Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992

Kazalo

2085. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Ljubljana Center, stran 2684.

Na podlagi 95. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88), 7. člena odloka o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list SRS, št. 7/80, 38/82, 10/83, 4/ 87) ter 54. in 64. člena prečiščenega besedila statuta občine Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 35/92) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Center na 113. seji dne 2. 9. 1992 izdal
ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Ljubljana Center
1. člen
S to odredbo se določa trajanje, začetek in konec ter razporeditev delovnega časa v upravnih organih in strokovnih službah občine Ljubljana Center (v nadaljnjem besedilu: upravni organi).
2. člen
Delovni čas v upravnih organih je razporejen na pet delovnih dni in traja 40 ur tedensko.
3. člen
Delovni čas v upravnih organih se razporedi tako, da zajema čas obvezne prisotnosti v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 14. ure.
4. člen
Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je med 7. in 8. uro, za odhod z dela pa med 15. in 16. uro oziroma v sredo med 16. in 17. uro ter v petek med 14. in 15. uro.
5. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje v upravnih organih za delavce in občane, podjetja, zavode in druge organizacije (v nadaljnjem besedilu: uradne ure) so v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v ponedeljek pa še od 13. do 15. ure in v sredo od 13. do 16. ure.
Sprejemno informacijska in glavna pisarna vključno s svetovanjem je vezana na stalno poslovanje in sicer trajajo uradne ure ob ponedeljkih, torkih, četrtkih od 8. do 15. ure, ob petkih od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure.
6. člen
Zadnji delovni dan pred prazniki oziroma dela prostem dnevu se delovni čas in uradne ure zaključujejo ob 13. uri.
Upravni organi morajo o razporeditvi uradnih ur iz prvega odstavka tega člena pravočasno in na primeren način obvestiti stranke.
7. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnih organov oziroma način njihovega dela, lahko funkcionar, ki vodi upravni organ, v soglasju z Izvršnim svetom Skupščine občine Ljubljana Center, razporedi delovni čas drugače, kot je to določeno s to odredbo.
8. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur mora biti označena na vidnem mestu v poslovnih prostorih upravnega organa.
9. člen
Prihodi in odhodi delavcev na delo in z dela se morajo evidentirati v skladu z navodili.
Funkcionar, ki vodi upravni organ, je zadolžen za izvajanje navodil.
10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 40/86, 30/89, 5/91).
11. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 2. 9. 1992.
Št. 14-1/82
Ljubljana, dne 2. septembra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Center
Branko Cvelbar l. r.