Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992

Kazalo

2084. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Laško v 12. volilni enoti - Krajevna skupnost Vrhovo, stran 2684.

Na podlagi 31. člena zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90) izdajam
ODLOK
o razpisu nadomestnih volitev v zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Laško v 12. volilni enoti – Krajevna skupnost Vrhovo
1
Razpisujem nadomestne volitve enega delegata v zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Laško v 12. volilni enoti – Krajevna skupnost Vrhovo.
2
Nadomestne volitve bodo v 12. volilni enoti — Krajevna skupnost Vrhovo, ki obsega območje Krajevne skupnosti Vrhovo.
3
Nadomestne volitve bodo v nedeljo, dne 20. decembra 1992.
4
Za dan razpisa volitev, od katerega začno teči roki za volilna opravila, se šteje 15. september 1992.
5
Nadomestne volitve se opravijo po določbah zakona o volitvah v skupščine, ki veljajo za splošne volitve.
6
Za izvedbo nadomestnih volitev skrbi Občinska volilna komisija Laško.
7
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-2/92-10
Laško, dne 2. septembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec l. r.