Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992

Kazalo

2083. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju zazidalnega načrta B-9 Bakovnik del BM-3 Zarja, stran 2684.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 8/84, 37/85) in 119. člena statuta občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 6/86, 31/86) je Izvršni svet Skupščine občine Kamnik na 121. seji dne 2. 9. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju zazidalnega načrta B-9 Bakovnik del BM-3 Zarja
1. člen
Javno razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B-9 Bakovnik del BM-3 Zarja, ki jih je izdelal Razvojni zavod Domžale.
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev iz 1. člena obsega tekstualni del in grafične priloge.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v prostorih občine Kamnik in v KS Kamnik Novi trg.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pripombe se vpišejo v knjigo pripomb oziroma se v pisni obliki posredujejo Zavodu za urbanistično načrtovanje občine Kamnik.
Rok za pripombe poteče zadnji dan razgrnitve.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v Krajevni skupnosti Kamnik-Novi trg javna obravnava, ki jo organizira Zavod za urbanistično načrtovanje občine Kamnik v sodelovanju s svetom Krajevne skupnosti Kamnik Novi trg.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/41-9/92
Kamnik, dne 2. septembra 1992.
Predsednica
Izvršnega sveta
Skupščine občine Kamnik
Marija Sitar l. r.