Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992

Kazalo

2322. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o financiranju javne porabe v občini Lendava v letu 1992, stran 2913.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) ter 265. člena Statuta občine Lendava (Uradne objave, št. 37/81 in 8/86) je Skupščina občine Lendava na sejah zbora združenega dela dne 8. 10. 1992, družbenopolitičnega zbora dne 25.
9. 1992 ter zbora krajevnih skupnosti dne 30. 9. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o financiranju javne porabe v občini Lendava v letu 1992
1. člen
V Odloku o financiranju javne porabe v občini Lendava v letu 1992 (Uradni list RS, št. 19/92) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:
                                     SIT
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo           521,000.000
in se razporedijo:
– delo državnih organov                     127,355.000
– socialni transferji                       4,000.000
– plačila na področju družbenih dejavnosti            188,736.040
– plačila storitev ter subvencije in intervencije v gospodarstvu 52,140.000
– druge odhodke                          24,909.000
– odhodke investicijskega značaja                 71,251.423
– finančne tokove, oblikovanje rezerv in druge obveznosti     52,608.537
Pregled občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-3/92-3
Lendava, dne 9. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Lendava
Ciril Pucko l. r.

AAA Zlata odličnost