Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2494. Odlok o imenovanju ulic v naselju Kamnik, stran 3098.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90) in 13. člena Pravilnika o določanju imena naselij in ulic ter označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) ter 7. člena Odloka o organizaciji in delu
Skupščine občine Kamnik (Uradni I. RS, št. 1/90) je Skupščina občine Kamnik na 24. skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 4. 11. 1992 sprejela
ODLOK
o imenovanju ulic v naselju Kamnik
1. člen
S tem odlokom se imenuje nove ulice v naselju Kamnik.
2. člen
   Imenujejo se nove ulice: Ulica: 1. Na bregu
                  2. Na jasi
                  3. Pot v Rudnik
                  4. Pot na Dobravo
3. člen
Ulica Na bregu poteka od p. št. 1476/1 pot do p. št. 904/1 k.o. Kamnik.
Ulica Na jasi poteka od p. št. 904/14 pot do 897/1 k.o. Kamnik.
Ulica Pot v Rudnik poteka od p. št. 904/9 do p. št. 897/5 k.o. Kamnik.
Ulica Pot na Dobravo poteka od p. št. 849/11 do p. št. 886 k.o. Kamnik.
Potek in imena novih ulic ter oštevilčba v okviru novih ulic so prikazani v osnovnem kartografskem prikazu Evidence hišnih številk (EHIŠ) v merilu 1: 5000. Kartografski prikaz evidence hišnih številk s prikazom novih ulic in nove oštevilčbe, je sestavni del odloka.
4. člen
Uvedbo novih ulic v naselju Kamnik evidentira Geodetska uprava Kamnik v EHIŠ. Kopijo izseka lahko dobijo vsi zainteresirani uporabniki na Geodetski upravi Kamnik. Geodetska uprava Kamnik izdela za vse zainteresirane uporabnike sezname hišnih številk starega in novega stanja.
Geodetska uprava Kamnik je dolžna preoštevilčiti hišne številke v okviru novih ulic v roku enega meseca ter poskrbeti za izvedbo označitve stavb v roku treh mesecev po uveljavitvi sprememb.
5. člen
Stroški zamenjave starih tablic z novimi tablicami s hišno številko so stroški občinskega proračuna.
Lastniki oziroma upravljalci stavb so dolžni zamenjati staro tablico s hišno številko z novo.
6. člen
Sekretariat za notranje zadeve izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva občine v roku treh mesecev po uveljavitvi spremembe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 021-17/92
Kamnik, dne 4. novembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimiljan Lavrinc l. r.