Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2499. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š1 Spodnja Šiška, stran 3103.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 2/92) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Šiška na 104. seji dne 3. 11. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š1 Spodnja Šiška
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Sp. Šiška, ki ga je izdelal KROG, Studio za arhitekturo in grafično oblikovanje, Ljubljana, št. proj. 25/91, junij 1992. Javna razgrnitev se nanaša na območja urejanja ŠS 1/4 in ŠS 1/5 Koseze, ŠR 1/3 Koseški bajer – del, ŠR 1/4 Stadion Ilirija.
2
Območje obravnave leži med obvoznico na severozahodu, Vodnikovo cesto na severovzhodu in Šišensko na vzhodu, na jugu pa sega do Drage in južnega dela Koseškega bajerja, do rekreacijskih površin, ter na zahodu do Pržanca.
3
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev iz 1. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Koseze, Ul. bratov Učakar 6 in v prostorih občine Ljubljana Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, 30 dni. Javna razgrnitev se bo pričela osmi dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS.
4
V času javne razgrnitve bo Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora občine Ljubljana Šiška organiziral javno obravnavo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev. Javna razprava bo v dvorani Osnovne šole Koseze, Ledarska 23.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10-580/92
Ljubljana, dne 4. novembra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Peter Zule l. r.