943
HOČE, KRIŽNA CESTA 19
za namestnika:
Anton VEIS, roj. 1960
MARIBOR, USKOŠKA 40
80. V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja 7. volilne enote: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jože Lacko, Zgornji Duplek, Malečnik, Ruperče, Tone Čufar, Pernica, Korena, Vurberk, Dvorjane, Spodnji Duplek, Melje, Počehova (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednika:
Katarina PLEVČAK, roj. 1965
KAMNICA, POD VINOGRADI 37
za namestnika predsednika:
Igor JURINEC,
MARIBOR, DVORAKOVA 10
za člana:
Niko VREČKO, roj. 1962
MARIBOR, PLEČNIKOVA 5
za namestnika:
Franc AMBROŽ, roj. 1926
MARIBOR, JURANČIČEVA 7
za člana:
Mojca Marija PETEK, roj. 1951
MIKLAVŽ, UL. SVOBODE 17
za namestnika:
Konrad LAZAR, roj. 1922
MARIBOR, HEROJA STANETA 16
za člana:
Štefan ŠKAFAR, roj. 1951
MARIBOR, JANKA MLAKARJA 5
za namestnika:
Drago ŠORGO, roj. 1932
MARIBOR, KASPRETOVA 7
81. V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja 7. volilne enote: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Za tremi ribniki, Ob parku, Krčevina, Anton Aškerc, Heroja Toneta Tomšiča, Borisa Kidriča, Ivan Cankar, Košaki, Rotovž, Talci, Koroška vrata (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednika:
Simona SKORPIK, roj. 1960
MARIBOR, ŠTREKLJEVA 70
za namestnika predsednika:
Marijan STENOVEC, roj. 1926
MARIBOR, TRG SVOBODE 3
za člana:
Rozalija KLEMENČIČ, roj. 1931
za namestnika:
Ludvik KEPE, roj. 1939
MARIBOR, UL.REZIKE ZALAZNIKOVE 9
za člana:
Natalija ŠTELCER, roj. 1921
MARIBOR, KRČEVINSKA 61
za namestnika:
Matjaž KRISTL, roj. 1969
MARIBOR, FOCHOVA 23
za člana:
Stanko ZORKO, roj. 1927
MARIBOR, PARTIZANSKA 59
za namestnika:
Jožica UKMAR, roj. 1933
MARIBOR, GOSPOSVETSKA 31
82. V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja 7. volilne enote: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Franc Zalaznik Leon, Pohorski bataljon, Heroja Šercerja, Juga Polak, Moša Pijade, Miloš Zidanšek, Greenwich, Avgust Majerič, Draga Kobala, Maks Durjava (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednika:
Dita MLAKAR, roj. 1963
STARŠE, PREPOLJE 9
za namestnika predsednika:
Albina HRNEC PEČNIK,
MARIBOR, POLANČIČEVA 12
za člana:
Tončka ROZMAN, roj. 1941
MARIBOR, LJUBLJANSKA 27 B
za namestnika:
Erika VREČKO, roj. 1941
MARIBOR, PLEČNIKOVA 5
za člana:
Andi BRLIČ, roj. 1964
MARIBOR, FRANKOLOVSKA 19
za namestnika:
Leopold LUKMAN, roj. 1960
MARIBOR, JEZDARSKA 1
za člana:
Buždom LIBERAT, roj. 1931
MARIBOR, PADEŽNIKOVA 11
za namestnika:
Katica PINTARIČ,
MARIBOR, CELJSKA 9
83. V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja 7. volilne enote: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Radvanje, Ivan Zagernik Joco, Dušan Kveder Tomaž, Slavko Slander, Razvanje (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednika:
Sonja KOBILICA, roj. 1964
MARIBOR. KAMNIŠKA 28
za namestnika predsednika:
Dušan NOVAČAN, roj. 1963
MARIBOR, ŠERUGOVA 22
za člana:
Kari MIDLIL, roj. 1935
HOČE, UL. JANKA SERNECA 68
za namestnika:
Darja KNEHTL. roj. 1966
MARIBOR, KOROŠKA CESTA 77
Majda IVNIK, roj. 1955 MARIBOR, STANETA SEVERJA 5
za namestnika:
Franc ROJ KO, roj. 1938
MARIBOR, GREENWIŠKA 12
za člana:
Cveto ŠERGO, roj. 1925
MARIBOR, DUŠANA MRAVLJAKA 36
za namestnika:
Stanko PRISTOVNIK, roj. 1923
MARIBOR, STRELIŠKA 31
84. V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja 7. volilne enote: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Proletarskih brigad, Franc Rozman Stane, Angel Besednjak, Jožica Flander, Heroja Vojka, Slava Klavora, Martin Konšak. (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednika:
Vesna LUKIČ, roj. 1963
MARIBOR, V ZAVOJU 48
za namestnika predsednika:
Andrej SRAMELJ,
MARIBOR, SMATANOVA 36
za člana:
Nada KRANJC. roj. 1917
MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 86 B
za namestnika:
Vili DOKŠA, roj. 1953
MARIBOR, VALVAZORJEVA 1
za člana:
Fardo VAUPOTIČ, roj. 1921
MARIBOR, PANONSKA 29
za namestnika:
Katica LEBARIČ, roj. 1947
MARIBOR, ŠIMEKOVA 11
za člana:
Leopold VRBLAČ, roj. 1935
MARIBOR, PROLETERSKIH BRIGAD 59
za namestnika:
Jože LEP, roj. 1928
LIMBUŠ, HROVATOVA 4
85. V volilno komisijo 8. volilne enote, ki obsega območja občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj), se imenujejo:
za predsednika:
Elizabeta ŠOŠTARŠIČ, roj. 1943
PTUJ, OSTERČEVA 2
za namestnika predsednika:
Beno JANŽEKOVIČ, roj. 1956
PTUJ, TRUBARJEVA 13
za člana:
Tomaž NEUDAUER, roj. 1965
PTUJ, MED VRTI 6
za namestnika:
Franc POTOČNIK, roj. 1938
PTUJ, FRANKOVIČEVA 11
za člana:
Mirko KOROŠEC, roj. 1927
PTUJ, ABRAMIČEVA 13
za namestnika:
Darko BRIŠKI, roj. 1966
PTUJ, S.LEKOVČEVA 6
za člana:
Jože VIDOVIČ, roj. 1935
PTUJ, DRAVSKA 24
za namestnika:
Peter VESENJAK, roj. 1966
PTUJ, ARBAJTERJEVA 1
86. V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja 8. volilne enote: občina Lendava, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Čentiba, Črenšovci, Dolga vas, Dobrovnik, Gabrje, Genterovci, Gorice pri Lendavi, Hotiza, Kobilje, Lakoš, Lendava, Mostje-Banuta, Orešje-Dolina pri Lendavi, Petišovci, Polana, Turnišče pri Lendavi, Bistrica, Odranci (sedež: Lendava), se imenujejo:
za predsednika:
Bojan MIŠJA, roj. 1959
LENDAVA, KRANJČEVA 8
za namestnika predsednika:
Franc KONTREC, roj. 1962
LENDAVA, KRANJČEVA 10
za člana:
Mirko VRBNJAK, roj. 1959
ČRENŠOVCI, RAVENSKA 25
za namestnika:
Štefan PETKOVIČ, roj. 1939
LENDAVA, LENDAVSKE GORICE 606 A
za člana:
Ignac TEMLIN, roj. 1947
DOBROVNIK, KAMOVCI 52
za namestnika:
Janez BUKOVEC, roj. 1965
DOBROVNIK, DOBROVNIK 268
za člana:
Štefan MAGYAR, roj. 1951
LENDAVA, KOT 1 G
za namestnika:
Stanko SOBOČAN, roj. 1954
ČRENŠOVCI, ŽIŽKI 74
87. V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja 8. volilne enote: občina Ormož, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ivanjkovci, Kog, Miklavž pri Ormožu, Ormož, Podgorci, Središče ob Dravi, Tomaž pri Ormožu, Velika Nedelja (sedež: Ormož), se imenujejo:
za predsednika:
Janko KEČEK, roj. 1950
ORMOŽ, HARDEK 25 A
za namestnika predsednika:
Anton ČIČ, roj. 1934
ORMOŽ, SKOLIBROVA 6
za člana:
Slavko PERC, roj. 1965
KOG, VODRANCE 27
za namestnika:
Slavko KAČIČNIK, roj. 1935
SREDIŠČE OB DRAVI, ŠOLSKA 6
za člana:
Franc KRABONJA, roj. 1935
VELIKA NEDELJA, MIHOVEC 29
za namestnika:
Alojz KEČEK, roj. 1951
ORMOŽ, LJUTOMERSKA 8
za člana:
Franc POLIČ, roj. 1943
ORMOŽ, HARDEKA 45
za namestnika:
Stanko MEDIK, roj. 1943
ORMOŽ, FRANKOVEC 45
88. V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja 8. volilne enote: občina Ljutomer, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Železne Dveri, Stročja vas, Stara Cesta, Radoslavci, Cezanjovci, Bučkovci, Čven, Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer, Logarovci-Berkovci, Razkrižje, Veržej (sedež: Ljutomer), se imenujejo:
za predsednika:
Mitja BERCE, roj. 1937
LJUTOMER, IVANA KAVČIČA 12
za namestnika predsednika:
Vlasta OSTERC, roj. 1966
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERJU, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERJU 12
za člana:
Majda KODBA, roj. 1955
LJUTOMER, ORMOŠKA 15
za namestnika:
Anton JURŠA, roj. 1949
LJUTOMER, JURČIČEVA 12 za člana:
Valentin ODAR, roj. 1956
LJUTOMER, KAJUHOVA 2
za namestnika:
Ljudmila ZAJNKOVIČ, roj. 1953
LJUTOMER, RAZKRIŽJE 20
za člana:
Janez PUŠENJAK, roj. 1942
LJUTOMER, RADOMERJE 12
za namestnika:
Roman MARK RAB, roj. 1966
LJUTOMER, IVANA KAUČIČA 6
89. V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja 8. volilne enote: del občine Murska Sobota, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Krog, Rogašovci, Kuzma, Gornji Petrovci, Čepinci, Šalovci, Hodoš, Križevci, Mačkovci, Grad, Pertoča, Prosenjakovci, Ratkovci, Bodonci, Cankova, Selo-Fokovci, Zenkovci, Puconci, Šulinci, Martjanci, Brezovci, Gederovci, Tišina (sedež: Murska Sobota), se imenujejo:
za predsednika:
Emerik BENKO, roj. 1941
MURSKA SOBOTA, STANETA ROZMANA 3
za namestnika predsednika:
Miran ŽILAVEC, roj. 1955
MURSKA SOBOTA, ZELENA ULICA 25
za člana:
Anton KOUS, roj. 1940
CANKOVA, KRAŠČI 23
za namestnika:
Franc HORVAT, roj. 1934
BELTINCI, PANONSKA ULICA 103
za člana:
Jože STVARNIK, roj. 1946
MURSKA SOBOTA, SLOMŠKOVA 68
za namestnika:
Ludvik FILO, roj. 1949
MURSKA SOBOTA, MIKLOŠIČEVA 53
za člana:
Bela ŠIFTAR, roj. 1923
MURSKA SOBOTA, AŠKERČEVA 5
za namestnika:
Božena FORŠTNARIČ, roj. 1973
MURSKA SOBOTA, PREKMURSKE ČETE 8
90. V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja 8. volilne enote: del občine Murska Sobota, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Melinci, Ižakovci, Dokležovje, Bakovci, Lipa, Beltinci, Bogojina, Bratonci, Gančani, Tešanovci, Moravci, Rakičan, Lipovci, Lendavska, Park, Alija Kardoša, Borisa Kidriča, Partizan, Černelavci, Turopolje (sedež: Murska Sobota), se imenujejo:
za predsednika:
Dezider NOVAK, roj. 1949
TIŠINA, KRIŽNA UL. TOPOLOVCI 16
za namestnika predsednika:
Milan BANIČ, roj. 1940
MURSKA SOBOTA, OB PROGI 73
za člana:
Franc KOLARIČ, roj. 1933
MURSKA SOBOTA, POLJE 12
za namestnika:
Nada LUTARIČ, roj. 1952
MURSKA SOBOTA, ST. ROZMANA 6
za člana:
Štefan SMEJ, roj. 1952
MURSKA SOBOTA, ŠTEFANA KOVAČA 19
za namestnika:
Andrej KRALJ, roj. 1932
MURSKA SOBOTA, OTONA ŽUPANČIČA 8
za člana:
Štefan ŠIFTAR, roj. 1937
MURSKA SOBOTA, KARDOŠEVA 6
za namestnika:
Tatjana MAJERIČ, roj. 1965
MURSKA SOBOTA, CVETNA ULICA 16
91. V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja 8. volilne enote: občina Gornja Radgona, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Apače, Ivanjci, Negova, Spodnja Ščavnica, Stogovci, Videm, Radenci, Gornja Radgona, Kapela, Črešnjevci- Zbigovci (sedež: Gornja Radgona), se imenujejo:
za predsednika:
Janez KAUČIČ, roj. 1956
RADENCI, TURJANSKI VRH 3
za namestnika predsednika:
Danica DVANAJŠČEK, roj. 1952
GORNJA RADGONA, PORABSKA 4
za člana:
Miha PETEK, roj. 1942
RADENCI, PARIČJAK 24 A
za namestnika:
Branko HOFMAN, roj. 1961
GORNJA RADGONA, ČREŠNJEVCI 45
za člana:
Štefan SREŠ, roj. 1926
RADENCI, ŠTEFANA KOVAČA 2
za namestnika:
Janko KRALJ, roj. 1940
GORNJA RADGONA, PANONSKA 26
za člana:
Marjan POTISK, roj. 1899
GORNJA RADGONA, PANONSKA 3
za namestnika:
Zmago KRALJ, roj. 1942
GORNJA RADGONA, MLADINSKA 18
92. V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja 8. volilne enote: občina Lenart, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jurovski Dol, Zgornja Ščavnica, Lokavec, Cerkvenjak, Gradišče v Slovenskih goricah, Benedikt v Slovenskih Goricah, Lenart v Slovenskih goricah, Voličina (sedež: Lenart), se imenujejo:
za predsednika:
Breda CERJAK FIRBAS, roj. 1957
LENART, JUROVSKA 10
za člana:
Darko ŠKERGET, roj. 1960
GRADIŠČE, OSNOVNA ŠOLA GRADIŠČE
za člana:
Slavica TRATNJEK, roj. 1959
LENART, ZAVOD HRASTOVLJE
za člana:
Marija POTRČ, roj. 1964
LENART, OBČINA LENART-TRG OSVOB. 7
93. V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja 8. volilne enote: občina Pesnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ceršak, Jakobski dol. Jarenina, Pesnica pri Mariboru, Sladki vrh, Svečina, Šentilj v Slovenskih goricah, Velka, Zgornja Kungota, Spodnja Kungota (sedež: Pesnica), se imenujejo:
za predsednika:
Vlasta POLANEC, roj. 1963
MARIBOR, KOROŠKA 118
za namestnika predsednika:
Bojan ŠKOF, roj. 1958
ŠENTILJ, ŠENTILJ 76 E
za člana:
Zlatko KAURAN, roj. 1958
SLADKI VRH, SLADKI VRH 11 K
za namestnika:
Alojz VINDIŠ, roj. 1928
SLADKI VRH, SLADKI VRH 8
za člana:
Dušan JANEŽIČ, roj. 1959
PESNICA, PESNICA 18 A
za namestnika:
Franci ŠUMENJAK, roj. 1949
JARENINA, JARENINSKI VRH 35
za člana:
Janko VUJICA, roj. 1938
PESNICA, GRADIŠKA 237
za namestnika:
Milena VREZNER, roj. 1955
KUNGOTA, CIRINGA 24
94. V okrajno volilno komisijo 9. volilnega, okraja 8. volilne enote: del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trnovska vas, Vitomarci, Destrnik, Juršinci, Heroja Lacka-Rogoznica, Grajena, Polenšak, Dornava, Gorišnica, Markovci (sedež: Ptuj), se imenujejo:
za predsednika:
Alojz ČIČ, roj. 1941
PTUJ, ZAVČEVA 19
za namestnika predsednika:
Martin GRAJ, roj. 1949
DESTRNIK, VINTAROVCI 43 A
za člana:
Ivan LOVREC, roj. 1957
PTUJ, ŽGEČEVA 8
za namestnika:
Emil MESARIC, roj. 1960
PTUJ, PANONSKA 4
za člana:
Boris TUMPEJ, roj. 1967
PTUJ, ZOJSOVA POT 13
za namestnika:
Viktor PILINGER, roj. 1957
PTUJ, VOLKMERJEVA 11
za člana:
Robert KOSTEVC, roj. 1965
GORIŠNICA, GORIŠNICA 14
za namestnika:
Marija VAJDA, roj. 1948
GORIŠNICA, MALA VAS 32A
95. V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja 8. volilne enote: del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bratje Reš, Boris Ziherl, Olga Meglic, Franc Osojnik, Jože Potrč, Dušan Kveder, Ivan
Spolenak. Tone Žnidarič, Hajdina, Budina-Brstje, Spuhlja. Turnišče (sedež: Ptuj), se imenujejo:
za predsednika:
Marjan IRGL. roj. 1937
PTUJ, KOPITARJEVA 5
za namestnika predsednika:
Slavko KLEMENČIČ, roj. 1953
PTUJ. UL. JOŽEFE LACKO 35
za člana:
Peter PREBUŽIČ, roj. 1963
PTUJ, ORMOŠKA 89
za namestnika:
Vlado FRIDL, roj. 1962
PTUJ, GUBČEVA 33
za člana:
Andrej ŽMAVC, roj. 1954
PTUJ, ČRLKOVA 11
za namestnika:
Stanislav ZAVEC roj. 1957
PTUJ, VOLKMERJEVA 24
za člana:
Valter PLIBERŠEK, roj. 1942
PTUJ, RIMSKA 5
za namestnika:
Terezija MEŠKO, roj. 1954
PTUJ, VOLKMERJEVA 5
96. V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja 8. volilne enote: del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Cirkovce, Cirkulane, Dolena, Kidričevo, Leskovec,- Lovrenc na Dravskem polju, Majšperk, Podlehnik, Ptujska Gora, Stoperce, Videm pri Ptuju. Zavrč, Žetale (sedež: Ptuj), se imenujejo:
za predsednika:
Biserka ROJIC, roj. 1954
PTUJ, V. PREKOMORSKE BRIGADE 1
za namestnika predsednika:
Ana JAGARINEC, PTUJ,
za člana:
Vladimir A RAČKI. roj. 1946
PTUJ, CANKARJEVA 3
za namestnika:
Marta KORŽE. roj. 1958
STOPERCE, ZGORNJA SVEČA 21
za člana:
Silvo DREVENŠEK, roj. 1963
PTUJ, GEREČJA VAS 14
za namestnika:
Milorad PEŠIČ. roj. 1962
PTUJ, GREGORČIČEV DREVORED 8
za člana:
Saša MURKO, roj. 1962
MAJŠPERK, MAJŠPERK 60
za namestnika:
Antonija ŽUMBAR. roj. 1961
CIRKULANE, PRISTAVA 21 B
97. V volilno komisijo 9. volilne enote, ki obsega območje občin Koper, Izola, Piran za volitve poslanca italijanske narodne skupnosti (sedež: Koper), se imenujejo:
za predsednika:
Branko MASLEŠA, roj. 1952
KOPER, KVEDROVA 4
za namestnika predsednika:
Aleš ARH. roj. 1961
KOPER, KROŽNA 6
za člana:
Dario APOLLONIO, roj. 1950
KOPER, CESTA MED VINOGRADI 19
za člana:
Claudio ANTONAZ, roj. 1943
KOPER, KOLARSKA 18
za namestnika:
Lino CERNAZ, roj. 1940
KOPER, SERGEJA MAŠERE 1
za člana:
Claudio GEISSA, roj. 1956
KOPER, GREGORČIČEVA 6 A
za namestnika:
Sandro KRAVANJA, roj. 1961
PIRAN, GREGORČIČEVA 43
98. V volilno komisijo 10. volilne enote, ki obsega območje občin Murska Sobota in Lendava za volitve poslanca madžarske narodne skupnosti (sedež: Lendava), se imenujejo:
za predsednika:
Brigita ROBIČ, roj. 1950
LENDAVA, NASELJE PREKOMURSKE BRIGADE 13
za namestnika predsednika:
Anton MEHLE, roj. 1932
LENDAVA, TRG LJUDSKE PRAVICE 8
za člana:
Terez BIRO roj. 1959
LENDAVA, KRANJČEVA
za namestnika:
Irma HRELJA CSASZAR, roj. 1959
LENDAVA, PETIŠOVCI
za člana:
Laszlo GONC roj. 1960
LENDAVA, DOLGA VAS 88
za namestnika:
Simon KOTAR, roj. 1963
BELTINCI, PANONSKA 34 A
za člana:
Ligeti LASZLO. roj. 1948
LENDAVA, TRG LJUDSKE PRAVICE 11
za namestnika:
Ištvan BOGDAN.
PROŠENJAKOVCI, MOTVARJEVCI
Št. RVK 1-1/92
Ljubljana, dne 5. oktobra 1992
Republiška volilna komisija
Predsednica
Marija Ude Marinček l. r.

AAA Zlata odličnost