Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2490. Odločba o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin, stran 3094.

Na podlagi 17. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 2/92), Mestni sekretariat za komunalno gospodarstvo, promet in zveze izdaja
ODLOČBO
o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin
1. člen
Ta odločba določa javne in rezervirane parkirne površine na območju ljubljanskih občin.
2. člen
Javne parkirne površine so:
1. Parkirne površine, označene s prometnim znakom III-32 »Parkirni prostor«, kjer parkiranje ni časovno omejeno in se parkirnina ne plačuje:
– parkirišče na Ljubljanskem gradu,
– parkirišče Žale I, Žale II in Žale III.
2. Parkirne površine, označene s prometnim znakom III-32 »Parkirni prostor«, kjer parkiranje ni časovno omejeno, plačuje pa se parkirnina:
– parkirišče za obiskovalce avtosejma ob Cesti dveh cesarjev,
– parkirišče pri Dolgem mostu,
– Gosposka ulica med Turjaško in Salendrovo ulico,
– parkirišče v jami ob Kersnikovi ulici,
– začasno parkirišče ob Komenskega ulici,
– Kongresni trg,
– Krekov trg,
– začasno parkirišče ob Metelkovi ulici,
– Novi trg,
– Petkovškovo nabrežje med Resljevo in Obrežno stezo,
– Pogačarjev trg,
– parkirišče pred Slovenijalesom ob Dunajski cesti,
– parkirišče Tivoli,
– začasno parkirišče ob Tivolski cesti,
– Trg francoske revolucije,
– Trg republike,
– parkirišče pri hotelu Turist,
– Turjaška ulica,
– parkirišče za tovorna vozila na Ježici,
– parkirišče za turistične avtobuse v Tivoliju.
3. Parkirne površine, označene s prometnim znakom III-30 »cona v kateri je trajanje parkiranja omejeno«, začetek parkiranja pa mora uporabnik označiti z lastno parkirno uro na vidnem mestu v vozilu (modre cone):
– Breg (vzhodna stran),
– Cankarjeva cesta med Prežihovo in Prešernovo (severna stran),
– Dalmatinova ulica med Miklošičevo in Kolodvorsko (obojestransko),
– Dvořakova ulica med Vošnjakovo in Slovensko (severna stran),
– Emonska cesta med Zoisovo in Rimsko (vzhodna stran),
– Erjavčeva cesta med Igriško in Slovensko (obojestransko),
– Gosposka ulica med Kongresnim trgom in Novim trgom (zahodna stran) ter med Trgom francoske revolucije in Križevniško (zahodna stran),
– Gregorčičeva ulica med Igriško in Prešernovo (del severne strani),
– Igriška ulica med Gregorčičevo in Erjavčevo (vzhodna stran),
– Kersnikova ulica (del vzhodne strani),
– Kolodvorska ulica med Tavčarjevo in Čufarjevo (obojestransko); med Čufarjevo in Slomškovo (vzhodna stran); med Slomškovo in stavbo SPIZ (obojestransko) ter med stavbo SPIZ in Trgom OF (zahodna stran),
– Kongresni trg od Wolfove do Gledališke stolbe (vzhodna stran) ter med Slovensko in Wolfovo (severna stran),
– Levstikova ulica med Tivolsko in Erjavčevo (obojestransko),
– Levstikov trg med Karlovško cesto in Stisko ulico (del obojestransko) ter ob cerkvi sv. Jakoba (južna stran),
– Miklošičeva cesta med Nazorjevo in Dalmatinovo (del vzhodne in del zahodne strani),
– Peternelova ulica (severna stran),
– Petkovškovo nabrežje med Resljevo in Usnjarsko ulico (južna stran),
– Poljanski nasip med Ambroževim trgom in Barvarsko stezo (severna stran) ter med Barvarsko stezo in Resljevo (del južne strani),
– Pražakova ulica med Slovensko in Cigaletovo (del obojestransko),
– Prešernova cesta med Tomšičevo in Puharjevo (obojestransko); med Tomšičevo in Šubičevo (zahodna stran); med Gregorčičevo in Aškerčevo (obojestransko),
– Puharjeva ulica med Župančičevo in Prežihovo (obojestransko),
– Rimska cesta med Prešernovo in Snežniško (obojestransko); med Snežniško in Borštnikovim trgom (severna stran); med Borštnikovim trgom in Slovensko (severna in del južne strani); med Slovensko in Vegovo (severna stran),
– Rožna ulica med Gornjim trgom in Karlovško (del vzhodne strani),
– Slomškova ulica med Kolodvorsko in Resljevo (južna stran),
– Snežniška ulica med Aškerčevo in Rimsko (obojestransko),
– Tavčarjeva ulica med Kolodvorsko in Cigaletovo (južna stran);
– Tomšičeva ulica med Župančičevo in Prešernovo (južna stran) ter med Prešernovo in Tivolsko (severna stran),
– Trg mladinskih delovnih brigad (slepi podaljšek Rimske ceste),
– Vegova ulica med Trgom francoske revolucije in Kongresnim trgom (vzhodna stran),
– Wolfova ulica (zahodna stran),
– Vošnjakova ulica med Gosposvetsko in Dvořakovo (del vzhodne strani) ter med Dvořakovo in Tivolsko (zahodna stran),
– Vrtača med Prešernovo in Levstikovo (severna stran) ter med Levstikovo in Tivolsko (obojestransko),
– Župančičeva ulica med Tomšičevo in Cankarjevo (zahodna stran) ter med Cankarjevo in Gosposvetsko (vzhodna stran).
4. Parkirne površine, označene s prometnim znakom III-33 »časovno omejeno parkiranje«, kje je plačevanje parkirnine urejeno s parkirnimi urami, nameščenimi ob robu parkirnih prostorov:
– Beethovnova ulica med Cankarjevo in Štefanovo ulico (obojestransko),
– Cankarjeva cesta med Prešernovo in Prežihovo (južna stran) ter med Prežihovo in Beethovnovo (obojestransko),
– Cigaletova ulica med Tavčarjevo in Pražakovo (obojestransko),
– Dalmatinova ulica med Slovensko in Miklošičevo (obojestransko),
– Kersnikova ulica (zahodna stran),
– Kolodvorska ulica med Čufarjevo in Pražakovo (zahodna stran),
– Kongresni trg med Wolfovo in Gledališko stolbo (vzhodna stran),
– Miklošičeva cesta med Trgom OF in Dalmatinovo (zahodna stran) ter med Dalmatinovo in Nazorjevo (del zahodne strani),
– Pražakova ulica med Slovensko in Cigaletovo (del severne strani) ter med Cigaletovo in Kolodvorsko (obojestransko),
– Prežihova ulica med Štefanovo ulico in Cankarjevo cesto (obojestransko),
– Štefanova ulica med Beethovnovo in Prežihovo (obojestransko),
– Tomšičeva ulica med Slovensko in Beethovnovo (severna strani.
– Trdinova ulica med Slovensko in Cigaletovo (obojestransko),
– Župančičeva ulica med Gosposvetsko in Štefanovo (zahodna stran) ter med Cankarjevo in Tomšičevo (vzhodna stran).
3. člen
Rezervirane parkirne površine so:
1. Za potrebe taxi vozil na:
– Dalmatinovi ulici,
– Mestnem trgu,
– Miklošičevi cesti,
– Njegoševi cesti,
– Proletarski cesti,
– parkirišču pred Slovenijalesom ob Dunajski,
– Subičevi ulici,
– Trgu Mladinskih delovnih brigad,
– Trgu OF,
– Vošnjakovi ulici,
– Zaloški cesti.
2. Za turistične avtobuse:
– na Vegovi ulici, za križiščem pri Kongresnem trgu.
3. Za avtosejem:
– parkirišče ob Cesti dveh cesarjev.
4. Za potrebe parkiranja osebnih vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju peščevih površin:
– Gallusovo nabrežje med Karlovško cesto in Kleparsko stezo,
– del Kongresnega trga ob južni strani parka,
– del Petkovškovega nabrežja,
– dvorišče za Šumijem,
– zgornji del ulice Reber,
– parkirišče pri hotelu Turist.
5. Parkirna mesta označena s simbolom invalidskega vozička in namenjena parkiranju vozil invalidov.
6. Parkirna mesta rezervirana za parkirne potrebe podjetij in drugih pravnih oseb ter fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost z osebnim delom in so določena s posebno odločbo.
4. člen
Ta odločba nadomesti odločbo št. 010-00/00-5, objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 12/92.
5. člen
Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-00/00-17
Ljubljana, dne 5. novembra 1992.
Sekretar
Mestnega sekretariata za komunalno
gospodarstvo, promet in zveze
Damijan Dolinar ek. l. r.