Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1992 z dne 27. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1992 z dne 27. 11. 1992

Kazalo

2575. Odredba o določitvi podjetij za opravljanje posebnih pregledov motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi, stran 3185.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), zakona o prevozu nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 27/90) in v zvezi z 9. členom Pravilnika o načinu prevoza nevarnih snovi v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 82/90) izdaja minister za notranje zadeve
ODREDBO
o določitvi podjetij za opravljanje posebnih pregledov motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi
1. člen
Posebne preglede opravljajo naslednja podjetja:
1. Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Ulica Štravhovih 2;
2. Petrol, Transport Ilirska Bistrica, p.o., Ilirska Bistrica, Šercerjeva 17.
2. člen
Za motorno in priklopno vozilo, za katera je bilo s posebnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjujeta pogoje za prevoz določene nevarne snovi, podjetje iz prejšnjega člena izda potrdilo na obrazcu, ki je objavljen skupaj s to odredbo (priloga št. 1) in je njen sestavni del.
Za motorno in priklopno vozilo, za katera ADR zahteva izdajo certifikata podjetje iz prejšnjega člena izda potrdilo na obrazcu, ki je objavljen skupaj s to odredbo (priloga št. 2) in je njen sestavni del.
3. člen
Na podlagi potrdila iz drugega odstavka prejšnjega člena se za motorna in priklopna vozila, za katera to zahteva ADR, izda cerfitikat.
4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0101-S-22/10-A-15/92
Ljubljana, dne 12. oktobra 1992.
Igor Bavčar l. r.
Minister
za notranje zadeve