Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1992 z dne 3. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1992 z dne 3. 10. 1992, Kazalo


Predsedstvo Republike Slovenije

2224. Odlok o razpisu splošnih volitev poslancev v državni zbor
2225. Odlok o razpisu splošnih volitev članov državnega sveta
2226. Odlok o razpisu volitev predsednika republike
2227. Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet
2228. Zakon o poslancih
2229. Zakon o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane
2230. Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu Komisije Skupščine SR Slovenije za nadzorstvo nad zakonitostjo dela službe državne varnosti
2231. Akt o imenovanju Republiške volilne komisije
2232. Akt o imenovanju dolžnosti člana in imenovanju člana Republiške volilne komisije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2233. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi blaga, za katerega se pri izvozu plačuje posebna taksa
2239. Odlok o načinu oblikovanja cen piva iz uvoza
2240. Odlok o dopolnitvi odloka o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992

Sklepi

2241. Sklep o uskladitvi preživnin

OBČINE

Brežice

2236. Sprememba pravilnika o kriterijih za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Brežice

Krško

2237. Sklep o določitvi odstotka od poprečne gradbene cene m2 stanovanjske hiše, ki služi kot pripomoček za določitev vrednosti stavbnega zemljišča in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško

Lendava

2238. Seznam kandidatov za nadomestne volitve delegatov v Zbor združenega dela SO Lendava

Ljubljana

2234. Odredba o višini prevoznine za promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, v ožjem središču mesta Ljubljane
2235. Odredba o višini uporabnine za postavitev neprometnih znakov, transparentov in panojev ter za posebno uporabo cest, posebnih prometnih površin in drugih javnih prometnih površin

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

68. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dvostranskem zunanjetrgovinskem sodelovanju
69. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o ukinitvi vizumov

Vlada Republike Slovenije

70. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vojaških pokojninah

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti