Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2505. Odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanj in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Slovenj Gradec za leto 1992, stran 3110.

Na podlagi 12. in 20. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 177. ter 241. člena Statuta občine Slovenj Gradec (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/78, 8/82 ter Uradni list SRS, št. 47/87 in 34/89) je Skupščina občine Slovenj Gradec na skupnem zasedanju vseh zborov, zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 28. 10. 1992 sprejela
ODLOK
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Slovenj Gradec za leto 1992
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji ter povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 1992.
2. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1991 35.131 SIT.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, za povprečno stopnjo opremljenosti in gostoto 100-200 prebivalcev na ha koristne stanovanjske površine, znašajo na dan 31. 12. 1991 za objekte in naprave individualne rabe 1.662 SIT in za objekte in naprave kolektivne rabe 3.281 SIT na 1 m2 koristne stanovanjske površine.
4. člen
Cene v tem odloku se mesečno valorizirajo v skladu z indeksom podražitev Gospodarske zbornice Slovenije, sekcija za gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov (povprečni indeks podražitev za stanovanjsko gradnjo).
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o določitvi vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš oziroma stanovanj v občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 8/91).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-1/90
Slovenj Gradec, dne 28. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenj Gradec
Ivan Uršič, dipl. inž. agr. l. r.