Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2507. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Tretje osnovne šole Slovenj Gradec, stran 3111.

Na podlagi 3. in 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 34. člena Zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Uradni list SRS, št. 18/76), 177. ter 241. člena Statuta občine Slovenj Gradec (MUV, št. 8/78 in 8/82 in Uradni list SRS, št. 47/87 in 34/89) je Skupščina občine Slovenj Gradec na skupnem zasedanju vseh zborov dne 28. 10. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Tretje osnovne šole Slovenj Gradec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Tretje osnovne šole Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 2/92) se prvi odstavek 4. člena odloka dopolni tako, da se dodata tretja in četrta alinea, ki glasita:
"- varstvo in usposabljanje mladoletnih in odraslih duševno prizadetih oseb,
– izdelava in prodaja izdelkov ter kooperacijska dela s področja industrije in obrti."
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-31/91
Slovenj Gradec, dne 28. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenj Gradec
Ivan Uršič, dipl. inž. agr. l. r.