Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2493. Sklep o razpisu referenduma o imenovanju osnovne šole v Mojstrani, stran 3097.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), sklepa zbora krajanov z dne 30. 6. 1992, sklepa zbora krajanov z dne 22. 10. 1992 in 2. člena Pravilnika o volitvah članov Sveta KS Dovje-Mojstrana in izvedbi referenduma je Svet KS Dovje-Mojstrana na 51. seji sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma o imenovanju osnovne šole v Mojstrani
1. člen
Razpiše se referendum o imenovanju osnovne šole v Mojstrani, ki bo izveden 6. 12. 1992, istega dne in na istih voliščih v KS, kot se bodo izvedle splošne volitve za državni zbor, državni svet in za predsednika Republike Slovenije ter volitve v nov Svet KS.
2. člen
Za postopek glasovanja in izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo določila Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77). Posebna volilna komisija KS Dovje-Mojstrana, ki je imenovana samo za izvedbo krajevnih volitev in referenduma, bo ugotovila rezultate glasovanja in izdala potrdila o izidu krajevnih volitev in referenduma, ki se objavijo v Uradnem listu RS. Glasovanje in referendum vodijo volilni odbori, ki so imenovani za volitve v državni zbor, državni svet in za predsednika RS. Na referendumu glasujejo volivci, ki so vpisani v volilni imenik KS Dovje-Mojstrana.
3. člen
Na referendumu, ki bo 6. 12. 1992, na istih voliščih v KS kot volitve v državni zbor, državni svet in za predsednika RS, se glasuje neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
                   KRAJEVNA SKUPNOST
                   DOVJE-MOJSTRANA
   
                    GLASOVNICA
 
  Na podlagi sklepov, sprejetih na zborih krajanov in na Svetu Krajevne
skupnosti Dovje-Mojstrana, ki se nanašajo na ime osnovne šole v Mojstrani, na
referendumu dne 6. 12. 1992,
  GLASUJEM za naslednje ime:
  A. OSNOVNA ŠOLA »16. december«
  B. OSNOVNA ŠOLA MOJSTRANA
   
                     žig
                 KS Dovje-Mojstrana
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži črko
  A, če se s sedanjim imenom osnovne šole strinja, ali črko
  B, če želi, da se šola preimenuje.
4. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Dovje-Mojstrana. Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-2/92
Mojstrana, dne 3. novembra 1992.
Predsednik
Sveta KS Dovje-Mojstrana
Pavel Krznarič l. r.