Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992

Kazalo

2079. Ugotovitveni sklep Republiške volilne komisije, stran 2682.

Glede na sklep Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije z dne 22. 7. 1992, da je Matjažu Šinkovcu prenehal mandat na podlagi 7. točke 29. člena zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št 42/89 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90) je Republiška volilna komisija na 22. seji dne 7. 9. 1992 na podlagi 27. člena in drugega odstavka 30. člena istega zakona
ugotovila,
da je mandat poslanca Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije prešel na naslednjega kandidata na spisku kandidatov Socialdemokratske zveze Slovenije, vloženem dne 29. 3. 1990 pri Republiški volilni komisiji.
To je Andrej Žorž, roj. 21. 4. 1963, diplomirani sociolog, državljan Republike Slovenije, stanujoč v Ljubljani, Glavarjeva 42.
Kandidat je dne 29. 7. 1992 podal izjavo, da sprejema mandat.
Št. RVK 1-1/90
Ljubljana, dne 7. septembra 1992.
Namestnik predsednice
Tone Frantar l. r.
 
Tajnik
Marko Golobič l. r.
 
Člani
Franc Testen l. r.
Peter Juren l. r.
Janez Pirnat l. r.
Marko Herman l. r.
dr. Franc Grad l. r.