Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992

Kazalo

2314. Sklep o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede, stran 2907.

Na podlagi 11. člena odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za stroške veterinarsko-higienske službe ter dovoljenja v občini Gornja Radgona (Uradne objave občinskih skupščin Gornje Radgone in Murske Sobote, št. 6/92) in 254. člena Statuta občine Gornja Radgona (Uradne objave občinskih skupščin Gornje Radgone, Murske Sobote, Lendava in Ljutomera, št. 12/83, 41/81, 7/86) je Izvršni svet SO Gornja Radgona na seji dne 21. 9. 1992 sprejel naslednji
SKLEP
Pristojbine za veterinarsko-sanitarne preglede in stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe ter dovoljenja določena z odredbo o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe ter dovoljenja v letu 1992 v občini Gornja Radgona (Uradne objave občinskih skupščin Gornje Radgone in Murske Sobote, št. 6/92) se povečajo tako, da znašajo:
1. Za veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk živali, živalskih surovin, proizvodov in odpadkov pri nakladanju, prekladanju in razkladanju za kosovne pošiljke
                                     SIT
  – za pse in mačke po komadu                     200
  – za kopitarje in odrasla goveda po komadu              200
  – za teleta in žrebeta                        180
  – žive perutnine od vsakih začetih 50 komadov             36
  – živi kunci za vsakih začetih 20 komadov               40
  – za ribe, rake, polže od kg                      2
  – za meso kopitarjev, parkljarjev, perutnine in mesne izdelke od kg  2
  – za vsako čebeljo družino                      20
2. Za izdajo dovoljenj za promet z mlekom in mlečnimi izdelki oziroma za podaljšanje veljavnosti dovoljenja 260 SIT po 1 molznici.
3. Za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe iz 5. člena Odloka o organizaciji, ureditvi in poslovanju veterinarsko-higienske službe (Uradne objave občin Pomurja, št. 4/80, 24/82)
                                     SIT
  – za goveda in konje                         260
  – za teleta in žrebeta do 120 kg                   150
  – za prašiče do 50 kg                         33
  – za prašiče nad 50kg                         65
  – za perutnino po kom                        0,60
  – za kunce, zajce in nutrije po komadu               3,70
  – za čebelje družine po družini                    8
  – za ovce in koze po komadu                      33
  – za pse in mačke po komadu                     800
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Gornja Radgona
Anton Tropenauer, inž. gr. l. r.

AAA Zlata odličnost