Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2506. Odlok o spremembi odloka o javnem redu in miru občine Slovenj Gradec, stran 3111.

Na podlagi 3., 6. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90) ter 177. in 241. člena statuta občine Slovenj Gradec (MUV, št. 8/78 in 8/82 ter Uradni list SRS, št. 47/87 in 34/89) je Skupščina občine Slovenj Gradec na skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 28. 10. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o javnem redu in miru občine Slovenj Gradec
1. člen
V odloku o javnem redu in miru občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 45/90) se v 40. členu besedilo "od 1.500 do 10.000 din" nadomesti z besedilom "od 10.000 do 30.000 SIT". Besedilo "500 do 2.500 din", se nadomesti z besedilom "od 2.500 do 5.000 SIT". Besedilo "500 do 2.500 din", se nadomesti z besedilom "od 2.500 do 5.000 SIT".
2. člen
V 4. členu se besedilo "od 1.000 do 5.000 din", nadomesti z besedilom "od 5.000 do 25.000 SIT". Besedilo "500 do 2.000 din", se nadomesti z besedilom "2.000 do 5.000 SIT". Besedilo "500 do 2.000 din", se nadomesti z besedilom "od 2.000 do 5.000 SIT".
3. člen
V 42. členu se besedilo "od 500 do 2.500 din", nadomesti z besedilom "od 3.000 do 20.000 SIT. Besedilo "500 do 1.500 din", se nadomesti z besedilom "od 1.000 do 4.000 SIT. Besedilo "500 do 1.500 din", se nadomesti z besedilom "od 1.000 do 4.000 SIT".
4. člen
V 43. členu se besedilo "od 500 do 2.000 din", nadomesti z besedilom "od 2.000 do 15.000 SIT". Besedilo "200 do 1.500 din", se nadomesti z besedilom "od 500 do 3.000 SIT". Besedilo "200 do 1.500 din", se nadomesti z besedilom "od 500 do 3.000 SIT".
5. člen
V 44. členu se besedilo "500 din" nadomesti z besedilom "2.000 SIT".
6. člen
V 4. alinei 45. člena se doda besedilo "10/91".
Št. 92-5/1
Slovenj Gradec, dne 28. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenj Gradec
Ivan Uršič, dipl. inž. agr. l. r.