Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1992 z dne 3. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1992 z dne 3. 10. 1992

Kazalo

2227. Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet, stran 2829.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet
Razglaša se zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 29. septembra 1992 ter na sejah Zbora občin in Zbora združenega dela dne 24. septembra 1992.
Št. 0100-101/92
Ljubljana, dne 29. septembra 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet
1. člen
Za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet se določi 22 volilnih enot, v katerih se voli 22 članov državnega sveta.
V vsaki volilni enoti se voli po en član.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo za območje ene ali več občin.
3. člen
Za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet se določijo naslednje volilne enote in občine, v katerih so sedeži volilnih enot:
1. volilna enota obsega območja občin: Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik (sedež: Ljubljana Center);
2. volilna enota obsega območja občin: Domžale, Kamnik, Litija (sedež: Kamnik);
3. volilna enota obsega območji občin: Maribor in Pesnica (sedež: Maribor);
4: volilna enota obsega območji občin: Slovenska Bistrica in Ruše (sedež: Slovenska Bistrica);
5. volilna enota obsega območja občin: Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec (sedež: Celje);
6. volilna enota obsega območji občin: Mozirje in Velenje (sedež: Velenje);
7. volilna enota obsega območje občine Ptuj (sedež: Ptuj);
8. volilna enota obsega območja občin: Ormož, Ljutomer, Gornja Radgona, Lenart (sedež: Ljutomer);
9. volilna enota obsega območja občin: Kranj, Tržič, Škofja Loka (sedež: Kranj);
10. volilna enota obsega območji občin: Jesenice in Radovljica (sedež: Jesenice);
11. volilna enota obsega območji občin: Murska Sobota in Lendava (sedež: Murska Sobota);
12. volilna enota obsega območji občin: Nova Gorica in Ajdovščina (sedež: Nova Gorica);
13. volilna enota obsega območji občin: Tolmin in Idrija (sedež: Tolmin);
14. volilna enota obsega območji občin: Novo mesto in Trebnje (sedež: Novo mesto);
15. volilna enota obsega območji občin: Črnomelj in Metlika (sedež: Metlika);
16. volilna enota obsega območja občin: Postojna, Ilirska Bistrica, Sežana (sedež: Sežana);
17. volilna enota obsega območja občin: Vrhnika, Logatec, Cerknica (sedež: Logatec);
18. volilna enota obsega območja občin: Koper, Izola, Piran (sedež: Koper);
19. volilna enota obsega območja občin: Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi (sedež: Slovenj Gradec);
20. volilna enota obsega območja občin: Krško, Brežice, Sevnica (sedež: Krško);
21. volilna enota obsega območja občin: Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi (sedež: Trbovlje);
22. volilna enota obsega območja občin: Kočevje, Ribnica, Grosuplje (sedež: Grosuplje).
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/92-7/3
Ljubljana, dne 29. septembra 1992.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina