Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2511. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, stran 3114.

Na podlagi 3. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 141. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 29. 10. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok (Uradni list RS, št. 4/91-I).
2. člen
Dopolni se 6. točka 2. člena odloka tako, da se za besedami Šempeter dodajo, besede "v Savinjski dolini".
3. člen
Spremeni se 9. točka 2. člena odloka tako, da se dejavnost zavoda glasi: "izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju v skladu z zakonom".
4. člen
Spremeni se zadnji stavek drugega odstavka 3. člena odloka tako, da se glasi: "Mandat članov sveta traja štiri leta".
5. člen
Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-001/91-03
Žalec, dne 29. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.