Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992

Kazalo

2324. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Sp. Šiška, stran 2916.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, št. 29/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 2/92) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Šiška na 100. seji dne 6. 10. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Sp. Šiška
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Sp. Šiška, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod – LUZ, št. proj. 4191, maj 1992. Javna razgrnitev se nanaša na območje urejanja ŠS 1/3- Pod hribom.
2
Območje urejanja ŠS 1/3 Pod hribom leži med Šišensko cesto na severozahodu in Vodnikovo cesto na severovzhodu ter cesto Pod hribom, Bizjanovo ulico, cesto Za vasjo in ponovno cesto Pod hribom na jugu.
3
Osnutek sprememb in dopolnitev iz 1. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Zg. Šiška, Vodnikova c. 141 in v prostorih občine Ljubljana Šiška, Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1, 30 dni. Javna razgrnitev se bo pričela osmi dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
4
V času javne razgrnitve bo Sekretariat za varstvo okolja in urejanja prostora občine Ljubljana Šiška organiziral javno obravnavo osnutka sprememb ih dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev. Javna razprava bo v prostorih Krajevne skupnosti Zg. Šiška, Vodnikova c. 141.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10-523/92
Ljubljana, dne 7. oktobra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Peter Zule l. r.

AAA Zlata odličnost