Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2495. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 3099.

Na podlagi 7., 58, 59., 60. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni l. SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in 7. člena Odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 16/90 in 20/90) je Skupščina občine Kamnik na 24. skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 4. 11. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni l. SRS, št. 37/86 in 29/88 in Uradni list RS, št. 32/91) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča določa s sklepom Skupščina občine Kamnik na predlog Sklada stavbnih zemljišč občine Kamnik. Določi se izhodiščna vrednost točke, ki se spreminja dvakrat letno na osnovi indeksa rasti cen na drobno, ki se upošteva največ do 90%.
Rok plačila 1. akontacije je 15. 4. v tekočem letu, rok plačila 2. akontacije je 15. 10. v tekočem letu.
2. člen
Ta odlok začne veljati 1. 1. 1993.
Št. 021-16/92
Kamnik, dne 4. novembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimiljan Lavrinc l. r.