Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2510. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto 1992, stran 3113.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I in 30/92) in 141. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 29. 10. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto 1992
1. člen
V odloku o proračunu občine Žalec za leto 1992 (Uradni list RS, št. 17/92) se prvi odstavek drugega člena spremeni tako, da se glasi:
   "Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo 768.524.000 SIT
  Od tega:
  – za razporeditev po posebnem delu proračuna    768.075.000 SIT
  – za razporeditev v tekočo proračunsko rezervo    449.000 SIT"
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-006/92-03
Žalec, dne 29. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.