Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992

Kazalo

2333. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o združitvi naselij, imenovanju ulic v naselju Žužemberk in preimenovanju naselja Pleševica, stran 2921.

Na podlagi 8. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov skupščine občine Novo mesto (SDL, št. 21/89 in 6/90), 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (UL SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90) in 13. člena Pravilnika o določanju naselij, ulic in stavb (UL SRS, št. 11/80) je Skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 8. 10. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o združitvi naselij, imenovanju ulic v naselju Žužemberk in preimenovanju naselja Pleševica
1. člen
Odlok o združitvi naselij, imenovanju ulic v naselju Žužemberk in preimenovanju naselja Pleševica (SDL, št. 16/88) se v 2. členu spremeni in dopolni tako, da se pod zaporedno številko
5 spremeni ime iz Partizanske ceste v Baragovo cesto.
2. člen
Meje območij naselij in statističnih okolišev so prikazane v kartografskih prikazih ROTE v merilu 1: 5000, območja ulic pa v kartografskih prikazih EHIŠ v merilu 1: 5000, v katerih je prikazano tudi oštevilčenje stavb znotraj naselij oziroma ulic Kartografski prikazi ROTE in EHIŠ so sestavni del tega odloka in se hranijo pri Geodetski upravi Novo mesto, kjer so na vpogled zainteresiranim uporabnikom in občanom.
3. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v roku enega leta po uveljavitvi odloka po uradni dolžnosti dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
4. člen
Stroški za označevanje naselij, ulic in za zamenjavo tablic s hišnimi številkami bremenijo proračun občine.
Stroški (takse) za zamenjavo obveznih osebnih listin bremenijo proračun občine.
5. člen
Geodetska uprava Novo mesto mora postopno izvršiti vse predlagane spremembe v roku do dveh let.
6. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-04/92
Novo mesto, dne 8. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.