Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992

Kazalo

2081. Sklep o javni razgrnitvi programskih zasnov za gospodarski plato na mejnem prehodu Obrežje, stran 2683.

Na podlagi 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90, 3/91 in 13/91) je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na 30. seji dne 28. 8. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi programskih zasnov za gospodarski plato na mejnem prehodu Obrežje
1. člen
Za dobo 14 dni se javno razgrne osnutek programskih zasnov za gospodarski plato na mejnem prehodu Obrežje, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Zavoda za prostorsko načrtovanje Skupščine občine Brežice.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje občine Brežice organiziral javno razpravo o osnutku programskih zasnov za gospodarski plato na mejnem prehodu Obrežje in o tem obvestil občane in zainteresirane organizacije na krajevno običajen način.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, ki bo na obeh mestih javne razgrnitve, ali pa jih pismeno posredujejo Zavodu za prostorsko načrtovanje občine Brežice.
Rok za pripombe in predloge poteče 14. dan javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Rok javne razgrnitve prične teči z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-3/92-7
Brežice, dne 28. avgusta 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.