Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992

Kazalo

2311. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Gornja Radgona za leto 1992, stran 2905.

Na podlagi 3. in 14. čl. zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 4/91) in 6. člena Odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Gornja Radgona (Uradni objave, št. 10/90) je Skupščina občine Gornja Radgona na sejah zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 8. 10. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o proračunu občine Gornja Radgona za leto 1992
1. člen
V odloku o proračunu občine Gor. Radgona za leto 1992 (Uradni objave, št. 8/92) se prvi odstavek 2. člen spremeni tako, da glasi:
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1992 znašajo 397,492.000 SIT in se razporedijo na:
– tekoče obveznosti 345,635.000 SIT
– investicijske obveznosti 51,857.000 SIT.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1992 dalje.
Št. 403-5/92-03
Gornja Radgona, dne 8. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Gornja Radgona
Alojz Vogrinčič, dipl- inž. agr.
in dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost