Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

2489. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije, stran 3093.

Na podlagi 4. točke 25. člena, 29. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 28/91, 3/92 in 38/92) izdaja guverner Banke Slovenije
SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije
1. V 1. točki sklepa o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 45/92 in 52/92) se v drugem odstavku besedilo »5 milijard tolarjev« nadomesti z besedilom »6 milijard tolarjev«.
2. Za 5. točko sklepa se doda nova 5.a točka, ki se glasi:
»5.a Blagajniški zapis z rokom dospelosti 15. 3. 1993, se lahko vpisuje:
1) s tolarskim vplačilom celotnega zneska na način, določen v 5. točki sklepa,
2) s predčasnim vnovčenjem dveh tolarskih delov blagajniškega zapisa z dospelostjo 10. 12. 1992 in z doplačilom ali izplačilom razlike v tolarjih glede na tekočo nominalno vrednost tolarskega dela blagajniškega zapisa z dospelostjo 10. 12. 1992 in skupno vrednostjo blagajniškega zapisa z dospelostjo 15. 3. 1993,
3) s predčasnim vnovčenjem enega tolarskega dela blagajniškega zapisa z rokom dospelosti 10. 12. 1992 in doplačilom razlike v tolarjih do tekoče nominalne vrednosti blagajniškega zapisa z dospelostjo 15. 3. 1993.
Predčasno vnovčenje blagajniškega zapisa z dospelostjo 10. 12. 1992 je pri Banki Slovenije dovoljeno le za tolarski del in le za nakup blagajniškega zapisa z dospelostjo 15. 3. 1993.«
3. Za 10. točko sklepa se doda nova 10.a točka, ki se glasi:
»10.a Na dan dospelosti blagajniških zapisov se fizični osebi izplača tolarski del v tolarjih, devizni del pa v tujem denarju (1.000 DEM oziroma 10.000 DEM).
Pravni osebi se tolarski del blagajniškega zapisa nakaže na njen žiro račun, z deviznim delom pa razpolaga kot z deviznim prilivom in ga lahko uporabi: za plačilo v tujino, za prodajo drugemu podjetju, za prodajo banki ali za vpis blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju.
4. Druge določbe navedenega sklepa ostanejo nespremenjene.
5. Ta sklep velja z dnem, ko je podpisan. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DP 20-3/92
Ljubljana, dne 4. novembra 1992.
Guverner
dr. France Arhar l. r.