Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992

Kazalo

2082. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 2683.

Na podlagi 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91) in 184. člena statuta občine Brežice (Uradni list SRS, št. 14/78, 1/80, 16/82, 31/85, 6/86), je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na 30. seji dne 28. 8. 1992 sprejel
ODREDBO
o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 13/91, 23/91, 30/91, 8/92, 9/92, 13/92, 18/92, 23/92, 28/92, 32/92 in 38/92) se v 1. členu na področju dejavnosti 13 – zdravstvo in socialno varstvo, v podskupini ekonomske cena vzgojnovarstvene dejavnosti v vrtcih določijo kot najvišje cene:
          Ekonomska
         cena (v SIT)
+----------------+----------+
|v VVE Pišece  |     |
+----------------+----------+
|oddelek 2-7 let |  14.509|
+----------------+----------+
|mala šola    |   8.430|
+----------------+----------+
|v VVE Bizeljsko |     |
+----------------+----------+
|oddelek 2-7 let |  13.630|
+----------------+----------+
|mala šola    |   7.479|
+----------------+----------+
|v VVE Globoko  |     |
+----------------+----------+
|oddelek 2-7 let |  14.521|
+----------------+----------+
|mala šola    |   7.932|
+----------------+----------+
2. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 1992 dalje.
Št. 385-22/92-7
Brežice, dne 28. avgusta 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.