Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1992 z dne 12. 9. 1992

Kazalo

2078. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o enotni tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije, stran 2682.

Na podlagi 80. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o enotni tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
1. V sklepu o enotni tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št. 23/91-I in 13/92) se v nazivu sklepa črta beseda "enotni".
2. V tarifni številki 10.a) in 10.d) se višina plačila spremeni tako, da glasi:"brezplačno".
3. V tarifni številki 12. se doda nova alineja, ki glasi: "- prodaja meničnih golic- po dejanskih stroških, povečanih za provizijo Banke Slovenije, za provizijo SDK v višini 2,5% in za provizijo maloprodajalcev v višini 20%"
4. V sklepu se oznaka za domačo valuto "SLT" nadomesti s "SIT".
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. septembra 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.