Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992

Kazalo

2087. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Šentjur pri Celju, stran 2686.

Na podlagi drugega odstavka 95. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine.
SRS ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88 in Uradni list RS, 15/90), 7. člena odloka o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list SRS, št. 7/80, 38/82, 10/83 in 4/87) in 47. člena statuta občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 27/91) je Izvršni svet Skupščine občine Šentjur pri Celju na 36. seji dne 11. avgusta 1992 sprejel
ODREDBO
o spremembi in dopolnitvi odredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Šentjur pri Celju
1. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen odredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 29/91) in se na novo glasi:
»Uradne ure za stranke so enake delovnemu času upravnih organov
v ponedeljek, torek, sredo in petek.
V četrtek se delo s strankami ne opravlja.«
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 1992 dalje.
Št. 152-35/92-2
Šentjur pri Celju, dne 11. avgusta 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Šentjur pri Celju
Ladislav Grdina, dipl. inž. str. l. r.